Kezdetét veszi a csata

 

Azután megfordultam, és láttam az Úr seregét mögöttem. Sok ezren lehettek, de az 
ellenség még mindig többszörös túlerőben volt. Megdöbbentett és elcsüggesztett, hogy 
sokkal több keresztényt használ a gonosz, mint ahányan az Úr seregében vannak. Az is 
világos volt, hogy a csata, amely nemsokára kezdetét veszi, sokak számára Nagy 
Keresztény Polgárháborúnak fog tűnni, mivel csak kevesen értik, milyen erők állnak a 
közelgő ütközet mögött. 
Amint közelebbről megnéztem az Úr seregét, a helyzet még reménytelenebbnek tűnt. 
Csak kevesen voltak teljesen felvértezve. Sokan a teljes páncélzatnak csak egy vagy két 
darabját viselték, néhányukat pedig egyáltalán nem védte semmi. Jó részük máris 
sebesült volt. Még a teljes fegyverzetűek többsége is csak kicsiny pajzsot tartott, amely 
nem védhette meg őket a közelgő támadástól. További meglepetésemre, a sereg 
túlnyomó része nőkből és gyerekekből állt. Azok közül, akiknek teljes fegyverzetük 
volt, csak nagyon kevesen kaptak megfelelő kiképzést arra, hogyan használják 
fegyvereiket. 
Hasonlóan a gonosz hordához, ezt a hadsereget is egy nagy tömeg kísérte, amely 
azonban egészen másmilyen volt, mint a fogolytábor. Ezek túláradóan boldogok, szinte 
túláradóan részegek voltak. Játszottak, énekeltek, ünnepeltek, és egyik kis csoporttól a 
másikig kószáltak. Ez az egész a woodstocki szabadtéri rockfesztivál hangulatára 
emlékeztetett. 
Rohanni kezdtem az Úr hadserege felé, hogy megelőzzem a gonosz horda támadását. 
Mindenképpen úgy tűnt, hogy egészen egyoldalú mészárlás következik. Különösen a 
seregünket követő tömegért aggódtam, így hát megpróbáltam felemelni a hangomat, és 
túlharsogni a nagy lármát, hogy figyelmeztessem őket az épp elkezdődő csatára. De csak 
egy néhányukhoz jutott el a hangom. Akik meghallották, „békejelet” mutattak, és azt 
mondták, nem hisznek a háborúkban, és az Úr nem engedi, hogy bármi rossz történjen 
velük. Próbáltam megmagyarázni, hogy az Úr azért adott nekünk fegyvereket, mert 
szükségünk van rájuk az elkövetkező dolgok miatt, de azzal vágtak vissza, hogy ők a 
béke és az öröm helyére érkeztek, és semmi ilyesmi nem történhet velük. Komolyan 
elkezdtem imádkozni, hogy az Úr növelje meg a felfegyverzett harcosok pajzsát, és így 
segítsen megvédeni azokat, akik nem állnak készen a harcra. 
Akkor egy hírnök lépett hozzám, és trombitát adott a kezembe. Azt mondta, gyorsan 
fújjam meg. Megfújtam, és mindazok, akiken legalább részben volt valami fegyverzet, 
azonnal felfigyeltek. Még több fegyvert hoztak nekik, s ezeket gyorsan magukra vették. 
Észrevettem, hogy a sebesültek nem védték sebeiket a páncéllal, de mielőtt még bármit 
mondhattam volna, az ellenség nyilai máris záporoztak ránk. Akiknek nem volt teljes 
páncélzatuk, mind megsebesültek. Akik a sebeiket nem védték páncéllal, újabb találatot 
kaptak a sebeikbe. 
Akiket a rágalmazás nyilai találtak el, azonnal kezdték rágalmazni a még sértetlen 
társaikat. Akiket a pletyka nyilai találtak el, maguk is kezdtek pletykálkodni, így 
hamarosan nagy viszály és megosztottság keletkezett a táborunkban. Úgy éreztem, 
mindjárt kitör a zűrzavar, és saját magunkat fogjuk elpusztítani, mint azok a pogány 
hadseregek a Bibliában, akik egymást gyilkolták le. Borzasztóan tehetetlennek éreztem 
magam. Majd keselyűk csaptak le, hogy elvigyék a sebesülteket a fogolytáborba. A 
sebesülteknek még mindig megvolt a kardjuk, és könnyedén levághatták volna a 
keselyűket, de mégsem tették. Gyakorlatilag önként mentek, mert olyannyira dühösek 
voltak a többiekre, akik nem sebesültek meg, mint ők. 
Hirtelen eszembe jutott a seregünket kísérő tömeg, és odarohantam, hogy lássam, mi 
történt velük. Hihetetlen, de még az előbbinél is borzalmasabb kép tárult elém. Ezrek 
feküdtek a földön sebesülten, nyöszörögve. Fölöttük az ég feketéllett a keselyűktől, akik 
egymás után vitték el őket az ellenség fogoly táborába. Sokan, akik nem sebesültek meg, 
a hitetlenség kábulatában ültek a földön. Őket is könnyedén elvitték a keselyűk. 
Néhányan közülük megpróbálták elzavarni a keselyűket, de nem volt hozzá megfelelő 
fegyverük, így a keselyűk még csak figyelemre sem méltatták őket. A sebesültek olyan 
dühösek voltak, hogy elzavartak és megfenyegettek mindenkit, aki a segítségükre sietett, 
a keselyűknek viszont mindent engedelmesen elhittek. 
Akik nem sebesültek meg, és próbálták elzavarni a keselyűket, egymás után 
megfutamodtak a csata színhelyéről. Az első ütközet olyan megsemmisítő vereséggel 
végződött, hogy engem is megkísértett, hogy csatlakozzam a menekülőkhöz. De akkor 
néhányan azok közül, akik az előbb elmenekültek, meglepően gyorsan újra feltűntek, 
teljes fegyverzetben és nagy pajzsokkal. Ez volt az első apró biztató jel, amire 
emlékszem. 
Ezeken a visszatérő harcosokon már nyoma sem látszott az előbbi vidám, ünneplő 
hangulatnak, ehelyett félelmetes eltökéltség volt az arcukon. Egyszer félrevezette ugyan 
őket az ellenség, de még egyszer nem csapja be őket. Elfoglalták elesett bajtársaik helyét, 
sőt még új csapatokat is formáltak, hogy megvédjék a hátvédet és a szárnyakat. Ezt látva, 
az egész seregünk új bátorságot merített, és mindenki újra elhatározta, hogy ismét harcolni 
fog. Azonnal három hatalmas angyal jelent meg mellettünk, Hit, Remény és Szeretet, és 
seregünk mögé álltak. Ahogyan rájuk néztünk, a pajzsaink elkezdtek nőni. Bámulatos 
volt, hogy a reménytelenség milyen gyorsan átcsapott hitbe. Tapasztalat szülte szilárd hit 
volt ez.