Láss!!

 

Láss!

 

„Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott: „Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam!” Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt és azt mondta: „Hívjátok ide!” Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited, megtartott téged!” És azonnal újra látott, és követte őt az úton.” Márk evangéliuma 10:46-52.

Első olvasásra ezt a történetet nem tartják különösebben „nagy számnak”. Volt egy vak, Jézus pedig meggyógyította. És kész! nincs ebben semmi különös! Valóban, maga az esemény eltörpül az evangélium többi eseményei között. Jézus útban volt Jeruzsálembe és Jerikó városán ment át. A városból kifelé menet az út szélén volt egy vak, aki valamilyen módon elvesztette látását. Meghallotta, hogy Jézus arra megy és kiabálni kezdett. Abban az időben sokan, akik nem tudtak dolgozni, kéregettek. A mozgássérültek, értelmi fogyatékosok, vakok, így jutottak valamiféle kis bevételhez. Biztosan ez a vak ember, Bartimeus is ebből tartotta el magát.

Abban az időben elterjedt volt a könyörületesség gyakorlása. Akinek több volt, attól a környezete elvárta, hogy segítsen a szegényeken és nyomorultakon. Akkor még nem volt „szociális háló”, az állam nem gondoskodott a rászorultakról, nem voltak segélyszervezetek, mint manapság. Amikor Jézus megállt, magához hívatta Bartimeust. „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” - kérdezte tőle. Nekünk talán kicsit furcsa Jézus kérdése. De nem volt ilyen egyértelmű. Talán csak egy kis pénzt kért volna? Talán valami ennivalót? Jézus az ő szájából akarta hallani, mire vágyik. Erre egyszerűen így válaszolt: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus meggyógyította, Bartimeus pedig Jézus követője lett. Később nem olvasunk, róla, de nagy bizonyossággal állítom, hogy ő is Jézus egy hűséges tanítványa lett.

Most felteheted a kérdést: „Mi az üzenet nekem mindebből?” Isten üzenete el van rejtve Bartimeus jellemében, viszonyulásában. Bizony nagyon sokat tanulhatunk ettől az egyszerű embertől. Nézzük pontról-pontra mit tett és hogyan viszonyult.

Az első dolog, amit olvasunk az, hogy ez a koldus ott ült az út mellett. Tette mindennapi dolgát. Nem önmagába zuhantan otthon kesergett. „Ó, miért is vakultam meg? Miért pont velem történt meg? Miért sújt a sors keze?” Nem tudjuk, hány évesen vakult meg. Lehet, hogy már beletörődött. Annyi biztos, hogy a legrosszabb, amit tehetett volna, ha egyedül magába roskadva otthon „elvan”. Amikor minket ér valami szerencsétlenség - most nem valami nagy dologra gondolok - a legrosszabb, ha egyedül vagyunk és marcangoljuk magunkat.

Sok ével ezelőtt egyik hívő férfi egy fatális baleset részese lett. Egy ittas ember a kocsija elé vetette magát öngyilkos szándékkal. A sofőr nem ment gyorsan, jó volt a kocsija, mégsem tudta elkerülni a balesetet. Elmondta, hogy ez élete legborzasztóbb eseménye volt. Két napig nyugtatót szedett. Mint keresztény embert nagyon megviselte az eset. De Istenben bízott! Tudta, hogy ő nem volt hibás. Mégis, hogy maradandó lelki sérülés nélkül túljusson ezen a helyzeten arra volt szüksége, hogy sokkal többet dolgozzon, mint azelőtt. Így is történt. Elmondta, hogy ebben az időszakban sokat imádkozott és minden szabadidejét munkával töltötte. Ekkor fejlesztett ki egy szabadalmat, amely komoly anyagi haszonnal járt.

A második dolog, amit a koldus tett az volt, hogy amikor meghallotta, hogy Jézus megy arra, elkezdett kiabálni. Feltehetőleg már hallott Jézusról. Tudta, hogy Ő Isten embere. És egyszerű dolgot tett: segítségért kiáltott: „Dávid fia könyörülj rajtam!” Milyen gyermekien egyszerű! Ha bajban vagy, nehézségek támadnak életedben, légy teljesen egyszerű, imádkozz! Kérj segítséget Istentől! Ő meghallgat és meg is segít! A Zsoltárok könyvében ezt mondja az Úr: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak és te dicsőítesz engem.” Zsoltárok 50:15.

Bartimeusra rászóltak, hogy ne kiáltson Jézus után. Ilyen a „jóakaró” környezet. Lehet, hogy körülötted is vannak ilyenek. „Minek imádkozol? Azt hiszed Isten tud segíteni?” Igen, csak Isten tud segíteni! Hívd segítségül Jézust és Ő megsegít!!!

Jézus magához hívta a vakot, és megkérdezte: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” Jézus tőled is megkérdezi. „Mit csináljak veled?” Bartimeus a legtöbbet kérte Jézustól. A szeme világát kérte vissza. Hadd álljak itt meg egy pillanatra. Lehet, hogy te keresztény vagy. Egyszer valamikor közel voltál Istenhez. Aztán eltávolodtál tőle. Nem látod már Jézust, sőt olyannyira „vak lettél”, hogy nem is látsz semmit. Nem tudod, merre tartasz. Neked is szól ez az üzenet. Gyere Jézushoz vissza és kérd, hogy gyógyítson meg, hogy ismét láss.

Az öreg pap azt mondta: „Akik a lelkükkel tudnak látni, azok tudnak igazán tisztán látni.”

Jézus így fejezi be: „Menj el, a hited megtartott téged!” És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Az Istenbe vetett hited az, ami meg tud tartani téged is! Sokan vannak, akik csak úgy gondolnak Jézusra, hogy Ő egy a sok történelmi személyek közül. Ők nem látják Jézust! Akik pedig tisztán látják Jézust, azok már tudják, hogy Jézus a világ Megváltója. Szeretném, ha te is így látnád őt.