Jelenések könyve 3: 7-13

 

Utalás az előzőekre:
a Jelenések könyvét nem nehéz megérteni, a szerkezet benne van: Jel. 1:19  versben,
amit láttál, ami van, amik történni fognak ezek után, mi után? Ami után az egyház dolgai
lezárultak. Ma a 3. fejezetnél tartunk, majd a 4:1-  től lesz, sokan sietnek ezt a rész t
elolvasni/értelmezni…
7 levél, 7-es szám a teljesség száma az Igében, pl. hét nap egy hét, a 7 gyülekezet a teljes
egyház képét adja, sorrendben- az egyháztörténet korszakai
Eddig 1-5 levél, az utolsó a sárdisi gyülekezet, reformáció, protestáns mozgalmak: nagyszerűen
indult, (Anglia, Svájc, Németország), visszavezették az Igéhez az embereket, de utána politikai
hatalommá vált, szellemileg halott, csökevényes, a keresztény csoportokban vita, öldöklés folyt.
 Nagy változás következett: feléledt lélekben
1793. London mellett: WILLIAM CAREY (www. biblebelivers.com .)( sz. v.) cipőkészítő műhelyben,
2 könyv : a Biblia+ Cook kapitány naplója- elhívása: elvinni az evangéliumot az elveszetteknek,
távoli tájak embereinek,  gyülekezetben:( Ézsaiás 54:2)
 Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpitjait terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd
meg kötelékeidet
Szeretne elmenni olyan tájakra, ahol még nem ismerik az Igét, készen állok, küldjetek el engem
Indiába.
Előtte 1000 éve már nincs misszió, nem igyekeztek az emberek kinyúlni mások felé, nem
evangelizáltak. Ha ezt tesszük, lassan meghalunk, nem értik, mi van Isten szívén, „kiválasztott”-
tanulásba nagyon belementek, a lényeg mellett elsiklottak.
 Kiválasztottság- Ábrahám, Izrael népe: mire is hívta? Hogy világítsanak a pogányok között, áldás
legyenek a világban! – Nem értették meg, félreértelmezték: bezárultak, mások felé nem
nyitottak- ez felingerelte a többieket.
Kiválasztott= elvigye az evangéliumot. Miért? Mert Isten szereti a világmindenséget, szeretné,
hogy senki ne vesszen el, szeretné, hogy mindenki megismerje az igazságot, nem azért, hogy zárt
ajtók mögött beszélgessünk/ vitatkozzunk róla.
W. Carey: a modern misszió megalapozója, nem iskolázott, egyszerű cipőkészítő ember: példa-
Isten tudja használni, HAJLANDÓ, NYÍTOTT Isten munkájára, másik fiatal is látta- HUDSON
TAYLOR  ( www. nha.crossnet.hu) (sz.v.) nincs pénze, mégis Kínába ment, a naplójában rengeteg
nehézségről írt, de Isten hűségéről, hatalmas munkájáról is, több ezer emberhez jutott el az
evangélium.
 Lépjetek ki, várjátok,hogy  Isten nagy dolgokat tegyen, várjátok is, hogy Isten munkálkodjon!
Istenért nagy dolgokat tenni! Új szeretet árad ki, ha Isten nem száll be ebbe, sikeretlen.
 7. vers filadelfiai gyülekezet- előrevetíti az ezernyolcszázas évek történetét, testvéri szeretet
megjelenik, telve vannak szeretettel, odafigyelnek a másik emberre, szeretettel fordulnak felé.
Dániel kulcsa Jézusnál van: utalás 1. fejezetben: halál-élet kulcsa nála van= van hatalma felette,
megszabadít, kiszabadít a bűn a vallás börtönéből,
Történet: Ézsaiás 22-től, hf!-Sébna, Eliákim kincstárnok, Jézusnál van a kulcs, minden kincset
meg tud adni, amire szükséged van, Careynak sem volt sok, de mindennel ellátta, amire szüksége
volt, Istennél a kulcs.
 8. vers Kinyitottam az ajtót- olyan emberek felé, akik nem hallották az evangéliumot
 hasonló: Ap.Csel. 14:27- … és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre.
1Kor.16:9- Mert nagy kapu nyílott meg belőttem és hasznos…
2 Kor. 2:12- ..és kapu nyittatott nékem az Úrban…
Kolossé.4 : 3- Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige
ajtaját…
2
Kevés az erőd, nincs túl sok erő-, nem számít! Nálam a kulcs, kinyitottam az ajtót, a világ előtt
senki- olyan, mint Te/én, Istenem, küldj el! Indulj!
Jó az, ha mi gyengék vagyunk, pont erre van szükség, csak Istentől függjek
Az állami egyházak hatalomra tettek szert, megnyitottak olyan kapukat, amelyeket nem kellette
volna, olyan dolgokba vitték a gyülekezetet, amik nem jók
W. Carey- új időszak az egyház életében- a szeretet uralkodik, ennek nyomán nagyon sok
gyülekezet jön létre, amire ez  ráillik : a szívükben megélik Isten szeretetét, elviszik az Igét,
abba kapaszkodnak , hosszú lista ezekről a gyülekezetekről- Golgota is ilyen, nincs politikai
befolyás, de Isten ajtót nyit, Timóteus társaság, baptista, pünkösdi gyülekezetek
Isten gyengét talál, vagy gyengévé tesz, sok keresztény erőlködik, hogy erős legyen, akkor  vagy
készen, amikor gyengének érzed magad.
Golgota- misszió: Ap. Csel.- Jeruzsálem, Júdea, Samaria, az egész világ,
Budapesti gyülekezet= Jeruzsálem, aztán elvisz Isten másfelé is, megadja majd a forrásokat:
kávézó az előtérben, apológia- Szalai András, Jákim Stúdió- Szabó Feri, Komlósi család -Vajta,
(150 diák a bibliaiskolában), Esztergom, Párkány, Szlovákia felé, Románia felé…Bicske-
menekülttábor- Etiópia (8 ember) támogatások.
FONTOS: Istent követjük, Rá támaszkodunk, Isten minden szükségletünket betölti.
 9. vers korábban már beszéltünk erről.
 10. vers  megpróbáltatás = nagy nyomorúság ideje
 11. vers nagy meglepetés, olyan, mint a tolvaj éjjel, azoknak mondja, akik hiszik, hogy a nagy
nyomorúság idejét nem kell megélniük, -bármikor visszatérhet, amikor visszatér, magával visz ,
és a nyomorúság utána következik.
Korona= mi az? (Fil. 4:1 ) hatással voltál más emberek életére, kinyúltunk feléjük, ne fordítsunk
hátat nekik, szolgáljunk feléjük, továbbra is legyünk kapcsolatban velük, imádkozzunk értük,
bátorítsuk őket.
 12. vers 1800-as évek gyülekezetei, utána már nem kell elmenni, érdekes   elképzelés:
folyamatosan Isten házában lesznek, most van itt az ideje a missziónak, Szentlélek betölt-
elvinni az evangéliumot,
Neve: ki vagy valójában? Magyar? Amerikai? = Isten országának polgára, átutazó ezen a világon, a
mennyben Isten városának a neve.
Napjainkban is tart, nincs feddés, ilyen ez a gyülekezet is, nincs politikai befolyás, nem tudunk
ajtókat nyitni, gyengék vagyunk, Istentől függünk.
Örülök, hogy a mi gyülekezetünk Rá támaszkodik.