Jelenések könyve 21

 

Összefoglalás
Tanulmányoztuk Jézus Krisztus 1000 éves királyságát. Láttuk, hogy Isten megítéli
majd azokat, akik elutasítják Őt, nekik meg kell majd állniuk Isten ítélőszéke előtt,
és Isten a cselekedeteik szerint ítéli majd meg őket. Bárki azt gondolja, hogy ez
egyszerű lesz, hát jó nagyot téved… az  ítélet egyértelmű lesz.
Hívőként nekünk nem kell ilyen módon megállnunk majd ítéletre Isten nagy, fehér
trónusa előtt, amikor könyvek nyittatnak majd meg… Érdemes  a múlt heti tanítást
meghallgatnod hanganyagon, ha nem voltál itt.
Választhatunk tehát úgy, hogy „igen”-t mondunk Isten ajánlatára. Mert akkor Jézus
Krisztus véghezvitt cselekedete alapján fog megítélni minket. Ha a „nem”-et
választod, akkor a saját cselekedeteid alapján ítél meg Istent.
A farizeusok úgy gondolták, hogy elég jók, saját cselekedeteik alapján döntöttek
így, és azt remélték, hogy Isten is így ítél majd. Személy szerint én azt gondolom,
hogy az nagy baj lenne, ha ez lenne az ítélet alapja.
Jézus Krisztus evangéliuma arról szól, hogy aki benne hisz, azt Jézus Krisztus
befejezett munkája alapján ítél meg minket. És amikor mi elfogadtuk Őt, már
benne vagyunk, ez nagyszerű!
1.vers   Vegyük észre: Isten nem átalakítja majd a világot, hanem ez lezárul, és Ő
teljesen újat teremt. Isten számára ez nem nehéz, csak szól. Az írásban ezt régóta
elismételi nekünk.
 Zsolt.102 : 26-27  „Régente  fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek
munkája. Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak ,  mint a ruha;
mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak.”
 2 Péter 3: 7-13  „ A mostani egeket  és Földet pedig…”
A múlt héten beszéltünk arról, hogy az atomok szerkezetét összetartja valami,
hogy ez energiaforrás is. És amikor ez megváltozik, hatalmas hő és energia
szabadul fel, mindent elemésztő tűz. Ezt ma is tudjuk, és pontosan ez történik
majd, amikor mindennek vége lesz. Most Isten mindent összetart.
Érdekes szemlélet, hogyha valami anyagi kár történik, és úgy vélekedünk: egyszer
úgyis megégett volna! Valóban így van: az anyagi világ dolgait egyszer felemészti a
tűz, tehát aki a jelenlegi világot imádja, az egy perc alatt elveszti majd. Ha élő
kapcsolatod van Jézus Krisztussal, nem gondolhatod, hogy nagyon szegény vagy!
 Ézsaiás 65: 17  „ Mert  ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen
sem említettnek, még csak észbe sem jutnak;”
A teremtés azt jelenti, hogy a semmiből valamit létrehoz Isten. Tehát Isten a
jelenlegi világot ízekre szedi majd, és a semmiből fog összerakni újat. Azon is
érdemes gondolkodni: semmire sem fogunk emlékezni, semmi nem marad meg a
régiből! A tűz próbájában minden elveszik.
 János 1: 1-3 „ A világ kezdete előtt már létezett az Ige. Az Ige Istennél volt, és
Isten volt az Ige. A világ kezdete előtt az Ige együtt volt Istennel. Minden általa
lett, és nélküle semmi nem jött létre.”
 Zsid. 1: 3 „ A Fiú az Isten dicsőségének kisugárzása, és benne mutatkozik meg
igazán, hogy Isten kicsoda és milyen. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és
irányítja az egész Világmindenséget. Ő az, aki az embereket megtisztította
bűneiktől, azután a Felséges Isten jobb oldalára ült a Mennyben.”
2
Tehát Isten mindent összetart. Fölösleges dolog az anyagi dolgok miatt aggódni,
Ezeket az „örökségeket” mind hátra fogjuk hagyni: ház, autó, hírnév…
A kérdés: miért éri  meg  élni a földön? Mi az, amibe beleöntheti az ember az
életét? Mit tegyek a jövő héten? Mire szánjuk az energiánkat?
 Példab. 11: 30 „ Az  igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a
bölcs.”
Tehát a bölcs ember nem az anyagi javakba veti a bizalmát, Isten tudja: ez
egyszer darabokra hullik. A bölcs ember lelkeket nyer meg.
 Dániel 12: 3  „  Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik
sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.”
Utalást találunk arra, hogy mi az, ami örökkévaló: lelkeket, sokakat elvezetni az
igazságra.
 Róma 1: 16-17 Összefoglalva láthatjuk itt.
