Jelenések könyve 4 : 1-11

 

Utalás az előzőekre:
 Jel. 1: 19-ben megtalálhatjuk a szerkezeti vázlatot, ami segít nekünk értelmezni ezt e könyvet,
nem okoz zavart és frusztrációt, ha ezt figyelembe vesszük. Ha ezt megértjük, akkor nagyon
egyszerű „kezelési útmutatót” kapunk. Az embereknek 2 csoportja van: akik előbb elolvassák a
használati utasítást, és akik előbb összerakják az új holmit, és amikor az nem megfelelő, csak akkor
olvassák el az útmutatást…Te   melyik csoportba tartozol?
Első rész: amit János valóban látott,
Második rész: amik vannak, a gyülekezetekről szólnak,
Harmadik rész: amik történni fognak ezek után- pontosan megtalálhatjuk a helyünket, tudhatjuk
ennek segítségével, hogy hol tartunk?
Az előző héten fejeztük be  a  második szerkezeti egységet, és ma kezdjük el a negyedik részt,
vagyis a harmadik szerkezeti egységet.
Ma kezdjük azt tanulmányozni, hogy mi lesz ezután, ez egy profetikus könyv, ettől a szerkezeti
egységtől kezdve a jövőre vonatkoznak a próféciák.
Honnan tudhatom, hogy az egyház ideje utáni időkre vonatkozik az Írásnak ez a része?
Válasz: az egyházak napjainkban is itt vannak, Isten még tudja, hogy vannak emberek, akik
reagálnak arra, ha hallják az evangéliumot.
Ebben a könyvben sok a jelképes dolog, kódrendszer, jel útján értelmezhető megfelelően. Sokan
ezért hozzá sem kezdenek, el sem olvassák, mert azt gondolják, hogy számukra ez nem érthető,
vagy félreérthető. De aki olvassa és érti a Bibliát, annak számára maga az Írás ad kódot, akik
ismerik Isten Igéjét, azok értik is. Nem személyes, magán-módon kell értelmeznünk a próféciákat,
hanem az Írás fényében, összhangban vele, és akkor megmagyarázza önmagát. Gyakran lesz olyan
érzésünk, hogy ezt már olvastuk valahol…
Az előzőekben 19 alkalommal írja le János a  „ gyülekezet” szót, ettől a szerkezeti egységtől kezdve
(4.résztől) nem szerepel többet az „eclésia”= elhívottak szó. A „gyülekezet” szó egy meghatározás,
itt élünk, de ha hiszünk, nem evilágból valók vagyunk, el lettünk hívva, a reménytelenségből az
örömbe, az örök jóságba. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, részese vagy te is az egyháznak. És
amikor a jövőbeli dolgokról ír János, már a célállomásnál leszünk, és nem kell többé emlékeztetni
minket, hogy az egyház tagjai vagyunk.. Tehát amikor a jövőbeli dolgokról ír, ott nem szerepel már
ez a meghatározás, az „egyház” ezen a földön alkalmazandó kifejezés, ami nem ezen a földön lesz
majd a jövőben, arról másképp beszél.
1. vers János megtapasztalása olyan érzés, mint amikor te látsz valamit a tévében. Jézus zörget a
szívünk ajtaján, hogy beléphessen az életünkbe, és aztán majd Ő is megnyitja előttünk a menny
ajtaját. Honnan tudhatod, hogy számodra is megnyílik majd? Ez FONTOS dolog! Semmit nem
tehetsz, amivel ezt kiérdemled. Sok szervezet ezt tanítja, ezeknek a csoportoknak a munkáját
vizsgálja meg Szalai András az apológián. Ha ezt gondolod, hogy a cselekedeteiddel szerezheted
meg az üdvösségedet, azt kommunikálod, hogy nem volt elég, amit Jézus Krisztus tett!
A prófécia beteljesedett: a Messiás eljött, Jézus Krisztus elvégezte a kereszten, amit megváltóként
ígért, és ez már befejeződött! Ezek a szervezetek azt állítják, hogy még tenned kell érte. Ez
udvariatlanság, istenkáromlás, vakság, sőt arrogancia!
