Ma

 

Ma

Zsidó.3/7,8

Annakokáért amint a Szent Szellem mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,

Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,

Ha visszagondolunk a múltra, emlékszünk mit tett az Úr velünk, vagy épp mással.

Keresztényként ott vannak a szívünkben Isten ígéretei, de hajlamosak vagyunk arra, hogy azt a jövőre helyezzük.

pl. Tudom, hogy meg fogok gyógyulni, tudom, hogy az Úr megadja nekem…stb.

De a múlt és a jövő között ott van a jelen, a MA.

Isten MA tud tenni valamit  az életedben.

Ne mondd azt, hogy Te ma nem vagy alkalmas arra, hogy Isten veled nem tud semmit  kezdeni, hogy majd-majd.

Nem szabad úgy gondolkodni, hogy Isten a múltban ezt meg azt megtette, meg a jövőben is meg fogja tenni

Ne törődj bele abba, hogy Te még nem vagy azon a helyen, amit Isten ígért.

Magadról, a körülményeidről, családodról, másokról nem szabad olyan képet kialakítani,, hogy áá ez és ez most teljesen lehetetlen.

Amikor először találkoztunk  az Úrral, volt bennünk egy tűz. Elváró hittel voltunk minden nap. Aztán ahogy telt az idő ez a tűz egy kicsit szunnyadozni kezdett.

Jött egy olyan időszak, amikor a múltba nézel vissza és az Istentől ígért áldásokat a jövőbe helyezed.

 

Bírák.6/13

Gedeon pedig monda néki: Kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak minden ő csoda dolgai, a melyekről beszéltek nékünk atyáink, mondván: Nem az Úr hozott-é fel minket Egyiptomból?! Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a Midiániták kezébe.

 

Gedeon hallott azokról a csoda dolgokról amiket Isten tett. És mégis azt kérdezte hol vannak az Ő csodadolgai?  Mégis azt kérdezte –ha velünk van az Úr—miért ért bennünket mindez. Még abban is kételkedett, hogy Isten velük van.

  Zsidók 13/8

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyan az

Amit a múltban meg tudott tenni, azt a jelenben is megteszi.

Ő nem változik, nem csökken az ereje.

Ma is képes arra, hogy csodákat tegyen. Isten a ma Istene.

 

II.Mózes 8/8-10

És hívatá a fáraó Mózest és Áront és monda: Könyörögjetek az Úrnak, hogy távolítsa el rólam és az én népemről a békákat, és én elbocsátom a népet, hogy áldozzék az Úrnak.

Mózes pedig monda a fáraónak: Parancsolj velem: mikorra könyörögjek éretted és a te szolgáidért és a te népedért, hogy elpusztuljanak a békák tőled és házaidtól; és csak a folyóvízben maradjanak meg.

Felele a [fáraó:] Holnapra. És monda [Mózes:] A mint kívánod, hogy megtudd, hogy nincs hasonló a mi Urunkhoz Istenünkhöz.

A fáraó nem volt keresztény, egy nagyon keményszívű ember volt. Amikor Mózes megkérdezte tőle mikortól szeretné, hogy az Úr eltávolítsa a csapásokat érdekes módon azt felelte. Holnapra. Tele volt szenvedéssel és kínnal, mégis a holnapot választotta. Nem azt mondta Mózesnek, hogy ma..Azt elhitte, hogy Isten  holnaptól megteszi.

Ez jellemző néha a keresztényekre is. Uram, majd holnap…..

Amiben változásra van szükségem, leveszem a szemem a múltról és nem nézem a jövőt, hanem azt nézem Uram, ma mit tudsz és akarsz tenni??

Rajtunk múlik, mit kezdünk a mával. De az biztos, az Úr azt mondja:

Ma

Zsidó.3/7,8

Annakokáért  amint a Szent Szellem mondja: Ma, ha az Ő szavát halljátok,

Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában

Szerző: Julianna