Jelenések könyve 20: 1-6 ( első rész)

 

Bevezető rész
 Lassan a Jelenések könyvének végéhez érünk. Pásztorunk véleménye szerint az Egyház
korának a végén élünk. Eljön az a kor, amikor Isten mindenhol embereket hív el, és építi
az Egyházát. Az ajtó mindenki előtt nyitva áll, bárki, bármikor beléphet.
Az Egyház korának végén az elragadtatás következik majd be. Isten szól, és egyetlen
pillanat alatt átváltozunk. Ez könnyű Neki, Ő Isten! Tehát mielőtt kiönti majd a földre a
haragját, a népét kiemeli majd. Ez az esemény indítja majd el a földön a Nagy Nyomorúság
időszakát, amely 7 éven át fog tartani. Hogy pontosan mi vár a világra, nehéz
elképzelnünk, mert soha ilyen időszak még nem volt.
Jön majd egy uralkodó, aki világuralomra tesz szert, de a hatalma a Sátántól ered majd. Ő
egyesíteni fogja a világot; vallási- gazdasági szempontból egyaránt.
A Nagy Nyomorúság idejét Jézus Krisztus második eljövetele zárja le. Akkor Ő majd
valóban személyesen visszatér az Egyházával együtt a földre.
Mi vár a világra? Istennek óriási tervei vannak, hiszen Ő gazdag, hatalma van, meg tudja
valósítani. Ez a gondolat lenyűgöző, ha elmélkedsz rajta! Ha belegondolsz: a terveit
megvalósítja majd, ahogyan bekapcsolódsz az Ő életébe, Ő is kapcsolatban lesz az
életeddel. Az igaz, élő Istennel nem fogunk kis életet élni! Ez hatalmas dolog! Nem
vagyunk koldusok, Isten a mi édesapánk!
Ma megnézzük Isten terveit.
Amikor második alkalommal jön el a földre, nem gyerekként, hanem hódító királyként
ismerhetjük majd meg. Olyan aspektusát láthatjuk meg, amit addig nem is látunk. Harcba
száll a földi, közös hadsereg ellen, győzedelmeskedik. De evvel még nem lesz vége a
dolgoknak: Krisztus 1000 éves uralkodása jön el. A keresztény tudósok a „Királyság Korá”-
nak is nevezik ezt az időszakot. Tehát, visszatér, személyesen uralkodik majd, 1000 éven
át a „Királyok Királya” lesz.
Ez az egyik leghatalmasabb témakör az Írásban. Mit jelent ez? Igen, eljön tehát, és
megmutatja, milyennek kellett volna lenni a világnak, mielőtt új földet, új eget
teremtene. Megmutatja, hogy mielőtt az emberek tökéletesen tönkretették a földet, és
saját magukat is, a környezetüket is, milyen lett volna Isten eredeti elképzelése. Ez
csodálatos lezárás!
Utána új ég, új föld következik.
Krisztus 1000 éves királyságáról sok helyen olvashatunk.
Máté 6: 9-10 „ Inkább  így imádkozzatok: ’Atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a
te neved! Jöjjön el a királyságod, legyen meg az akaratod, ahogyan a mennyben, úgy itta
földön is.’ Az Ő második eljövetele válasz lesz majd az imára. Ezt sokan, sokszor
elmondjuk. Ő válaszol majd.
2 Sámuel 7: 12-17
2 Sámuel 23: 5
Zsolt. 89: 34-37 , Zsolt. , Zsolt. 45, Zsolt. 110.
Krisztus 1000 éves uralmát megígérte Dávidnak is. A próféták előre megjövendölték.
Mindegyik próféta szólt erről, sehol nem maradt ki ez a rész.
Napjaink egyházában ez egy kicsit háttérbe szorul, nincs ennyire meg, mint amennyire a
régi időkben ezt tudatosították.
2
A felszínen vizsgáljuk mi is, sajnos nincs rá idő itt, de otthon alaposan elmélyedhettek a
téma tanulmányozásában.