Az ajtó már kinyílt előtted, Isten gyermeke vagy, KEGYELEMBŐL, és nem cselekedetek által. Mivel
dicsekedhetnénk tehát? Kié az örökkévaló dicsőség? ÖVÉ, és azt ígéri: énáltalam üdvözülni fogsz.
Trombitahang hallatszik: ezt máshol is olvashatod, 1Thess. 4:16-18
„ Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből…”
 2. vers János azonnal elragadtatott. Ez a korai egyház sóvárgása is, ez minden hívő vágyakozása:
kikerülni ebből a testből!
A Róma.8 :22- 23-ban leírást kapunk erről a  földi világról:
 „Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben  fohászkodik és nyög mind idáig…”
A testünk tulajdonsága, hogy elfárad, hogy megéhezik, hogy kívánságai vannak. Minden hívő
életében eljön majd az a csodálatos nap, amikor kilépünk ebből. Ott leszünk majd az Urat imádni,
és ebben semmi nem zavar majd. Titokban gondolhatod: nem várom én ezt…De  értsd meg: nem
ebben a testben leszünk.! Vágyakozunk Isten elé, de ebben a testben nem tudjuk Őt imádni.
Pál leírja a különbséget: 1 Kor. 15: 45-50
2
 „ Így  is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké, …”
Ádám az első ember: a földi, a testi ember, Jézus Krisztus a lelki ember, aki a mennyből jött.
50. vers FONTOS! „ Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten  országát…”
Tehát, ha majd az Úrhoz megyek, nem  ebben  a földi mivoltomban leszek jelen, hanem
dicsőségben elragadtatva. Ha most a földön megismered Jézust, a földi tested még nem fog
megváltozni!
51. vers Utalást találunk itt arra, hogy nem fog mindenki meghalni, lesz egy generáció, amelyik
akkor él. És ott lesznek, akik az Úrban hunytak el.
Ez nagyon rövid időt jelent: 1 szempillantás! Néhány embernek erről zavart elképzelése van,
megpróbálták lefesteni, hogy ebben a földi testünkben lebegünk majd a levegőben…De  ez nem
biblikus, az Ige nem ezt írja. 1 Tess. 4:14-17 ,  1 Kor. 15: 51-54,
Ez olyan rövid idő, hogy nem is veszed majd észre, és ott leszel az Úrral. De ne úgy képzeld el, hogy
a földi test lebeg majd fölfelé! Isten szava megteremtette a világot, Isten szava tartja össze most is
a világot, Isten egyetlen szavára a földi testek lelki testté változnak majd.
 Két dolog domináns a Mennyben: a trónus és Isten. János mindkettőt rögtön észreveszi.
 3. vers Bármi legyen a világban ez itt BIZTOS! Kimozdíthatatlan, középpont, mindenható.
Isten nem is írható le közvetlenül, csak hasonlatok útján, az, ami a környezetébe árad ki belőle.
János tehát nem írja le, hogy Isten pontosan milyen, hanem a kövekhez hasonló sugárzást fest
elénk. A jáspis a gyémánthoz hasonló, nagyon tiszta, a carneol vérvörös kő, a smaragdnak pedig
különböző zöldes árnyalatai léteznek. János azt írja, hogy Isten ott ül, és hasonlóan sugárzik
ezekhez az ásványokhoz.
4. vers A vezetésről, az uralkodásról szól. Kik fognak uralkodni? Kik ezek, akik megosztják az
uralmat Istennel?  Jel. 2: 26
 „ És  aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a
pogányokon.”  Ezt ígéri az egyházaknak..
Mi a terve istennek az örökkévalóságban Veled? Mit gondolsz erről?
A szentek a világ felett fognak ítélkezni majd, 1 Kor. 6:1  „…hogy hiába ne vettétek légyen az Isten
kegyelmét:”
Isten konfliktusokat enged meg az életedben. Miért? Mert ez a felkészülés ideje. Ha nehézséged
támad a feleségeddel, akkor másik feleséget keresel? Ha nehézséged támad a gyülekezetben, akkor
másik gyülekezetbe mész? Ha dolgozatírás lesz az iskolában, és az nehéz, nem írod meg a
dolgozatot?
