Lásd a helyzeted Isten szemén keresztül

Zsoltárok 1,3

Ő olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejében megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és akármit tesz jó szerencsés lesz.

Amikor sötétség borította a föld színét, Isten azt mondta, "Legyen világosság," és lett világosság(1Móz.1:3) Amikor egy 38 éve lebénult ember feküdt tehetetlenül, segítség nélkül a Bethesda tó mellett, Jézus azt mondta, "Kelj fel, vedd fel a te ágyadat és járj," és azonnal meggyógyult a férfi, felvette az ágyát és ment. (Ján.58:8-9)

Nem mondasz ilyen szavakat, hacsak nem látsz valamit, amit mások nem látnak. Isten nem úgy lát, ahogy az ember lát. Az embernek mindazonáltal látnia kell úgy, ahogy Isten lát. Nekünk látnunk kell a Mindenható látomását.

Bálám próféta látta a Mindenható látását amikor Isten Szelleme rászállt. Ahogy lenézett a hegyről az Izraeliták táborára, azon kapta magát, hogy azt mondja, "Mily szépek a te sátoraid óh Jákób! a te hajlékaid óh Izráel! Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint cédrusfák a vizek mellett!" (4Móz.24:5-6)

Bálám nem mondta volna ezt, hacsak nem látta volna Izraelt nem természetes módon, hanem úgy, ahogy Isten látta. Abban az időben az Izraeliták sokat elégedetlenkedtek, mindig zúgolódtak és panaszkodtak a pusztában. De amikor Isten rájuk nézett, Ő úgy látta őket, mint folyók mellé ültetett virágzó kerteket - gyümölcsözőnek és sikeresnek.

Szeretteim, Isten azt akarja, hogy úgy lásd magadat, ahogyan Ő lát téged - "mint a folyó mellé ültetett fa, ami idejében meghozza a gyümölcsét, melynek levelei nem hervadnak el, és akármit csinál abban sikeres lesz". Tehát lásd magadat, mint egy folyó mellé ültetett fa, gyümölcsöt hozva a te idődben. Lásd magadat, mint aki nem hervad el, akinek az egészsége nem romlik meg. Lásd, hogy akármit csinálsz az virágzó!

Lásd a Mindenható látását. Az a látomás mindig egy jó látomásAmikor látod a helyzeted Isten szemén keresztül, azt fogod találni, hogy a helyzeted megváltozik, mert amikor úgy látsz, ahogy Ő lát, akkor engeded Ő neki, hogy Mindenhatóként dolgozzon az életedben!

 

Jospeh Prince