Jöjjenek a kijelentések (Kenneth Copeland)

Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.
 1 Timótheus 2:3-4
        

Az emberek a világ végre is elmennek azért, hogy Istenről ismeretet szerezzenek, pedig annyit kellene tenniük, hogy kinyitják a Bibliát. Isten senkitől nem tagadja meg magát. Azt akarja, hogy mindenkinek legyen Róla kijelentése.

„Na de Copeland testvér,” mondod talán, „Isten nem fog holmi bűnös embernek kijelentést adni.” Valóban? Mit gondolsz, miért küldte az evangélistákat? Miért küldte az Igéjét? Hogy kijelentse az igazságot!

Tehát ha tudni akarod az igazságot, csak nyisd ki a Bibliádat, és olvasd. Az egészet – ne csak azokat a részeket, amik ki vannak emelve. Jézus nem csak azokat a részeket mondta. A Teremtés könyve is az Ő szavai. Mózes második könyve is. Máté, Márk, Lukács és János is. A római levél is az Ő szavai. Mindent Ő mondott, amit a Könyvben olvasol. Ő az Ige!

Valójában, ha elolvasod a Galata levél harmadik fejezetét, látni fogod, hogy minden Ábrahámnak tett ígéret Jézusért volt! Az ígéretek hozták el Őt hozzánk. Az ígéretek tették lehetővé, hogy meggyógyítsa és megszabadítsa az embereket. Jézus nem valami speciális erővel szolgált, amivel más nem tud. A szolgálatát azokra a kijelentésekre alapozta, amelyeket hit által, Isten Igéjéből kapott. 

Amikor az ördög megkísértette, Jézus nem egy légiónyi angyallal vágott vissza, akik azért küldettek a védelmére, mert Isten Fia volt. Jézus ezekkel a szavakkal győzte le az ördögöt: „Meg van írva.”

Isten mindent megadott neked, hogy te is meg tudd tenni ugyanezt. Neked adta az írott Szavát és a Szent Szellemet, hogy segítsen megérteni azt. Isten több mint kész arra, hogy megadja neked a szükséges ismeretet. Nem kell könyörögnöd érte – csak nyisd ki a Könyvet… és hadd jöjjenek a kijelentések!

Igei olvasmány:  János 16:7-15  Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája  János evangéliuma  16. fejezet