Miért imádkozzunk nyelveken

 

Néhány indok, hogy miért beszéljünk nyelveken:

  • Kezdeti jele, bizonyítéka a Szent Szellemmel való betöltekezésnek:

"És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szolniuk."  (Ap.Csel. 2:4)

  • A szellemi épülésedet szolgálja:

"Aki nyelveken szól, magát építi..."  (I. Kor. 14:4)

Ha nyelveken szólsz, szellemileg gyarapítod önmagad, úgy töltődik a szellemed isteni erővel, mint ahogy egy akkumulátor. Nem csupán a szellemed épül, hanem a fizikai tested és gondolatvilágod is hasznosítja azt.

  • Emlékeztet minket a Szent Szellem bennünk való lakozására, jelenlétére:

"És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnakama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad." 
(János 14:16-17)

  • Segít bennünket Isten imádásában és dicsőítésében:

"Az Isten Szellem: és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják."  (János 4:24)

  • Olyan imádság, melyet Isten tökéletes akaratával egyezően imádkozol:

"Hasonlatosképen pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért."(Róma 8:26-27)

Egyben az önzőséget is kizárja az imádságunkból.

"Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög, de értelmem gyümölcstelen."  
(I. Kor. 14:14)

  • Serkenti a hitünket:

"Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által."  (Júdás 1:20)

  • Imádság az ismeretlenért, olyan dolgokért, amelyekről halvány sejtelmünk sincs, hogy imádkoznunk kellene:

"Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanemszellemben beszél titkos dolgokat."  (I. Kor. 14:2)

  • Amikor nyelveken imádkozunk, akkor minden keresztényért imádkozunk, a Mennyei Atya akarata szerint:

"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért."  (Efézus 6:18)

  • Stressz, nyugtalanság, aggodalmak esetén a nyelveken való imádkozás szellemi felfrissülést ad:

"Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez, Ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogynyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés!"  (Ésaiás 28:11-12)

Segít, hogy világosan tudjunk foglalkozni a problémáinkkal, feladatainkkal. Segít legyőzni a depressziót, aggodalmakat, magányt és a mindennapi megpróbáltatásokat.

  • Hálaadás:

"Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is."  (I. Kor. 14:15)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)