Legyél kitartó (Kenneth Copeland)

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
  Zsidó 13:8

        

Évekkel ezelőtt Isten tanított valamit Gloriának, amit azóta sem felejtettem el. Gloria azt kérte Istentől, hogy tanítsa meg a Szellemben járni, tanítsa meg neki, hogyan járjon még teljesebben Isten természetfeletti erejében.

Isten azt mondta, „Az állhatatosságban rejlik az erő.”

Nehéz dolgom volt ezzel a kijelentéssel. Természetes szinten minden vagyok, csak nem állhatatos. Az emberi természetem szerint egyik nap fent vagyok, másik nap lent. De dicsőség Istennek, nem kell az emberi természetemre támaszkodnom ahhoz, hogy jól menjenek a dolgaim. Jézus Krisztus él bennem, és Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!
  
Jézus nem változik. Nem gondolja meg magát egyik napról a másikra. Ő mindig ugyanaz marad, és ha közelebb húzódsz Hozzá, akkor te is hozzá hasonlóvá válhatsz.

A legtöbb hívő nem teszi ezt meg. Ezért szenvednek olyan sokan kudarcot a hitükben. Az egyik nap az Igén állnak, aztán másnap ellankadnak.

Nekünk kitartónak kell lennünk. Jézus azt mondta, hogy ha megmaradunk az Ő beszédében, akkor megismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket (János 8:31-32). Ha állhatatosak vagyunk, akkor olyan kijelentést kapunk Istentől, amit soha nem fog meglátni az, aki nem kitartó.

Tökéld el magad ma, hogy kitartó leszel! Ne alapozd a mai napodat a tegnapi bibliatanulmányozásra. A mai napodat a mai bibliatanulmányozásra alapozd. Kezdd ma az Igével a napot, maradj az Igében, és fejezd be a napot az Igével! Tedd ugyanezt holnap is!

Erő van a kitartásban, az állhatatosságban. Ezért ne legyél „egyszer fent, egyszer lent” keresztény. Maradj az Igében minden nap!

Igei olvasmány:  Kolossé 1:14-23  Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája  Pál levele a kolosséiakhoz  1. fejezet