Tehát a 24 Vén a hívőket képviseli a teljességben. 12 törzs volt Izraelben, 12 apostol is teljességet
képvisel, itt 2*12 Isten népének a teljességét képviseli. NAGY DOLOG!
 Kezdjünk el felnőni! Megosztja majd a hatalmát velünk, együtt uralkodunk majd. Töltsük be
szívünket Isten szeretetével, növekedjünk,  hagyjuk  abba a panaszkodást, imádkozzunk!
Fehér szín szimbolikája: aki győz, az van fehérben. Jel. 3:4-5  
Korona szimbolikája: aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Úr. 1.Kor .9: 25, 2 Tim. 4: 8, Jakab 1:12 , 1
Péter 5: 4
Ez az ígéret reménységgel teli: Isten népe lesz körülötte.
 5. vers Hét lámpás, tartóval: az egyház  képviselői  is ott lesznek a trónus körül.
 6. vers Tiszta nyugalom jelképe: üvegtenger- ez a fogalom a szörfözésben is ismert.
Tehát Isten jelenlétében teljes lesz majd a nyugalom. Élőlények  vannak  körülötte.
 7. vers Oroszlán, bika, ember, repülő sas.
 8. vers Istent imádják ezek az élőlények, folyamatosan, megszakítás nélkül. Akire ezek az
élőlények néznek, az tükröződik, Jézus Krisztust  jelképezik . Ha a  négy  evangéliumot elolvasod,
mindegyeik egy kicsit más szemszögből mutatja be  Jézust.
Máté evangéliumában: a királyság kerül előtérbe, (oroszlán)
Márk evangéliumában: a szolgasága, (bika)
Lukács evangéliumában: emberré lett, az emberi mivolt domborodik ki leginkább, (ember)
János evangéliuma: Isten- valóját emeli ki, (repülő sas)- vannak szekták, ahol Jézus istenségét
tagadják!
Ezek az élőlények teljes figyelemmel vannak Isten iránt: előre/hátra is látnak, Őt tükrözik.
2 Kor. 3 :17  „ Az Úr pedig a Lélek,és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.”
3
Majd ez gyönyörű, mély, hosszantartó, örökkévaló világ lesz. Az Ő szépsége túlmutat mindenen.
Nézzétek csak meg azokat az idős néniket, akik az Úrban vannak, nem a címlap-modellek szépsége
látszik rajtuk, ez örökkévaló szépség!
1 János 3: 1-3 Ha az Úrra nézünk, az Ő jelleme fog rajtunk tükröződni.
A Te életed mire figyel? A Te életedben mi a fókusz? Ne engedjétek, hogy az Ő fénye
elhalványuljon! Ne „szeméttel” töltsétek meg az időtöket! Ha most üresnek érzed magad, tudhatod:
ha őrá tekintesz, ragyogni fogsz!
 A szem szimbolikája: itt intellektust fejez ki. Előre is látnak ezek a lények, visszafelé, a múltba is,
és betekintésük van a dolgokba. Mindezzel az Urat dicsérik.
Dicsérjük mi is az Urat!
9-10. vers Ezek a lények vezetnek majd bennünket az imádatban, a dicséretben.
A hívők koronát kapnak majd. Ez hatalmas dolog. Hogyan van ez? Isten kezdett bennem egy munkát,
nem én végeztem, hiszen egyedül semmi vagyok, és még én kapok koronát?...
Mit teszünk majd  ezzel ? A lábai elé helyezzük, ez egyben megkönnyebbülés is: ne engem dicsérj!
Őt illet minden dicséret!
 11. vers Tehát: lélekben leszünk, zavaró körülmények nem lesznek az életünkben, a szívünk vágya
megvalósul: együtt leszünk vele.
És  ez  csak a jövő dolgainak a kezdete!
Folytatjuk majd, mi minden vár a földre.
 Köszönjük az Igédet, Uram! Vágyakozunk utánad.