Megtartani a gyógyulásodat

 

A sátán a szerzője a betegségeknek és bajoknak, problémáknak. A tüneteket is ő idézi elő. Jézus azt tanítja, hogy az ördög az atyja minden hazugságnak. A betegség tünetei a sátán hazugságainak megnyilvánulásai a testünkben.

"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."  (János 8:44)

Az ördög a tolvaj, a gyilkos, a romboló és pusztító. Megpróbálja visszatenni a testedre mindazt a betegséget, amelyekből Jézus meggyógyított. Megpróbálja ellopni a szívedben elvetett Igét, az Igazságot, mely megszabadított a betegségektől.

"A tolvaj (ördög) nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én (Jézus) azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek."  (János 10:10)

A sátán olyan hazugságokra vesz rá, mint a kétség, a hitetlenség, a félelem. A célja az, hogy a testedben érezhető tünetekről beszélj, és ezáltal pl. ilyen kijelentéseket tegyél: "Azt gondoltam, már meggyógyultam.", vagy "Úgy gondolom, újra beteg vagyok." Ne felejtsd el, hogy az élet és a halál a nyelv hatalmában van!

"Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét."  (Példabeszédek 18:21)

"Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam."  
(Jób 3:25)

Így jutnak vissza az emberek ugyanabba a beteg állapotba, melyből már meggyógyultak. Jézus így tanított: a beszédek, amelyet én szólok néktek, szellem és élet.

"A Szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet."  (János 6:63)

Isten Szava a te orvosságod. Isten kibocsátjtotta Szavát és az meggyógyított téged.

"Kibocsátá az Ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből." 
(Zsoltárok 107:20)

Az Ő Szava orvosság a teljes testednek. Ha magadhoz veszed és kimondod a tested számára életet adó szavakat, Isten Igéje egészségben fog megtartani.

"Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség."  (Példabeszédek 4:22)

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg."  (I. Péter 2:24)

A tested meggyógyult, és így nem kell és nem szabad helyet adnod az ördögnek a testedben. Az ördög minden ravaszságának és hazugságának ellen kell állnod. Mutasd meg neki Isten Igéjében, hogy ő hazug, hogy ő a hazugság atyja, hogy Jézus által véglegesen le lett győzve. Parancsold meg neki Jézus nevében, hogy hagyja el a tested, és a tüneteknek el kell tűnniük, meg kell szűnniük. Jézus nevében - mint hívő kereszténynek - hatalmad van arra, hogy ezt megtedd. Isten Szavának ereje újraépíti a tested. Mindezt Jézus Krisztusban kaptuk meg a Mennyei Atyától.

"És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvőzül; aki pedig nem hiszenelkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak."  (Márk 16:15-18)

"Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején;és semmi nem árthat néktek."  (Lukács 10:19)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)