Hogyan tudom ezt megtenni? Vegyük észre: ez az igazság: az embereket el kell
vezetni ide! Nem farizeusként, hiszen láttuk: az emberben nincs igazság saját
erejéből, Jézus Krisztus igazságára van szükségünk. Örökkévalón nem leszek itt a
földön. Pásztorunk elmondta a saját életéből, hogy ő 20 éves kora óta 24 éve
hirdeti az evangéliumot.
Hogyan tudjuk ezt hatékonyan végezni mi is? Engedjük, hogy betöltsön Isten
Szentlelke!
 Luk. 24: 49 Olvassátok el!
A lényege a szeretet, az segít, hogy meg tudd osztani másokkal is az evangéliumot.
 1 János 4: 16 Isten szeretete tölt be bennünket.
 Galata 5: 22  „ A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet,
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs
olyan törvény, amely ezeket a dolgokat elítélné.” Isten szeretete: az evangélium
erről szól.
 János 3: 16 „ Mert  úgy szerette Isten az embereket, hogy egyetlen Fiát adta,
hogy aki hisz a Fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Még egyszer: ne feledjétek! A világ elmúlik, az egyetlen potenciális befektetés,
ami örök; egyedüli érték: azok a lelkek, akik rajtunk keresztül érintődtek meg, és
jutottak Istenhez, tapasztalták meg Isten szeretetét.
 1 Kor. 13: 2  A legnagyobb dolog a szeretet.
 1 Kor. 13: 13  Isten  természete, az evangélium lényege, ez a tökéletesség
köteléke.
Ez tehát az egyetlen dolog, amit majd elvihetünk az új életünkbe, ez az egyedüli
dolog, ami megmarad. A hit és a remény nagyszerű dolgok, de nem a
legnagyobbak. Ezeket majd itt hagyjuk a földön.
 1 Kor. 13: 12 Az új életünkben nem hitben járunk, mert már ott leszünk Istennel.
 Róma 8 A reményre sem lesz már szükségünk, mert miénk lesz a teljes örökség.
Hasonlat: képzelj el egy űrhajót, a kilövése után a különböző részek leválnak majd
róla, ahogyan az űrbe jut! A kilövő építmény, a hajtómű (?) leválik, és csak az alap
marad: a szeretet! Alapvetően tehát csak ez marad meg.
Ki tehát a bölcs ember? Aki engedi, hogy betöltse Isten a szeretetével, és ezt
megosztja másokkal. A Mennyben tehát nagyon jó életünk lesz.
Tenger sem lesz, ezt Pásztorunk, aki a szörfözés szerelmese, sajnálja nagyon, de
nem kellenek majd határok, és szűrők az isteni szeretetnél.
 2-3 vers Bámulatos, ez a legfontosabb dolog: ott fogunk lakni, együtt Vele!
Nézzük, hogy hogyan lakott eddig Isten az emberrel?
3
Az Édenkertben az emberpárral együtt lakott. Ezt az egységet a bűn megtörte.
Később Isten ott lakott Izrael népével a véres áldozatban és a templomokban. De a
népe elfordult Tőle, bálványokat kezdett imádni, elveszítették hát Isten dicsőségét
és jelenlétét.
 János 1: 14 sátrat vert, és köztünk lakik.
 Ap. Csel .  7: 48-50 Nem emberkéz alkotta építmény ez a templom.
 1 Kor. 6: 19-20 Isten a népe testébe költözött, belül lakik. Ez bámulatos! A test a
Szentlélek temploma szellemi értelemben.
 Efézus 2: 21-22 Az egyház népe között él. Ezért is kedves dolog gyülekezetbe
járni, szeretni Istent, együtt dicsérni Istent. Isten idejön közénk ilyenkor,
megjelenik a gyülekezetben, a legértékesebb hely ez számára is.
A kárpit, amely elválasztotta Istent, kettészakadt akkor, amikor Jézus Krisztus
meghalt.
 Zsid. 10: 19  Új  út nyílt meg számunkra, Isten jelenlétében élhetünk.
Ez nagyon jó dolog: és ez még csak az előleg. Ez még csak ízelítő abból, ami a
Mennyben vár majd ránk.
 Róma 8: 23 Jelenleg itt állunk. A keresztények érzik gyakran, hogy valami
hiányzik, valamit keresnek. Ez az, amire vágynak: az új ég, az új föld, az új
Jeruzsálem, ahol nincs elválasztva Istentől. Hazaért, de amíg ez nem következik
be, addig honvágyuk van. Ott lesz majd az egész lakoma, az élő kenyér, amit már
most megízleltünk, és erre vágyunk.
Egyes emberek ezt nem értik, azt hiszik, új feleségre, új házra, új autóra van
szükségük a boldogságukhoz. De ez a honvágy nem fog eltűnni, amíg az Úrral ne
leszünk.
