Jelenések könyve 20: 7-14 (második rész)

 

Összefoglalás
Az elmúlt héten olyan eljövendő időszakról beszéltünk, amelyről minden próféta írt: ez Krisztus
1000 éves uralkodásának időszakáról. Akkor Jézus Krisztus uralkodik majd személyesen a földön.
Istennek az a célja evvel, hogy megmutassa: milyen lehetett volna az élet eredetileg, minden
területen, anélkül, hogy az emberek megpróbálják irányítani a dolgokat. Isten Igéjéből tudjuk, hogy
új mennyet és új földet fog teremteni, az 1000 éves királyság pedig az ezt megelőző időt jelenti. Az
Igeversekből tudhatjuk, hogy nagyszerű időszak lesz ez, helyén lesznek a dolgok, meggyógyul majd
minden: a politikában, az állatvilágban, a családokban is. A vágyaink, amikre mindig is vágytunk,
akkor majd beteljesülnek, példátlan bőség uralkodik majd.
Ennek az időszaknak a kezdetén Sátán megkötöztetik 1000 esztendőre, hiszen a béke, és a bőség
addig nem állhat be, amíg Sátán a földön tevékenykedhet.
Megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen lesz majd a világ az ő hazugságai nélkül, és abba is
bepillanthattunk, hogy a saját sorsunk hogyan alakul majd. Az lenyűgöző, mert akik hittek, akik
hitüket Istenbe vetették, pl. az ószövetségi szentek, annak idején várták Jézus Krisztus eljövetelét.
Nekik az a jövő volt, amire mi most múltként tekintünk. Tehát az ószövetségi szentek, a hívők, és
akik a Nagy Nyomorúság idején fognak mártírhalált halni együtt élnek és uralkodnak majd Jézus
Krisztussal.
Az 5. versnél hagytuk abba, ahol János apostol azokról a halottakról ír, akik életükben elutasították
Istent. C. Lewis szerint végül az embereket két csoportba lehet sorolni:
a.) kategória: azt mondják: „Istenem, legyen meg a Te akaratod!”
b.) kategória: akiknek Isten mondja könnyes szemmel: „Jó, akkor legyen meg a te akaratod!”
János apostol „kameraállást vált”: konkrét embercsoportról ír, akik az 1000 éves királyság végén
életre fognak kelni, és meg kell majd állniuk Isten előtt.
Kérdés: most hol vannak? Az Igében választ találunk rá: ez egy hely, amelynek Hadész a neve. Ott
vannak a holtak, és tudatában vannak a dolgoknak, várják Isten ítéletét.
Dániel 12 Két csoportról ír a próféta is:
Az első feltámadás csoportja,
A második feltámadás csoportja.
Mindegyik ember besorolható valamelyik csoportba. Az utolsó napon feltámadnak majd.
Az elmúlt héten beszéltünk arról is, hogy az ember lelke halálakor elhagyja a testét. Ez minden
emberrel megtörténik, aki megszületett. A második halál kérdése lényeges, amikor az ember lelke
esetleg örökre elválasztódik Istentől. Ez fontos dolog!
Egyszerűbben: aki egyszer született meg,  kétszer hal meg; aki kétszer született meg, (egyszer
fizikai, egyszer szellemi értelemben) az egyszer fog meghalni.
 7-8. vers Jézus Krisztus Jeruzsálem középpontjából fog 1000 éven át uralkodni, mi pedig különböző
feladatokat kapunk majd. A népesség óriásira növekszik közben. Az emberek élettartama is
hosszabb lesz.
Ézsaiás 65:20
Ézsaiás 4: 5
1 Mózes 5: 5-7
A légköri viszonyok valószínűleg úgy fognak megváltozni, ahogyan az Özönvíz előtti időben voltak. A
Holt-tenger a legalacsonyabban fekvő területe a világnak, itt a legnagyobb a légköri nyomás.
Megfigyelték, hogy emiatt egyes sebek gyorsabban gyógyulnak ezen a helye. Az Özönvíz előtti
időben vastag vízburok vehette körül a földet, ezért az akkori emberek jóval hosszabb ideig éltek.
Ez izgalmas témakör, de most nem megyünk bele…
Január végére várunk Angliából egy vendégtanítót a gyülekezetünkbe, aki majd az evolúció és a
teremtés-tanról beszél nekünk. Ezekről a dolgokról nyilvános vitákat is hallhattok.
2
Lényeg: ismét nagyon sok ember népesíti majd be a földet.
Akkor a Sátán elbocsáttatik majd, és ismét sok embert megtéveszt.
9-10. vers Isten még egyszer, utoljára megtisztítja a földet az ellene lázadó emberektől.
A gonoszság okát három dologban kereshetjük:
- a világrendben,
- az emberek testiességében,
- a Sátán+ munkatársainak tevékenységében, amit a gonosz erő mozgat.
Ebben az időszakban majd Sátán bebörtönözve lesz, a jelenlegi világrend elpusztul majd, Jézus
Krisztus uralkodik. A gonoszság egyedüli forrása marad az ember testében, a bűnösségünk. Akkor is
meg fogják tenni, amit meg akartak tenni. Sátán nem kényszerít, hogy megtegyék, hogy
fellázadjanak Isten ellen. Tehát, akik nem rendelték a szívüket igazán Isten igazsága alá, azoknak az
életében hiába lesz kívül bőség, gazdagság! A „jó kormányzó” idejében is lesznek bűnösök, és Ő
igazságosan bánik majd a bűnözőkkel. 1000 év alatt születnek majd olyan emberek, akiknek a bűn a
szívükben lesz, Sátán maga köré gyűjti őket, Jeruzsálem köré. Az 1000 éves uralkodás végén, amikor
legideálisabb a helyzet, a kísértés külső forrása nem lesz jelen, Isten betölti az emberek minden
szükségletét, Isten ott lesz az emberek között: mégis nyilvánvalóvá válik az emberek romlottsága,
és megérdemlik az ítéletet, meg is fogják tapasztalni!
