Márk 4:26-29 És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
 
Szeretteim, ne vessétek meg a folyamatot. Még mindig vannak olyan dolgok, amiket elő akarok hozni az életetekből, amik még nem érettek meg. Ismerjétek fel és utasítsátok vissza azt a kísértést, hogy türelmetlenek legyetek. Ennek az előmenetelnek a kibontakozása időt igényel, úgyhogy ezt a tényezőt nyugodtan fogadjátok el a haladási minta részének. Ne siessetek; élvezzétek ki azokat a pillanatokat, amik kijelentést és szellemi növekedést hoznak, mondja az Úr. Az aratásotok tagadhatatlan.
 
Márk 4:26-29 És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik és fölkel, éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arravaló, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.