Közösség és kapcsolat

 

Hű az Isten, ki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.” (I. Kor. 
1:9) 
 A megváltás egész terve ebben a csodálatos szóban tetőzik: közösség; mert mi lenne az értelme a 
megváltásnak és az új teremtésnek, ha Ő nem lehetne közösségben a gyermekeivel. 
 Az Úr azokra bízza titkait, akik közösségben vannak vele. 
 A hívők azért nem képesek belemélyedni az Igébe és élvezni a Krisztusban való kiváltságaik 
gyümölcseit, mert közösségük megszakadt, vagy igen alacsony szinten tartják. 
61 Az otthon boldogsága az illető család tagjai között levő közösségben van. Az élet igazi gyümölcse a 
közösség. 
 Sohasem kerülne sor válásra, ha a közösség nem szakadna meg a férj és a feleség között. 
 Amikor közösségben vannak, gyerekek után vágyakoznak. 
 Amikor megszakad a közösségük, ennek még a gondolatától is visszariadnak. 
 Amikor a közösség megszakad, egyszerűen csak együtt élnek; elviselik egymást. 
 A házasság oka a közösség utáni vágy, és az ebből a közösségből származó öröm a házasság 
gyümölcse. 
 Amikor valaki újjászületik, új teremtéssé válik, szellemének legnagyobb öröme abból származik, hogy 
közösségben lehet az Atyával, Jézussal és az Igével. 
 A meggondolatlan cselekedetek, a durva szavak és a kihívó tekintetek törik meg az otthoni közösséget. 
Ezek sebzik meg a szívet; ezek betegítik meg a szellemi természetet. 
 A közösség nem elmebeli, hanem szellemi dolog. Az elme összhangba kerül a szellemmel, és 
gazdagabbá teszi a közösséget. 
 Amikor a közösség megszakad az Úrral, a Biblia olyan bezárt könyvvé válik, ami csak kárhoztat és 
fájdalmat okoz. 
 Ezért van az, hogy azok az emberek, akik kikerülnek az Úrral való közösségből, elveszítik az Ige után 
való éhségüket. Nincs bennük vágyakozás arra sem, hogy imádkozzanak. Jézus nevének használata sem egy 
kis boldogságot, sem egy csepp örömet nem jelent nekik. Szellemi természetük úgy lebénult, mint egy merev 
kéz. 
 A Szellem azt mondja: „Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek 
legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért 
írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.” (I. Ján. 1:3–4) 
 Érted a különbséget a boldogság és az öröm között? 
 A boldogság a helyes társkapcsolatokból származik. Az öröm pedig az Atyával való közösségünkből 
az Igén keresztül. 
 Milyen különösen jólesik megtapasztalni, mikor imánkra válasz jön. Csodálatos dolog tudni azt, hogy 
Jézus nevében ördögöket űzhetünk, embereket szabadíthatunk meg. Ezzel szerezhetsz örömet az Atya 
szívének, és ez okoz örömet a te saját szívednek is. 
 „Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van Vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot 
cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van 
egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (I. Ján. 1:6–7) 
 A mi közösségünk háromszoros; közösségben vagyunk az Atyával, az Igével és egymással — és talán 
még azt is hozzá tehetnénk, hogy saját magunkkal. 
 Amikor a közösségünk megszakad, tudjuk, hogy elvesztettünk valamit, és saját elménkkel vitatkozunk, 
magunkat vádoljuk azzal, hogy valami olyasmit tettünk, amivel megszakítottuk a közösséget és elvesztettük 
az örömünket. 
62 Ha annyira esztelenek vagyunk, hogy azt mondjuk, nem követtünk el bűnt vagy semmi olyat nem 
tettünk, ami megszakíthatta volna a közösségünket, ilyenkor nem az igazságot szóljuk, mert az Atya sohasem 
vonja meg az Ő közösségét senkitől, aki a világosságban jár. (I. Ján. 2:8–9) 
 „Aki azt mondja, hogy a világosságban van és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van. 
Aki szereti az ő atyjafiát a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő
atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hová megy...” (Az illető szelleme a 
sötétségben van.) (I. Ján. 2:9–11) 
 Az I. János 1:9-ben viszont az áll: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket 
és megtisztítson minket minden hamisságtól.” 
 Az I. János 2:1-ben olvassuk: „...ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, 
van Szószólónk az Atyánál, az Igaz Jézus Krisztus.” 
 Amint megtöröd a közösséget, abban a pillanatban mondd azt: „Atyám, Jézus nevében bocsáss meg 
nekem,” és a te Szószólód, vagyis a te ügyvéded, aki az Atya jobbján foglal helyet, átveszi ügyedet és 
visszaállítja megszakadt közösségedet. 
 Ha csak egy pillanatra is kikerültünk ebből a közösségből, nem vagyunk biztonságban. Mert amikor 
kint vagyunk a közösségből, a sátán közösségében vagyunk — minden védelem nélkül. A sötétségben 
vagyunk, és nem tudunk okos döntéseket hozni; nem tudjuk felfogni az Ő akaratát. 
 Sohasem fogsz a hamis tanítások felé tévedni, amíg közösségben vagy Ővele. 
 Amikor megszakadt a közösséged, ez nem jelenti azt, hogy a kapcsolatot is megszakítottad; még 
mindig az Ő fia vagy. A kapcsolatot egyedül Ő tudja felbontani. A közösséget pedig csak te tudod 
megszakítani. 
 Alapvetően fontos, hogy megtanuljuk ezt a leckét és ennek a világosságában járjunk; sohasem 
tudhatjuk, hogy mikor kell az Atya elé járulnunk minden félelem nélkül, magunk vagy szeretteink érdekében 
— ezért járjunk a világosságban, ahogy Ő is a világosságban van. 
 Senki sem használhatja a nevet, amíg kívül van ezen a közösségen. Életbevágóan fontos, hogy 
megőrizzük e közösség teljességét.