Júdás 1:21 Őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, s várjátok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre!

Kedvesem, legyél nagyon tudatos a Velem való járásodban, mondja az Úr. Azzal, hogy sietve végigmész a vallásos dolgaidon, nem tudod kialakítani a kettőnk közötti kapcsolatban a te részedet. A megismerésem és az irántam való szereteted értéke az első helyre kell hogy kerüljön, és folyamatos odafigyelést és törődést igényel. Higgy az irántad való nagy szeretetemben! Engedd, hogy a szeretetem áthatoljon még a legsűrűbb sötétségen is, és a legkétségbeejtőbb helyzeten is!
 
Júdás 1:21 Őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, s várjátok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre!