Jelenések könyve 9: 1- 20

 

 
 Összefoglalás az előzőekről:
János apostol lélekben elragadtatva látta, hogy csak Jézus bizonyult méltónak arra,
hogy a pecséteket feltörje. A 7. pecsét  felnyitásakor  csend lett fél órára, akik ott
lesznek, meglátják majd, milyen ítélet öntetik ki a világra, szinte elakad a szavuk.
A 7 pecsét feltörése, a 7 trombitaszó, és utána a harag 7 poharának kiöntése: mind
Isten haragját jelentik. Az elmúlt héten az első négy trombitaszó megszólalásáról
beszéltünk, ma az 5. és 6. trombitaszóról lesz tanítás. Előtte a magányos sas jelzi,
hogy „jaj” vár azokra, akik a földön laknak, vagyis akik a földet tekintik
otthonuknak. Akik itt találják meg önmagukat, és itt a szívük ebben a világban,
azokra szörnyű sors vár majd a nagy nyomorúság idején. Isten akkor is minél több
embert próbál magához vonzani.
 1.vers  Egy csillagról van szó, amely már leesett. Ez nem valamit, hanem valakit
jelent.  Ez a Sátánt jelenti, mint egy bukott –leesett csillagot. Nem volt mindig ez
a státusa.
Ézsaiás 14: 12 „Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a
földre, aki népeken tapostál!”
A „feneketlen szakadék” a holtak területe, akik az ítéletre várnak, a bukott
angyalok is itt várnak.
2 Péter 2: 4 „ Mert  ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem
mélységbe taszítván, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az
ítéletre.”
Júdás 6 „És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem
elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben
tartotta.”
Ez a terület a föld szívében található, eddig el volt zárva, de az ítélet idején a
Sátánnak adatik majd.
 2. vers János apostol próbálja szavakba foglalni, amit lát.
3-4. vers A 7. fejezetben láttuk: 144 ezer fiatal zsidó férfit pecsétel majd meg
Isten, mert őket különleges szolgálatra fogja majd használni. Valószínűleg
evangélisták lesznek majd, nagyon sokan megtérnek majd ennek hatására a nagy
nyomorúság idején is. Rajtuk van tehát a jel, ők védelmet élveznek majd.
5-6. vers Láthatjuk, ez szörnyű időszak lesz majd.
7-10. versben a „sáskákat” próbálja leírni János apostol, itt nem valóságos
állatokról van szó. Intellektuális kifejezés, és valamilyen vonzás is látható majd
rajtuk.
11. vers A bukott angyalok kiszabadulnak majd, talán nagyon gonoszak lehetnek,
azért tartja őket Isten elzárva. Akkor majd a démonok szabadon járhatnak. A sáska
jelképesen Isten ítéletét jelenti.
2 Mózes 10, 2 Krónika 6: 28, Jóel próféta 1, Ámós 4: 9  Az  Ige önmagát
megmagyarázza.
Ez Isten ítélete lesz majd, Isten megengedi, ez Isten közvetlen ítélete lesz majd,
kiömlik a szörnyűség a földre.
Példab. 30: 27- az igazi sáskáknak nincs is vezetőjük, de itt lesz majd egy
királyuk. Isten megengedi majd, hogy ezek a lények kiszabaduljanak, ez az Ő
ítéletének része lesz.
János 10: 10 Itt a „Pusztítóról” van szó, a Sátánról, aki megnyitja majd az alvilági
démonoknak a kaput, az ő sokaságuk beborítja majd a földet. Az embereket
kínozzák majd. Már napjainkban is sokan a Sátánt imádják, az okkultizmus felé
fordulnak. Párhuzam látható a sátánizmus és a punk divat között. Ez nem csak egy
divatos irányzat, van egy nagyon komoly része-gyökere, a peremén van a
divatkövetés, de az irányzat sűrűjében az evolúció- elmélet nyomán alakult ki az a
nézet, hogy nincs értelme az életnek. Tehát most kell a legtöbbet kihozni belőle,
és igyekeznek a punkok aszerint is élni, amit prédikálnak. Sokan még képmutatóak
is: nem hiszik, hogy az életnek van értelme, de azt mondják, viszont nem aszerint
élnek. A punkoknál legalább ez szinkronban van, nincs értelme az életnek, a
zenéjük, az életük, a megjelenésük is disszonáns. A problémájuk akkor kezdődik
majd, ha szerelmesek lesznek, megházasodnak, gyermekük születik…Akkor  nagy
baj van evvel az ideológiával, mert rögtön lesz értelme az életnek.