10.vers   Sátán soha többet nem jön elő.
11. vers Amit János apostol lát: lenyűgöző! A jövőben fog bekövetkezni, a nagy fehérségben a
trónus, és aki rajta ül. A föld és az ég eltűnik.
2 Péter 3: 3-13 Felbomlanak az elemek.
Isten szétszedi a jelenlegi világot, új földet és új mennyet teremet majd.
 1Mózes1: 3
János 1:3
Zsidók 1:3  Ugyanazt az Istent láthatjuk, hogy megint szól és teremt majd.
Az ítéletnél a bíró maga Jézus Krisztus.
János 5:22
Hogyan, mi alapján fog ítélni? Az Ige alapján.
János 12:48
Ap. Csel. 10: 42
2 Tim. 4:1
Jézus ítélőszéke lesz ott, eddig nem ítélt még, de akkor és ott fog!
12. vers Már az 5. versben is találkoztunk ezekkel az emberekkel. Fontos megértenünk: ők az 1000
év végeztével támadnak majd fel, és azok, akik életükben elutasítják Isten üdvösségét. Felkelnek
majd, feltámadnak, és Jézus Krisztus megítéli őket.
János 5: 29 Ez a nem-hívőkre vonatkozik! Fontos látnunk, a hívők már feltámadtak. Az igazi hívők
nem jutnak ítéletre, nincsen kárhoztató ítélet!
János 5. 24 mit mond Jézus? Figyeljetek oda! Akik meghallják Isten Igéjét, hisznek benne, örök
életük van- már most!
1 János 5: 13 „ Isten  Fia” Rád vonatkozik-e? Azért írja, hogy hihessetek Istenben.
Sok szektában nem adják meg ezt a bizonyosságot a tagoknak, hogy manipulálni tudják őket, hogy
továbbra is nekik szolgáljanak. Jézus szabaddá tesz. Jézus Krisztus gyermekei szívesen szolgálják
Őt.
1 János 4:18 A félelemről. Aki hisz jézus Krisztusban, elhitte az evangéliumot, hogy kegyelem által,
hit által van üdvössége, az nem kerül ítéletre. 100%-ban, mindörökre Jézus Krisztus szeretetében
vagyunk. Ha félelem van jelen, amiért büntetés jár, az gyötrő!
Vegyük észre: az élet minden területéről állnak majd itt emberek. Kis-és nagy emberek. A
politikából, a gazdasági életből, a képességek szerinti sorból, a népszerűek közül… Ami közös
3
bennük: életük során elutasították Isten ajándékát, azt mondták: „Nem, köszönöm; nincs szükségem
rá!”
Ez itt tehát nem tipikus trónterem, hanem tárgyalóterem is egyben. Nincs vita, itt minden vádlott
bűnös. Ügyész van, de védőügyvéd nincs. A bíró igazságos, nem lehet fellebbezni, a büntetés
bizonyos!
13. vers „Hadész” az eredeti kifejezésben ez szerepel.
Ha te elutasítod az üdvösséget, nem érdekel, hogy mit tett érted Jézus, nem kérsz az ajándékból,
akkor a cselekedeteid szerint fog Isten végül megítélni. Mindent feljegyez.
Személy szerint én nem szeretném, hogy ez alapján ítéljen meg, nagy bajban lennék!
Akik a kegyelem evangéliuma szerint, a jó hír szerint elfogadták Jézus Krisztust, Ő már mindent
véghez vitt értünk, és Isten az Ő befejezett munkája alapján ítél meg minket is. Isten elfogadja, aki
ezt az üzenet ajándékát átvette az életébe.
Efézus 1-ben olvashatjátok.
Kijózanító ez a gondolat: a saját cselekedeteid alapján kapsz ítéletet. Ha még soha nem adtad át az
életedet, a könyvek majd megnyittatnak, minden szerepel bennük. Ha mi egyszerű emberkék cd-
felvételeket tudunk készíteni, digitális fényképező- géppel fotókat, akkor Isten is képes erre.
Róma 2: 16
Prédik. 12: 14
Máté 12: 36
És mi van az én bűneimmel, aki hívő vagyok? Bámulatos a dolog: amikor befogadtad Jézust az
életedbe, kitörlődik vérrel minden bűnöd, Isten megbocsát mindent! Ez nagyszerű!
Ézsaiás 44:21-22
Tehát én nem megyek az ítélet elé! Az embert ez szabaddá teszi, arra indít közben, hogy imádjuk
mindezért Istent! Akár egész délután hálát adnék Istennek! Mennyire értetted ezt meg?
14. vers A második halál: a tűz tava.
Kérdés: hol vagy? Ki vagy? Melyik csoportban vagy? Mit mondasz Istennek: Nem, köszönöm…/vagy
Igen, kérlek, legyen meg a te akaratod…
Ez nem játék, nem véletlenszerű. Ti is tudjátok: az élet nem az! Kérem, hogy állj most Isten elé,
fogadd be Jézust az életedbe!
Köszönöm, Atyám, hogy a Te Igédet hallhattuk! Köszönöm, hogy megmutattad számunkra, ami a
jövőben bekövetkezik majd! Köszönjük hatalmas szeretetedet, üdvösségedet! Bámulatos, nem is
lehet szavakba önteni! Bátorítás: fogadd be Jézus Krisztust most az életedbe! Jézus nevében, ÁMEN!