Jelenések könyve 22

 

Összefoglalás
Ez a könyv egyben az egyháztörténetről is szól. Olyan eseményeket is leír, amelyek
még nem történtek meg. Jelenleg az egyház korában élünk. Egy napon, - Isten
pontosan tudja, melyik nap lesz ez. – ez a korszak lezárul majd. A Nagy
Nyomorúság időszaka fog elkövetkezni. Ez a mi szempontunkból a jövőben lesz .
Legalább ötvenszer tesz róla említést az Írás, különböző elnevezésekkel.
Legalább három célja van Istennek evvel az eseménnyel:
• Felrázni a világot, lehetőséget adni az embereknek, hogy megtérjenek. A
Nagy Nyomorúság időszakában nagyon-nagyon sokan fognak megtérni, talán
még soha ennyien.
• Felrázni Izrael népét. Kezdettől fogva van egy terve Istennek a zsidó néppel.
Jézus Krisztus második eljövetele zárja majd le a Nagy Nyomorúság
időszakát. A világban gazdasági- politikai- vallási egység lesz, mégis
összegyűlnek az emberek egy bizonyos helyen,  ( Armageddon- Meggidói
völgy) hogy Jézus Krisztus  ellen harcoljanak!
• Megtisztítani a földet, mielőtt új földet és új mennyet teremtene.
Ezután következik majd Krisztus 1000 éves királysága. Ebben az időszakban kell
megállniuk azoknak Isten nagy, fehér trónusa előtt, akik életükben elutasították
Őt. Isten megadja nekik, amit akarnak…A hívőket jézus Krisztus befejezett
munkája alapján ítéli meg, nem lesz kárhoztató ítélet számukra/számunkra.
A múlt héten volt tanítás arról, hogy új ég és új menny teremtetik. A 21. fejezet
nagy része erről szól. Isten csak egy szót szól majd, és mindez megtörténik. Úgy
tűnhetett, hogy az új Jeruzsálemben nincs is más, csak gyönyörű ásványok, a
növényvilág hiányzik…
Most ( 22 . fejezet) belépünk a városba, amely maga a Paradicsom, ahol az Élet
Vize folyik, az Élet Fája áll, és gyógyít. Nézzük hát!
1. vers János apostol leírja nekünk, hogy belép a városba, és meglátja a
kristálytiszta folyót. Lenyűgözi őt, hogy mennyire tiszta, nem szennyezett. A
folyó az Írásban  a  bőség, a gyönyörűség, az öröm jelképe.
  Zsolt. 36: 8-10  „ Oh, Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai
a te szárnyadnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban;
megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása; a
te világosságod által látunk világosságot.”
 Zsolt 1: 2-3 „ Hanem  az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről
gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa,
amely idejekorán megadja gyümölcsét…”
 János 7: 37-39 „…Jézus  felállt, és hangosan így szólt: Ha valaki szomjas, jöjjön
hozzám, és igyon! Aki hisz bennem, ahogyan az Írás mondja, annak belsejéből élő
vizek folyói ömlenek!...”
Tehát a folyó a bőséget jelképezi, és Jézus is beszélt erről. Amikor ez az élet vize
rajtad keresztül átfolyik, a világba is kifolyik, bővölködő életet jelent. Ez csakis
Isten jelenlétében igazi öröm.
 Zsolt. 16: 11 „ Te  tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a
te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.”
2
Jelenleg a Sátán arra próbál rávenni, hogy a világban keresd a bőséget és a
gyönyörűséget. Tehát a megfelelő dolgokat, de nem a megfelelő helyen! Ez hamis
propaganda! Isten ezt nem akarja, Isten azt akarja, hogy igazi örömben virágozzon
a lelkünk. A Sátán pedig arra buzdít, hogy a testi dolgokban keressük mindezt. Ez
megkötözöttséghez, függőséghez vezet.
 Zsid. 11:25  „ Inkább akart együtt szenvedni Isten népével, mint a bűnös élet
pillanatnyi örömeit élvezni.”
Vagyis a bűnben időszakos a gyönyörűség. Egy idő után viszont tönkretesz minket.
