Megjelenik a király

 

Akkor megjelent maga az Úr Jézus, és megállt középen. Mindenkit sorra személyesen 
üdvözölt, és gratulált, hogy sikerült felérnünk a hegy csúcsára. Azután azt mondta: 
- Most nektek is el kell mondanom, amit mennybemenetelem után elmondtam a 
testvéreiteknek: az Én Királyságom üzenetét. Az ellenség legerősebb hadseregét most 
megfutamítottuk ugyan, de még nem semmisítettük meg teljesen. Elérkezett az ideje, hogy 
előrenyomuljunk az Én Királyságom örömüzenetével. A sasok is velünk tartanak. Föl fogjuk 
szedni a nyilakat minden szintről, de Én vagyok a Kardotok, és Én vagyok a Vezéretek. 
Elérkezett az ideje, hogy az Úr kivonja kardját. 
Ahogy megfordultam, láttam, hogy az Úr egész serege ott áll a kertben. Férfiak, nők és 
gyermekek, minden fajból és nemzetből, amint zászlóikat tartották, melyek tökéletes egy-
ségben lobogtak a szélben. Soha nem látott még ilyet a világ. Az ellenségnek még sok 
más serege és erőssége van az egész világon, de egyik sem állhat meg ez előtt a hatalmas 
hadsereg előtt. Alig hallhatóan suttogtam: - Ez nem lehet más, mint az Úrnak napja. 
Mire az egész sereg félelmetes mennydörgéssel válaszolt: - Igen. A Seregek Urának 
napja elérkezett. 
Hónapokkal később ezen az álmon tűnődtem. Riasztó módon úgy tűnt, hogy bizonyos 
események, és az Eklézsia állapota megfelelnek annak a képnek, amit a látomás elején a 
pokolból masírozó horda ábrázolt. Azután az Úr Ábrahám Lincolnra emlékeztetett. Csak 
úgy válhatott a nagy rabszolga-felszabadítóvá, és menthette meg országa egységét, hogy 
hajlandó volt polgárháborúba bocsátkozni. S ezért nem csupán harcolnia kellett, de 
mindezt azzal az elhatározással, hogy nem fog kompromisszumot kötni egészen addig, 
amíg teljes győzelmet nem arat. Ugyanakkor azzal a kegyelemmel kellett megvívnia tör-
ténelmünk legvéresebb háborúját, hogy közben nem folytatott propagandát az ellenség 
ellen. Ha ezt tette volna, akkor valószínűleg sokkal könnyebben térdre kényszeríti a 
délieket, és hamarabb arat katonai győzelmet, de nagyon megnehezítette volna a háború 
utáni újraegyesülést. Mivel valóban az egységért harcolt, soha nem tekintette 
ellenségeinek a délieket, hanem olyanoknak, akiket az ellenség rabságban tart. 
Ez a nagy szellemi polgárháború már ott tornyosul az Eklézsia előtt. Sokan mindent 
megpróbálnak majd, hogy elkerüljék. Ez érthető, és nemes szándékra utal. Azonban a 
megalkuvás soha nem szerez maradandó békét, csak még jobban megnehezíti a végső 
összecsapást, ami mindenképpen bekövetkezik. 
Az Úr most olyan vezetőket készít fel, akik hajlandók lesznek szellemi polgárháborút 
vívni az emberek szabadulásáért. Legfőbb tét a szabadság kivívása lesz. A másodlagos tét, 
amely azonban sokak számára a legfontosabb, a pénz. Az amerikai polgárháborúban 
időnként úgy látszott, hogy az egész nemzet el fog pusztulni. Hasonlóképpen, ami 
elkövetkezik az Eklézsiára, néha úgy tűnik majd, hogy végezni fog vele. De amint az 
amerikai nemzet nemcsak hogy túlélte ezt a krízist, hanem végül a leghatalmasabb 
nemzetté vált a Földön, ugyanúgy történik majd az Eklézsiával is. Nem fog elpusztulni, 
csupán azok az intézmények és doktrínák, amelyek szellemileg rabszolgaságban tartják az 
embereket. 
A tökéletes igazságosság azonban még mindezek után sem fog máról holnapra 
megvalósulni az Eklézsiában. Még azután is folynak majd harcok, hogy ne nyomják el a 
nőket, és hogy az Eklézsia megszabaduljon a faji előítéletek minden formájától, és minden 
visszaéléstől. Ezek olyan dolgok, amelyekkel szembe kell néznünk. Mindezek ellenére az 
eljövendő szellemi polgárháborúban a Hit, Remény, Szeretet és az Isten országa, amelyen 
állnak, kezd majd nyilvánvalóvá válni úgy, ahogy még azelőtt soha. Ez mindenembert 
vonzani fog Isten Országába, és Isten minden emberi uralomnál hatalmasabb módon be 
fogja mutatni uralmát a Földön. 
Azonkívül azt se felejtsük el, hogy az Úrnál "ezer esztendő olyan, mint egyetlen nap". Ő 
egyetlen nap alatt képes elvégezni bennünk azt, amiről mi úgy gondolnánk, hogy egy 
évezredbe fog telni. Az Eklézsia felszabadulása és felemelkedése sokkal gyorsabban 
végbemegy majd, mint azt emberileg lehetségesnek vélnénk, hiszen itt nem emberi 
lehetőségekről van szó.