A múlt héten a 19. fejezetet olvastuk végig. Láttuk, hogy az emberek sokasága összegyűlik
majd, hogy Istennel harcba szálljon. Aki azt hiszi, hogy legyőzheti Istent, akár ma
pszichiáterhez fordulhat…Isten  legyőzi majd az emberek seregét, a fenevad és az
Antikrisztus fogollyá válik.
János apostol beszámolója folyamatos az eseményekről.
 1-2-3. vers Az 1000 éves uralmát megelőzően példátlan békesség és bőség következik be.
Az első dolog, amit Isten elvégez: megragadja, megkötözi, a mélységbe veti a Sátánt, az
ördögöt, aki tönkretette az emberek /népek /nemzetek életét.
Képzeljük csak el a világot, hogy nincs benne megtévesztés, hazugság! Óriási gyógyulás
következik be a természetben, az állatvilágban, a gazdaságban, az egész világban.
Egészség lesz és igazság lelki értelemben is.
Ézsaiás 2: 2-5 „ Lészen  az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye,
hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden
pogányok.”
A 4. vers részlete található az ENSZ székházára vésve, az első részletet elhagyták belőle.
Tehát békesség uralkodik majd a földön.
Ézsaiás 11: 1-10
Isai Dávid király apja volt, a 6. versben is kitűnik, hogy egyértelműen Krisztusról van szó.
Láthatjuk, hogy Isten fizikai jelenléte békességet teremte a földön; pl. az állatvilágra
gyakorolt hatását olvashattuk itt.
A következő igeversekben olvashattok a dicsőséges, és gyógyulást hozó időszakról.
Ézsaiás 2: 1-5
Ézsaiás 4: 1-6
Ézsaiás 11: 1-9
Ézsaiás 12: 1-6
Ézsaiás 30: 18-26
Ézsaiás 35: 1-10
Ézsaiás 61: 3- 62
Ézsaiás 66
Jeremiás 23: 3-8
Jeremiás 32: 37-44
Ezékiel 40-48
Dániel 2: 44-45
Dániel 7: 13-14
Dániel 12: 2-3
Mikeás 4: 1-8
Zakariás 12: 10-14:21
 3. vers Egy kis időre szabadon engedi majd a Sátánt. Látni fogjuk később, hogy mi a célja
evvel Istennek?
 4. vers János apostol trónusokat lát, és ott embereket, akik részt vesznek a
kormányzásban Jézus Krisztussal. A közelében lesznek. Kik ők?
Akik Isten kegyelméből, hit által üdvözülnek: a hívők. És akik a Nagy Nyomorúság idején
térnek meg.
Kevés tanítás foglalkozik evvel a témakörrel, pedig az Úr többször, több helyen elmondja
nekünk.
3
1 Kor. 6: 2 „ Nem  tudjátok, hogy Isten népe fogja a világot megítélni? Ha a világ felett
fogtok ítéletet mondani, nem vagytok képesek közönséges dolgokban ítélni? Nem tudjátok,
hogy mi angyalokat fogunk megítélni? Tehát, nyugodtan ítélhetünk egyszerű és közönséges
ügyekben is.”
Jézus uralkodni fog, Jeruzsálemből kormányozza majd a világot. Kivel együtt? Ha hívő
vagy: ez a feladat vár rád!
2 Tim. 2: 11-12
Jel. 5: 9-10
Máté 25: 21
Tehát, együtt fogunk uralkodni.
A családban, az üzleti életben nézeteltérések vannak. Miért engedi ezt meg Isten? A
válasz: felkészít, hiszen majd ezekkel a dolgokkal fogunk foglalkozni. Magától az Úrtól
kapjuk majd a feladatokat. Ez bámulatos!
A világ minden tájára, minden feladatra fog elküldeni minket. Véleményem szerint, tudja,
hogy mi a legmegfelelőbb számunkra, és oda fogunk menni, ahol mindig is szerettünk volna
élni. Az érdekes, hogy az új testünkben leszünk! Ez nem olyan, mint a mostani test, az
elváltozás állapotában kapunk majd új testet.