Mick Jagger (Rolling Stones) példa erre: ő a testi dolgokban kereste az örömeit. Az
egész generációra jellemző, hogy a szexet, a drogot, a rockot dicsőítették, és
nagyra becsülendő az őszinteség, amikor így énekelte: „ I  can’t get no
satisfaction…though I tried and I tried and tried, I can’t get no, satisfaction…”
Bizonyságot tesz a saját nyomoráról. Tisztelet az őszinteségének.
Ha ez a te dolgaidra is igaz, akkor tudnod kell, hogy ez az egyre csökkenő hozam
elve szerint működik. Itt a csapda. Arra indít, hogy egyre többet tegyed/használd,
és egyre kevesebbet nyújt örömet. Ez a függőség gyökere. Akik bőségre vágynak,
és egyre jobban belevetik magukat ebbe, egyre kevesebb örömük lesz benne.
Valójában az Élet Vizének folyója Isten trónusából ered. Ha abból iszom, Istent
dicsérem, az Ő arcát keresem, Ő a testi vágyaimat megelégíti. Ez felfrissít. Ő
szeretné betölteni, amiket belénk helyezett, de ez nem okoz függőséget, felfrissít
minket.
János apostol ezt látja, és szeretne fejest ugrani ebbe a folyóba. Ti is, már most is
láthatjátok! Csak keressétek Isten orcáját, megtaláljátok!
2. vers A múlt héten már szó volt arról, hogy tenger sem lesz. (Pásztorunk
szomorúságára, hogy talán nem lehet szörfözni…-nevetés!) De lehet enni,
viszont az máshogy működik majd. Tudjuk, hogy Jézus együtt evett és ivott a
tanítványaival a megdicsőült testében is. Mi is valahogy ilyenformán leszünk.
Vegyük észre 12-szer terem majd! Itt nem arról van szó, hogy akkor majd
betegek lehetünk, hanem azt jelenti, hogy az egészséget megőrizzük. A
gyógyítás/terápia kifelezés inkább ilyen értelemben használatos. Felfrissülést
jelent, ott nem lesz az a fajta fáradtság, amit a jelenlegi testünkben érzünk.
3. vers Szolgálják és imádják Istent.
A jelenlegi teremtés a bűn átka alatt áll. Mi is, akikben a Szentlélek lakik, ez
hatással van tehát mindenre.
 Róma 8: 22-23 „ Jól  tudjuk, hogy mind a mai napig az egész teremtett világ úgy
sóhajtozik és szenved, mint a terhes asszony a szüléskor. De nem csak a teremtett
világ, hanem még mi magunk is ugyanígy sóhajtozunk. Pedig mi előleget kaptunk a
Szent Szellemből!”
Istennek nem ez volt az eredeti elképzelése. Hívőként megízlelhettük az étel ízét,
de teljes vacsorára még várnunk kell. Természetesen nagy a vágyakozás iránta.
Néha érezheted: mi a baj velem? Mire vágyom a szívem mélyén? Nem az a
megfelelő megoldás, hogy ilyenkor új feleséget/férjet, új házat, új autót szerzek.
A szívemben nem fog elmúlni ez az érzés. Nem kell tönkretenni az áldásokat, amik
már vannak. Amit a szívemben érezhetek, az a honvágy, egészen addig fog tartani,
amíg haza nem érek. Istenhez haza.
Mit lehet hát tenni? Istenhez kiálts, Őt keresd! Ha majd tényleg odaérünk, olyan
módon fogjuk tudni szolgálni Őt, ahogyan most még nem tudjuk. Tényleg úgy,
ahogyan azt szeretnénk, nem lesznek ott a test korlátai.
3
4. vers Bámulatos ez az igevers! Meglátjuk majd Isten arcát!
Mózes azt mondta, hogy meg kell halnia annak, aki Istent meglátja. A földi testünk
nem bírná elviselni Isten dicsőségét, széthullanánk. De akkor új testben leszünk, el
tudjuk majd viselni. Az arcok is fontosak. Külön jelenség, hogy mennyi mindent
elárulnak. A könyököm nem árul el rólam mindent, de az arcom igen. Azt is
mondják, hogy az arc = lélek virága. Képzeljétek el, Isten arcát fogjuk látni! Isten
is gyönyörködik az arcokban, talán ezért teremtett minket így. És az Ő neve lesz a
homlokunkra írva. Mit is jelent ez? Hihetetlen a hatása, de még többről is van szó.
