Könyvek és zene a mennyben

 

 

A mennyben vannak olyan könyvek, melyek itt a földön is megtalálhatóak, mert írójuk engedelmességben járva írhatta meg azokat, és vannak olyan énekek is, amelyeket mi is ismerünk itt a földön. Vannak azután olyan könyvek és énekek is a mennyben, amelyeket Isten még nem tudott átadni, mert még nem talált olyan önmagát letevő életet, akinek odaajándékozhatta volna azokat. Isten szellemi dolgainak is ára van. Vannak előfeltételek, amihez alkalmazkodnunk kell.

Úgy érzem, azért látták még olyan kevesen a mennyet, mert nem fizetik meg az emberek az árat, és sokan nem is tudnának mit kezdeni a látomással, és eltorzítanák a megtapasztalást. Ha az emberek engedelmeskednének az Úr feltételeinek, akkor az Úr megmutatná nekik a mennyet, betekintést engedne abba, és visszahozná őket.

Felkészülhettek rá, hogy egyre több embertől fogjátok hallani, hogy hozzám hasonlóan ő is látta a mennyet, mivel Isten akaratának engedelmeskedve élt, és mint ajándékot nyerte el Istentől azt a kiváltságot, hogy láthassák azt. Az Efézusi levél 3:15-ben az áll, hogy a mennyben és a földön egy család van. Nem azt írja a Biblia, hogy egy család van a mennyben, egy pedig itt a földön, hanem, hogy a földi és a mennyei együtt képez egy családot. Ha a földiből átlépünk a menny világába, akkor hallani fogjuk a mennyei család énekeit, és mi is velük énekelhetünk. A mennyei világban felolvasott könyvek megértése lehetővé teszi, hogy egyszer majd a földön is megírjuk azokat. Több olyan könyvet is láttam a mennyben, amelyet itt a földön is olvastam már. A fentebb említett asszony kezében is láttam egy könyvet, de nincs megengedve, hogy a címét megmondjam. Több dolgot is mondott nekem Jézus, melyeket most még nem szabad elmondanom. 8 éven át senkinek sem mertem elmondani, mert nem értettem miért is történt mindez velem. Most úgy gondolom, hogy ez is azért történt velem, mert nagyanyám mindig így imádkozott: „Istenem, ragadd meg ezt a Roberts gyereket! Ragadd meg őt!” Hát Ő megragadott, elvitt megmutatni a mennyei várost.

Jézus Krisztus, látod, egy Személy. Ő barát is, akivel beszélgetni lehet. Isten nem egy misztikus Személy valahol elérhetetlen távolságban tőlünk, hanem itt él közöttünk, igen a Szentháromság Isten itt él közöttünk is, beszélhetünk Hozzá, járhatunk Vele, és Ő is szól hozzánk. Ha ezt fel tudjuk fogni, akkor tisztán fogunk élni, tisztán fogunk beszélni, és mindent tisztán cselekszünk majd, mert nem akarunk fájdalmat okozni a Szentháromság Istennek. Tudjátok, Neki is vannak érzelmei, de ezek az érzések nem emberi értelemben uralkodnak Rajta.

Ahogy áthaladtunk a kis városon, utcajelző táblákat is láttam, de nem emlékszem az utcanevekre. Ezután egy kis ösvényre tértünk.