Jésus! - Yaoundé, Kamerun - Második nap 2013. december 14., 11:00

 

 

Kedves Missziós Partnereink!

 

Nem sokkal ezelőtt ért véget egy újabb nagyszerű alkalmunk itt a kameruni Yaoundéban. Ma este Jézus véréről prédikáltam, és Jézus nevében hangosan megtörtünk minden átkot. Sok ezren fogadták el Jézust Megváltójuknak, és hatalmas csodáknak voltunk szemtanúi. Sok nyomorék visszanyerte az egészségét, köztük egy asszony, aki már 27 éve csak mankókkal tudott járni.  

 

Az alkalom végén egy fiatalasszony jött előre a tömegből, aki már 18 éve mindkét fülére teljesen süket volt. Ma este a betegekért való közös imádság alatt a jobb fülére hirtelen elkezdett hallani. Azonnal előrefurakodott, hogy bizonyságot tegyen erről, de a testvére elmondta nekem, hogy a bal fülére még mindig süket. Én mindig szeretem, ha ilyen helyzet áll elő, mert ilyenkor Istennek lehetősége van arra, hogy mindenki szeme láttára demonstrálja az erejét. Felszólítottam a fiatalasszonyt, hogy a kezével szorítsa le a jobb fülét (azt, amelyik nem sokkal azelőtt gyógyult meg), majd imádkoztam a bal füléért, és megkérdeztem, most hall-e. Azt válaszolta, hogy hall valamilyen hangot, de nem érti a szavakat. Akkor újra imádkoztam érte, aztán pedig elkezdtem a bal fülébe ismételni franciául Jézus nevét, "Jésus, Jésus, Jésus". Egyszer csak felkiáltott, és ő is elkezdte ismételni hangosan: "Jésus, Jésus, Jésus!", egyre tisztábban és erőteljesebben! Megkérdeztem tőle, hogy most már hall-e. Fülig érő mosollyal nézett rám. Hallott, beszélt, és dicsőítette Jésus nevét! Dicsőség legyen az Úrnak!

 

Itt van velem Kamerunban régi jóbarátom, Todd White, akit felkértem, hogy ma reggel szóljon a pásztorokhoz. Az üzenete nagyon bátorította és megáldotta őket. Őt Peter van den Berg követte a színpadon, aki ugyanolyan erőteljesen prédikált, mint általában szokott, az üzenete bombaként hatott. Nyilvánvaló, hogy a pásztorok és gyülekezetvezetők készen állnak, hogy vegyék a Szent Szellem keresztséget, amelyért holnap fogunk imádkozni, mindenkiért külön-külön, és tudom, hogy Isten nagyon meg fogja áldani azt az alkalmat.

Kérlek benneteket, hogy továbbra is hordozzatok minket és a drága kameruni embereket az imáitokban. Hiszem, hogy ezeken az alkalmakon örökkévaló dolgok dőlnek el, és minden Isten dicsőségére lesz!

 

Veletek együtt az evangélium ügyében,
Daniel Kolenda evangélista
valamint Reinhard Bonnke, Peter van den Berg és az egész CfaN csapat

 

Forrás: Facebook: Napi gondolatok  Reinhard Bonnkétól