Vagyis olyanok leszünk, mint Ő!
 1 János 3: 2 „ Kedveseim , igaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem
tudjuk, mi lesz majd belőlünk később. Csak azt tudjuk, hogy amikor Krisztus
visszajön, akkor már olyanok leszünk, mint ő. Hiszen meg fogjuk látni őt, amint
van!”
Tehát a hívő ember Isten gyermeke. Már most is, kegyelem által látható ez, de
még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Képzeld csak el: hasonlóvá válunk Hozzá,
olyanok leszünk, mint Ő valójában!!!
 Zsolt. 17: 15  „ Én  igazságban nézem a te orcádat, megelégszem a te
ábrázatoddal,  midőn felserkenek.”
Isten arca: ez a nevét is jelenti, a természetét, a karakteréről árulkodik. Isten
természete lesz az arcunkon, visszatükrözzük Őt. Most is megtörténik, már most is
látszik valamennyire, bár homályosan látunk…Akik  Isten arcát keresik, azoknak
maguknak is gyönyörű az arcuk. A leggyönyörűbbek azok az arcok, akik már
ráncosak, barázdálta,, de egész életük arról szólt, hogy Isten arcát keresték. Ez
meghalad minden földi szépséget, túlhalad a címlapfotók/szépségkirálynők
gyönyörűségén.
Nagyon érdekes, hogy a homlokunkon lesz majd a név. Ez az arcnak azon része,
amelyet magam nem láthatok, csak a másik emberét. Vagyis a sajátomat nem
nézegethetem, tehát egyértelmű, hogy nem magunkkal foglalkozunk majd,
másokra fogunk jobban figyelni.
Pásztorunk elmesélt az életéből egy kis epizódot, amikor mexikói árváknál töltött
néhány napos szolgálatot. Úgy emlékszik vissz, hogy a három nap alatt végre
tényleg nem magára figyelt, hanem a másik embertársára.
A világ filozófiája egyre inkább az, hogy saját magadat keresd, figyeld folyton! Ez
pokoli út, egyenesen a depresszióba vezet. Az ember ettől leül, és magába roskad.
Az „extasy” szó 7= önmagunkon kívül, ez a jelentése. A Menny ilyen extatikus
élményt nyújt majd, Isten jelenlétében lenni, mint egy mágnes…És  mindezt
másokon látjuk majd visszatükröződni. Jézus kalandra hív: vedd föl a kereszted és
kövess engem!
 5-6 vers Hamarosan= gyorsan meg kell történnie. Amikor az események
elindulnak, egymás után, gyorsan követik majd egymást. A Nagy Nyomorúság
időszaka 7 év alatt lezajlik.
 7-8-9. vers Akinek itt néhány dolog ismerősen cseng, az ne csodálkozzon! Igen, a
19. fejezetben János apostol már elkövette ezt a hibát, most újra megtörténik.
De te is újra és újra hibázhatsz, nem? És Isten mit tesz veled?
 Ézsaiás 43: 25 „ Én , én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és
bűneidről nem emlékezem meg!”
4
Isten nem ember módjára viselkedik. Nem figyelmeztet, hogy elege van már
belőled, nem tudja elfelejteni a nagy sérelmeit, amit ellene elkövettél. Ezek a
saját korlátaink. Ezeket vetítjük gyakran Istenre.
 Jeremiás 31: 34 „ És  nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő
atyafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek
engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő
bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.”
Ez az új szövetség, amiről már a próféciák szólnak, ami Jézus Krisztus vérével
megkötetik majd. Ezt maga Isten mondja. Meghatározó rész: nem tartja számon a
bűneidet!
 Zsolt 130: 3-4  „ Ha  a bűnöket számon tartod, Uram: Uram kicsoda maradhat
meg?! Hiszen tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!”
Isten tehát megbocsát, többé nem emlékezik meg a bűneinkre. Ha felhasználná
ellenünk, csak még nyomorultabbá válnánk tőle. Sok vallásban ez történik,
megnyomorítják a tagokat, nem tanítják Isten teljes igazságát. Az evangélium
ezért botrányos, hihetetlen: szabadságot hirdet, Jézus Krisztusban szabad vagyok!
