Krisztusban megigazultál

 

Mert Azt, Aki (Jézus) bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne (Jézusban)."  (II. Kor. 5:21)

Jézusban igazak vagyunk Isten előtt. A megigazulás azt jelenti, hogy Istennel rendezett lett a kapcsolatod.Jézus Krisztusban úgy állhatsz Isten trónja előtt, mintha soha nem követtél volna el bűnt. A megigazulásnem egy folyamat, nem lehetsz egyre igazabb Isten előtt. Az újjászületésedkor Jézusban igazzá válsz Isten előtt, és több év múlva is pontosan ilyen igaz leszel előtte, mint most. Újjászületésedet követően bármit is teszel, nem lehetsz igazabb illetve kevésbbé igaz az Úr előtt.

Megkaptuk azt a jogot, hogy tiszta lelkiismerettel Isten elé léphessünk, úgy mintha soha nem lettünk volna bűnösök. Isten így tekint ránk.

"Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül."  (Zsidó 4:16)

"Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!"  (Ésaiás 43:25)

"Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat, Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem."  (Zsidó 10:16-17)

"Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van."  
(I. János 3:1-2)

"Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Az (Jézus), Aki bennetek van, mint az (ördög), aki e világban van."  (I. János 4:4)

Az Igét meg kell ismerni, hogy rátaláljunk a benne lévő kincsekre. Ahogy megérted, hogy ki vagy Krisztusban, mi az ami hozzád tartozik, meg fog változni az életed. Újítsd meg az elmédet, gondolkodásodat Isten Igéje szerint! Ne úgy gondolkodj, mint a világ, hanem úgy, mint az Atya.

"És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."  (Róma 12:2)

Ha nem ezt teszed, küszködni fogsz és elhalasztod Isten csodálatos áldásait. Állandóan harcban leszel, legyőznek, és kudarcaid lesznek. Viszont ha Isten Igéje élővé válik számodra, az életedben bármilyen helyzetbe és körülmény közé kerülsz is, az Ige erejével meg tudod változtatni, győzelemmel tudsz kijönni minden egyes alkalommal.

"Mert élő (eleven) az Istennek Szava és hatékony, és élesebb minden kétélű harcikardnál és behatol a lélek és szellem, izületek és velők részekre osztásáig, és megítéli a szív gondolatait és indulatait."  (Zsidó 4:12)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)