Jelenések könyve 2:8-11

 

utalás  a Jelenések könyve 1:19-re ez a vázlat, most a gyülekezet dolgaival foglalkozik:
AMIK VANNAK, majd ír a gyülekezet dolgai utáni időkről is, ez szerkezetileg a III. rész lesz
(Jelenések könyve 4:1-től)
  8. vers (II.-III.sz. -i egyházra is vonatkozik mindez) Szmirna
szörnyű üldözések, kb. 5-7 millió hívő veszítette életét.
Erről a gyülekezetről nem mond semmi negatívumot! ( Emlékeztek :minta-1.pozitívumok
említése,2. hiányosságok, javítani való dolgok,3. bátorítás)
Szmirna kereskedelmi központ, művészeti-kulturális központ is, jellemző: a császárimádás,
elvárták, követelték az imádatot, a tömjén-áldozat bemutatását, legalább 1-szer 1 évben,
erről bizonylatot kaptak, a keresztények nem voltak erre hajlandóak, Jézus Krisztus az Úr!
nem az adott császár- emiatt bajba kerültek.
Szmirna=mirha (héber)- Napkeleti bölcsek, Betlehembe, prófétikus ajándékok:
Arany=királyi uralom, a kis Jézus lesz majd a király
Tömjén=templomban a papok használták, Jézus pap is lesz,
Mirha=fa nedvéből készült, szárított, jó illatú anyag, halottak balzsamozásához használták,
meg fog halni- Ézsaiás könyvében már nincs említés a mirháról, feltámadt, él!
  9. vers tudja, mi vár rájuk, milyen nehéz, megtapasztalta már
nincstelenség- Szmirna gazdag város, de a hitük miatt üldöztetések, elbocsátások
(Zsid. 10:34- …tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.)
Ma is megtapasztalják a világ különböző részein. Jézus tudja mindezt, már megtapasztalta!
(2Kor.8 :9)…gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ö szegénysége által
meggazdagodjatok) (Fillippi 2:7…hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl,
emberekhez hasonlóvá lévén)
Üzenet: gazdagok vagytok. Ha elveszítjük a múlandó dolgokat, úgy, hogy Isten az
életünkben van, van reménységünk, tudjuk, hogy munkálkodik, nagyobb tervet készít,
kezében tartja az életünket, az örökkévalóság fényében látja a dolgokat, rálátás!
Gazdagabb, mélyebb az életünk
A szmirnai gyülekezet ilyen értelemben gazdag, nem anyagilag-később: másik gyülekezet
anyagilag OK, fogalmatok sincs, hogy milyen állapotban vagytok, nyomorultak, szegények(
Jel. 3:17 )
 Isten szemével nézni az életet, IGAZÁN: így nézni, így élni
Zsidó nép- Jézus is zsidó volt, az apostolok is, Mária is. A vallásos vezetők közül sokan nem
akarták látni, ki valójában Jézus, inkább a „vakságot” választották, farizeusok, nem
akarták Jézusnak átadni a hatalmat, sokan ellenezték az evangéliumok hirdetését.
6 rágalom: kannibálok- félreértelmezés: Jézus testét eszik, vérét isszák
                  orgiák: szeretetvendégségek
                  családellenesség: jobban szereti a szüleit nálam, félreértelmezé!
                  ateisták: nem a görög és római isteneket, szentképeket, szobrokat imádták
                  hazaárulás: nem áldoznak az aktuális császárnak,
                  fanatikusok: világ végéről beszélnek, a felemésztő tűzről…
ki a zsidó? Aki annak születik, vagy a szertartásokat végzi rendesen? Nem: aki a szívében az,
bemerítkezés, körülmetélés fizikai külsőség: lényeg :nyitott , érzékeny szív!(Róm. 2:28-29
), (János 8:37)-Nem igazi zsidók!- neki joga volt ezt mondani, Ő Isten.
Ma is: azt mondják sokan: én keresztény vagyok, de nem azok, Jézus nevével illetik
magukat, sátáni dolgokat  művelnek  (Máté 7:21)
Pl. keresztes hadjáratok, szerb ortodox egyház/ horvát katolikus egyház, Írország:
katolikusok, protestánsok, nem Jézus emberi voltak, Sátán művét vitték véghez, ne
tévesszenek meg, napjainkban is. SZERETET- SZERETIK EGYMÁST! SZERETETBEN JÁRNAK-,
innen ismered meg .Előbbiek- benne vannak a vallási világukban, csapda. Jézustól való ez?
Isten lelke vezeti őket, Isten szeretete bennük él?
2
  10. vers 10 nap: egy adott időszakot jelent, pl. az Úr napja: éveket.
10 különböző császár uralkodásának időszaka: Nero, Domitian, Trajan, Adrian, Septimus
Sevenus, Maximin, Decius, Valerian, Aurelian, Diocletian- üldöztetések, kínzások végig.
Polycarp pásztor sorsa-felolvasás!
Napjainkban is kínzások, halál, kivégzések a keresztény hit miatt a föld különböző pontjain,
sok helyen. Évente 300 ezer ember hal meg emiatt, mert Jézus Krisztusban hisz.
  11. vers halál= elválasztott állapot  I . halál mindenki, aki megszületett, a Hívőknek a II.
halált, az elválasztott állapotot már soha nem kell megtapasztalniuk, mert Jézus magára
vette a bűneinket- Ő megtapasztalta az elválasztottságot, magára vette a holnap
elkövetendő hibáimat is. Evangélium csodálatos előnye: sosem leszek elválasztva! Aki 2-
szer születik, 1-szer hal meg.
Mi mitől félünk? Isten szeretete tökéletessé tett? Kiűzi minden félelmedet. Tudod-e?
Elmondhatod-e?