Kegyelem és igazság

 

Hátat fordítottam az ajtónak, és sürgősen visszavonultam. A közelben egy gyönyörű piros 
kő feküdt, amelyre szinte rávetettem magam. Azonnal a Gecsemáné Kertjében találtam 
magam, s az Urat pillantottam meg imádkozás közben. A gyötrelem, amely megérintett, 
ha lehet, még az ajtó látványánál is szörnyűségesebb volt. Rémülten rántottam vissza 
kezemet a kőről, és kimerülten zuhantam a földre. Borzasztóan szerettem volna most 
visszatérni a kék és zöld kövekhez, de előbb össze kellett szednem magam, és 
tájékozódnom kellett. Az angyalok azonnal körém gyűltek, s szolgáltak nekem. Adtak 
egy pohár italt, amitől kezdtem egy kicsit föléledni. Hamarosan már elég erősnek éreztem 
magam, hogy felálljak, és visszainduljak az előbbi kövekhez. Azonban a visszatérő 
látomás, ahogyan az Úr imádkozik, végül is arra késztetett, hogy megálljak. 
- Mi volt ez az egész? - kérdeztem. 
- Amikor megérintesz egy követ, akkor egy kicsit mi is meglátunk és megérzünk abból, 
amit te érzel - válaszolt az angyal. - Tudjuk, hogy mindezek a kövek hatalmas kincsek, és 
a kinyilatkoztatások, amelyeket tartalmaznak, szintén mérhetetlenül értékesek. Egy 
pillanatra megláttunk valamit az Úr szenvedéséből, mielőtt megfeszíttetett, és egy 
keveset megéreztünk abból, amit azon a szörnyű éjszakán érzett. Nagyon nehéz 
megértenünk, hogy ami Istenünk hogyan szenvedhetett valaha így. Ezért sokkal jobban 
értékeljük" azt a megtiszteltetést, hogy szolgálhatjuk az embert, akiért Ő ezt a szörnyű 
árat fizette. 
Az angyal szavai villámcsapásként értek. Harcoltam a nagy csatában, felmentem a hegy 
csúcsára, otthonosan mozogtam a szellemvilágban, az angyalokat szinte már észre sem 
vettem, és majdnem egyenrangúként beszéltem a hatalmas sasokkal. Az Úr 
szenvedéseiből azonban képtelen voltam akár csak egy pillanatot is elviselni anélkül, 
hogy ne akartam volna elfutni egy sokkal kívánatosabb élményhez. 
- Nekem nem itt kellene lennem - kiáltottam fel elkeseredetten. - Hiszen én mindenkinél 
inkább megérdemeltem volna, hogy a gonosz fogságába essek! 
- Uram - mondta az angyal kicsit félénken. - Tudjuk, hogy senki sem azért van itt, mert 
megérdemli. Te is azért vagy itt, mert még a világ megalapítása előtt kiválaszttattál egy 
bizonyos célra. Mi nem tudjuk, hogy mi ez acél, de azt igen, hogy ezen a hegyen 
mindenkinek nagyon fontos szerepe van. 
- Köszönöm, igazán segítettél. Az érzelmeimet már-már túlterhelik ezek az élmények, és 
szinte felfoghatatlanok számomra. Igazad van. Senki sem azért van itt, mert méltó rá. 
Valóban, minél magasabbra jutunk a hegyen, annál kevésbé vagyunk méltók arra, hogy ott 
legyünk, és annál nagyobb kegyelemre van szükségünk, hogy megmaradjunk. Nem is 
értem, hogyan jutottam fel oda az első alkalommal. 
- Kegyelemből - válaszolt az angyal. 
- Ha valóban szeretnél segíteni - mondtam -, akkor ezt a szót ismételd nekem mindig, 
amikor látod, hogy össze vagyok, zavarodva vagy kétségbeesem. Mindennél jobban 
kezdem megérteni, mit jelent ez a szó. 
- Vissza kell mennem a piros drágakőhöz. Most már tudom, hogy ez a legdrágább kincs az 
egész teremben, és nem mehetek tovább, ameddig a szívemben nem hordom.