1 János 3: 2
1 Kor. 15 teljes fejezet Örömhír Krisztusról
Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus új testében itt járt köztünk a földön. A falakon
átment, de pl. evett ételt. Részleteiben ezt nem lehet leírni, mert nem ismerjük ezt az
állapotot. Azt tudjuk, hogy Krisztus kapott ilyen új testet a feltámadása után.
Ha te elhiszed, amit az 1 Mózes 1:1-  ben olvasol, akkor ezt is el tudod fogadni.. Isten
képes erre, úgy, hogy csak egy szót szól. Sok mindent megtehetünk akkor majd, amit most
el sem tudunk képzelni.
Jel. 7: 9-10 Sokan a Nagy Nyomorúság idején térnek majd meg, ők is uralkodnak majd
Jézussal.
 5. vers Itt egy újabb kategóriáját olvashatjuk majd az embereknek: akik „nem álltak
lábra”.
Tehát az első feltámadás majd Isten népének a feltámadását jelenti.
Dániel 12: 1-3
 6. vers Egyértelmű: lesznek bizonyos emberek, akik mindörökre elválasztásra kerülnek
Istentől. A második halál tehát nem azt jelenti, hogy megszűnnek létezni, hanem
elválasztást jelent Istentől. A hívők elváltozása egy pillanat alatt történik majd meg. Senki
sem marad örökké a földi testében. Amire oda kell figyelni: a második halál, az Istentől
való elválasztás! Tehát a lelkünkkel mi történik majd?
A világ kigúnyolja Jézus nevét, azokat is, akik újjászülettek Krisztusban. Emlékeztek
Nikodémusra? Nem értette, hogy aki fizikai értelemben megszületett, lelki értelemben
pedig elválasztva marad a bűnei miatt Istentől, második halált is hal! Szellemi értelemben
értendő, hogy ne kelljen a második halált megtapasztalnunk!
Aki csak egyszer született meg, annak kétszer kell meghalnia.
Aki kétszer született, az csak egyszer hal meg.
A legfontosabb kérdés: újjászülettünk-e lelki értelemben?
4
A 12. versben majd újra találkozunk velük, akik istentelenül haltak meg, az 1000 éves
uralkodás után fognak ítélet elé kerülni.
Isten terve, amit elkészített számunkra, bámulatos! Mit gondoltok erről? Milyennek látjátok
Istent? Mit szeretne elvégezni az életekben? Szinte hihetetlen, amit előkészít! Isten meg
fogja valósítani, hatalma van, terve van. Neki minden forrása megvan hozzá.
Érdemes elmélkedni, ami vár ránk, ez hatással van az életünkre. Azt szeretné Isten, hogy
felnőjünk, hogy rajtunk keresztül munkálkodhasson. Amikor konfliktus van az életünkben,
őt hívjuk be, itt az ideje, itt a helye! Nem azt kell gondolni, hogy nincs remény, minden
elveszett. Az Úrral fogunk munkálkodni, de már most is erről szól a történet! Egy
hullámhosszon Istennel! Kikérni a véleményét, Isten velünk fogja elvégezni.
Megmutatja majd az uralkodása idején, hogy milyennek képzelte eredetileg a világot.
Az érzelmek kavalkádját élheted meg most, ha szereted az éltetet, ezt a világot is, az
embereket, a gyönyörű tájakat, az állatokat… Isten azt ígéri, hogy megmutatja majd,
milyen lesz, amikor minden meggyógyul, és ezért is hálás lehetsz.
Kelj fel, nőj fel, készülj fel! Ne gyerekesen éljünk, nőjünk fel az Úrban! Engedjük, hogy Ő
uralkodjon az életünkben!
Atyám, köszönöm, hogy megmutattad ezeket a dolgokat! Lenyűgöző, hogy már ma is
elmondod, amit a jövőben megteszel! Atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a te
neved!