Manna

 

Amint beléptem az ajtón, nagyon meglepett, hogy az a dicsőség, amely eddig körülvett, 
teljesen eltűnt. Sötét és dohos volt minden, akár egy öreg pince. Ez először egy kissé 
megzavart, mégis éreztem az  Úr imént mondott szavainak erejét, és ez azonnal megnyugtatott.
- Amit most érzel, az a Szent Szellem kenete - szólalt meg egy hang a sötétből.
- Ki vagy? - kérdeztem.
- Tényleg nem tudod?
A hang ismerős volt, de nem Bölcsességé. Mégis tudtam, hogy ő az. Lassan megszokta 
szemem a sötétséget, és megláttam öreg barátomat, a fehér sast.
- Benned él, így itt is ugyanúgy átélheted mindazt, amit a jelenlétében tapasztaltál. Tudom, 
hogy szeretnél állandóan jelenlétében maradni; ez jó dolog, de itt meg kell
tanulnod más formában is felismerni őt. Mindnek előtt ismerj Rá, amikor a szívedben 
megszólal, és amikor másokon keresztül szól.
- Mindezt korábban is tudtad már, és időről időre át is élted, de közel sem olyan módon, ahogy 
most meg kel! tanulnod. Soha sem lesz távol tőled, és mindig könnyen
megtalálhatod. Mindig elvezet az igazságra. Ezért csakis a Szent Szellemen keresztül láthatsz 
bárkit, vagy bármit igazi mivoltában. Ha a ránk váró korszakban nem követjük őt szorosan, 
mind elveszünk.
- Tudom, hogy mindez igaz, hiszen Bölcsességet hallom a szavaidban. Azért vagy itt, hogy utat 
mutass nekem? Alig látok ezen a helyen.
- Időről időre újra eljövök hozzád, hogy felhívjam a figyelmedet az útjelzőkre, melyek 
megmutatják, hogy még mindig a helyes Ösvényen jársz-e, de vezetni maga a Szent Szellem 
fog téged. Abban is segítek, hogy megértsd, milyen módon vezet a különböző helyeken, de 
előbb a mannáról kell szólnom, hogy éhen ne halj.
- A mannáról? Arról, amit Izrael evett a pusztában? Itt is azt esszük?
- Kezdettől fogva mindenki ezzel táplálkozott, aki Istennel járt. Az a manna, amit Izrael evett 
a pusztában, profetikus jel volt. Az Úr naponta biztosítja számodra a friss mannát. Ahogyan 
Izrael pusztai vándorlása alatt Isten elborította a földet a mannával, ugyanúgy naponta beborítja 
a Földet népe számára kirendelt igazságokkal. Akárhová nézel, megláthatod. Még a 
sötétségben és homályban is körülvesz szavaival: bátran összegyűjtheted őket. A legmélyebb 
tömlöcben is minden reggel arra ébredsz, hogy az Úr mannája vár. De ugyanúgy a palotákban 
is megtalálhatod minden nap. A manna azonban olyan tiszta és könnyű, mint a harmat: 
könnyen eltaposhatod. Csak akkor veszed észre, ha a szíved is ilyen: tiszta és könnyű.