 4. vers Nagyszerű! Nem lehet mit mondani. Csak csökkenne az értéke, ha
magyarázni próbálnánk. „ Uram , olyan jó, hogy ez lesz a jövőnk! Hogy ez vár
ránk!”
Halál sem lesz többé. A halál nem természetes dolog. Jézus is gyűlöli, utálatos
számára.
János apostolnak leesett az álla, földbe gyökerezett a lába meglepetésében.
 5. vers Igyekszik leírni, milyen lesz majd, ami ránk vár. Úgy próbálta leírni, hogy
nekünk is legyen fogalmunk róla itt, Budapesten a Híradó moziban, akik hallgatjuk
sok-sok év múlva…
 6. vers Erről szól az evangélium: aki szomjas ma reggel, annak elérhető a
szomjoltó ital ingyen!
 7. vers Ki lesz, aki győz? Hogyan?
 1 János 5: 4 Hit által történik. Nem elég erőlködnünk, az Ige szerint, aki  Jézus
Krisztusba vetette a hitét, azoké a győzelem. Bámulatos dolog!
Néhány hete volt már erről tanítás, hogyan fogunk visszatérni, és Vele együtt
uralkodni. Tehát tudni kell: Isten örököse vagyok, társ örököse. Olyan ez, amikor
egy gazdag papa azt mondja: „ Fiam ,/ lányom, te örökölsz!”
Jézus Krisztus örököse vagyok, már ebben a pillanatban is, amikor hiszek Benne!!!
 1 Kor. 3: 22-23 Miért élnénk koldusként? A Duna az enyém, a csillagok is az
enyémek! Hiszen minden az édesapámé; az élet is, a hófödte csúcsok is, és
természetesen mindazokat öröklöm, ami az édesapámé.
4
 8. vers A parázna szónak a görög eredetiben a pornográfia felel meg. És a
varázslások is ide tartoznak. Az első halál a fizikai értelemben vett halál. Ezt
mindenki megtapasztalja. A második halál, amikor mindörökre a lélek távol kerül
Istentől.
9-10-11. vers János apostol leírja, hogy hogyan nézett ki a város. Lát valamit, és
próbálja szavakba önteni, ez nagyon nehéz. Nyilvánvalóan nem teljesen sikerül.
 12. vers Nagy, magas fal, amelyen 12 kapu található. Érdekesség! Örökkévalóságát
Isten a zsidó népen keresztül hozta el. Emlékeztet erre, ne felejtsétek! Ha benned
jelen van az antiszemitizmus magja, kérd meg Istent, hogy vegye el, mert ez nem
helyes! Isten a zsidó népet választotta ki! Sátán ellenpropagandája, hogy rajtuk
keresztül az üdvösség világossága ne legyen látható. De ez a vesztes oldal,
változtasd meg!
 13-14. vers Lesznek alapjai a városnak. Igazi, tartós alapok. Nem a mostani világ
szemlélete szerinti. Mi most csak sátrakban lakunk. Akkor igazi házunk lesz majd.
 Zsid. 11: 8-10 Ábrahám is nagyon várta ezt. Erről van itt szó.
 15-16. vers További leírásokat olvashatunk.
 17-18- vers Miből épült, azt is olvashatjuk.
 19. vers Az alapkövekről is ír János apostol.
 21. vers Az arany értékét láthatjuk itt átalakulni: az aszfalt készül majd a
Mennyben aranyból! Az értékek megfordulnak.
22-23. vers Alig lehet felfogni, teljesen megérteni, milyen lesz majd ott lenni. Ma
még ezt nem tudom felfogni, megérteni; csak alig várom! Az  élet , amikor felkel a
nap, és Isten ragyog be mindent!
24-25-26. vers Leírások
 27. vers Kérdés: a te neved szerepel-e a könyvben?
Ha te megvallottad az emberek előtt a hitedet, tudom, hogy beíródik a neved az
Élet könyvébe. A száj, amely megvallja, hogy hiszel Jézus Krisztusban… Csak erre
kell tudni válaszolni valójában.
 Uram adj nekünk bölcsességet, hogy ne pazaroljuk el azt a kicsi időt, ami
rendelkezésünkre áll ezen a földön, azt a 60, 70, talán 80 évet! Szeretném a nagy
százalékát abba fektetni az életemnek, hogy lelkeket nyerjek meg, és ne anyagi
javakat hajkurásszak! Imám, hogy amit ajándékot adsz, ne tegyék tönkre, a Te
kegyelmed legyen az erőnk! Szükség van Rád! Te kegyelmet adsz az alázatosoknak,
szeretnénk Veled járni, használj bennünket! Ámen!