Tehát a Sátán és a démonok ellepik majd a földet. Az emberek azt kapják majd,
amire annyira várnak. Miért engedi meg ezt Isten? Mert az emberek hatalomra,
örömre vágynak, de közben Isten ellen lázadnak. Valóban megtapasztalhatják
majd: lelkiséget Isten nélkül! De ez hazugság! A fájdalom, a szenvedés, a kín
pusztít majd, Sátánnak ez a célja, vak vagy, ha nem látod, hogy az a célja, hogy
tönkretegye az életedet. Sokfajta módon, sokfajta ízben, sokfajta csoportban
próbálkozik. Az öngyilkosoknak a lelkük nem hajlandó majd elhagyni a testüket. Az
öngyilkosság egy démoni hazugság: hogy az bármire is megoldás lenne. Könyörgöm:
fordulj Istenhez, ha nehézséged van az életedben! Ha Istennel mész át a
nehézségeken, jobb leszel tőle, ha nélküle próbálod, csak megkeseredsz. Nincs
olyan, amin Isten ne tudna átvinni! Tehát ez egy kemény, öt hónapos időszak lesz
majd, a cél, hogy sokan eljussanak a megtérésre, Isten megpróbálja majd a sok
embert magához vonni, az Ő kegyelme által.
Vagyis itt is az Ő irgalmát láthatjuk.
 12. vers A sas elrepül, és még két „jaj” következik majd.
13-14. vers Négy bukott angyal van az Eufrátesz környékén megkötve. Ők is
szabadon pusztíthatnak majd. Ez a környék meghatározó szerepet tölt be most is,
és régen is a világtörténelemben.
1 Mózes 15: 17-18 Olvassátok el ezt az ígéretet!
Konfliktusok voltak ezen a területen mindig.
1 Mózes 2: 10,
1 Mózes 4: 16 Az első gyilkosság itt történik, ezen a környéken.
1 Mózes 11- Bábel tornya, az első lázadás is itt kezdődik.
1 Mózes 14- az első csata, háború is itt volt.
1 Mózes 10: 8 – az első önkényuralom is itt jött létre.
Mindez az Eufrátesz környékén történik. A bukott angyalok most meg vannak
kötve, nem léphetik át a határt, de akkor majd, a nagy nyomorúság idején
elengedi őket Isten. Ez a régió most is sok konfliktus helye, egyesek szerint
megoldhatatlan a helyzet, és az egész világ stabilitását veszélyezteti jelenleg is.
Az egésznek van egy szellemi gyökere is, démoni háttere, ha ezt nem vesszük
észre, nem látunk tisztán.
Szellemi értelemben különbség van a föld egyes területei között. Kaliforniában
más jellegű szellemi harc folyik, mint itt, Magyarországon. Nem test és vér ellen
van tusakodásunk, szellemi harc folyik. Isten nevét kell segítségül hívnunk, nem a
Sátánt megfeddeni. Ha az Úr nevét hívjuk segítségül, a csata az övé. Minden nap
Őt kell segítségül hívni, minden nap megvívja a csatát ,  eltapossa az ellenséget,
tudom, hogy Isten legyőzi!
 15-16. vers  A négy angyalt egy démoni sereg követi majd. A konfliktusok
átterjednek az egész világra.
 17-18-19. vers A végső ítélet nagyon komoly, nem lesz benne nagy öröm és
várakozás. Az emberek nem élhetnek  mindörökre , ahogyan most. Sokan azt
gondolják, hogy az  idő  majd soha nem fog eljönni. De Isten eddig is kiöntötte
ítéletét azokra a nemzedékekre, akik korrupttá váltak. Nevetséges és arrogáns az
a nézet, hogy az emberek újra mélyre süllednek, és Isten nem ítéli majd meg őket.
Akkor Sodómának és Gomorának is megbocsáthatna…
Hálás vagyok Istennek, hogy nem kell az eljövendő ítéletben lennem, Isten sem leli
ebben örömét. Isten nem gonosz; arra vár, hogy az emberek megtérjenek. A világ
bűnös, megyünk előre a bűnben, nyílt lázadás folyik Isten ellen, de Ő sok
lehetőséget kínál, hogy senki ne vesszen el, hogy az emberek megismerjék az
igazságot, az utolsó nagy esélyt itt kínálja.
 20-21. vers Már ma is sok a varázslás, a drog.
Sok szó esett az ítéletről, de ezeken a részeken most erről van szó. De a
Kegyelemről szól az egész. Az Irás nagy része Isten szeretetéről szól, és nem az
ítéletről. Még a kegyelem idejét éljük. Magához akarja vonni az embereket az Úr.
Menj oda hozzá, Fordulj Jézushoz, valld meg neki bűneidet, fogadd be Őt az
életedbe.
 Köszönjük, Uram a Te Igédet!