 Ézsaiás 44: 22  „ Eltörlöm álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet;
térj én hozzám, mert megváltottalak.”
A megváltás azt jelenti= visszavásároltalak. Az üdvösség ingyen van nekünk, Isten
óriási árat fizetett érte…De  nem emlékezik meg a bűneinkről.
 10. vers Több ezer évvel ezelőtt Dánielt arra utasította az Úr, hogy pecsételje le
az írását. Akkor még nagyon távol volt az idő, most sokkal közelebb állunk. Tehát a
könyv nem rejtély, érthetjük.
 11. vers Ez mit jelent? Már a könyv végénél tartunk. Akiket mindezek után nem
érintett meg Isten, az akkor maradjon meg a saját hitetlenségében. Láttad, miről
szól Isten kegyelme, bámulatos! Ha mégsem érdekel, akkor maradj így, ahogy
vagy!
 12. vers Ha befogadtad Jézus Krisztust az életedbe, Ő a megváltód, és Isten
eszerint ítél majd meg. Megkapod Istentől, amit kérsz. Aki azt szeretné, hogy a
saját cselekedetei alapján ítéljél meg, akkor azt kapja. Megteheted ezt is, a te
döntésed! Személy szerint én nem szeretném ezt…
 13-14. vers Kinek lesz joga? Akinek a ruháját megmosták, és nem a cselekedeteik
alapján jár a jogosultság.
 15. vers Az ebek: a törvényeskedők.
Filippi 3: 2 „ Vigyázzatok , maradjatok távol a gonosz emberektől, akik olyanok,
mint a kutyák!...”
A varázslók is ide tartoznak. Nem ismerik Istent. A „pornea” szó azokat jelenti,
akik ebben az iparban a nők testét kiszipolyozzák. A gyilkosok és a bálványimádók
is ide sorolandók. Tehát ezek kívül maradnak. Ne felejtsétek, mi is ilyenek
voltunk! Az a különbség, hogy a mi ruhánkat megmosták…
 16-17. vers Isten lelke hív: Gyertek! Krisztus menyasszonya is ezt kiáltja, ezt
kommunikálja. Ez van a mi szívünkben is? A vallásoskodók rosszul képviselik Istent.
Ha ezt műveled, nem tudod, mit teszel. Ez nem Isten! Sok vallásban félreképviselik
5
Istent, nem akarok evvel senkit megbántani. De az ajtó nyitva áll: Ő hív: jöjj!
Gyertek be!
 Máté 11: 28 „ Gyertek  hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok
terhelve! Én nyugalmat adok nektek.”
Tehát ha nem ezt látod, hanem valaki jól kiég egy szolgálatban valami vallásos
dologgal, ez nem megfelelő. A mi gyülekezetünk is azt kommunikálja, hogy keress
pénzt, ha üzletember vagy, de Jézus Krisztus evangéliuma nem üzlet! Komoly
bűnben vannak, akik ezt művelik.
Nem kell tizedet adnod, hogy helyreálljon a kapcsolatod Istennel! Nem kell pénzt
adnod, hogy azután azt hidd: jó, most már rendben vagyok Istennel! Amikor Ő
kiönti rád az álsásait, megpróbálsz visszaadni neki valamit…De  nincs Istennek ilyen
nyomása az emberre. Akkor megszűnik az öröm. Értsd meg: Istennek nincs
szüksége a pénzünkre! Ő nincs csődben! Minden az Övé!!!
Azt mondja: igyatok ingyen!
 18. vers Ne játszunk Isten Igéjével!
19. vers Isten az Igéjén keresztül kommunikál velünk. Nem lehet önkényesen
megváltoztatni.
 20-21. vers „ Jézus , aki bizonyítja, hogy ezek a dolgok igazak, ezt mondja: Igen,
hamarosan megérkezem. Ámen. Jöjj, Úr Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen
veletek!”
Atyám, az a vágyam, hogy bennünket is használj! Isten velünk van. Befejeztük a
Jelenések könyvét. Áldjuk a Te szent neved! Köszönjük Igédet, szent
evangéliumodat! Add nekünk a megítélés lelkét: hogy felismerjük, a Te
evangéliumod bátorítson bennünket! Szeretnénk Rád nézni, nem a vallás a
gyönyörűség! Jézus drága nevébe: ámen!