Mindennapi megvallásaink

 

MINDENNAPI MEGVALLÁSAINK
 
Mindannyiunknak a javára lesz, ha naponta megvalljuk Isten előtt az ő Igéjét. 
Szeretném most megosztani veletek, hogy mi az, amit én naponta 
megvallottam, és ma is megvallok Ő előtte.
„Megvallom az én számmal az Úr Jézust, és az én szívemmel hiszem, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból ezért meg vagyok váltva, (Róm 10.9.)
Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme, ujjá lett minden. (2Kor. 5.17.) 
Ezért én Krisztusban vagyok, új teremtés vagyok, a régiek elmúltak és minden ujjá lett az életemben.  
Új Atyám van, egy mennyei atyám! Új életem van, örök életem! Új 
állampolgárságom van, egy mennyei állampolgárságom!
Az Úr megszabadított engem a sötétség hatalmából, és átvitt az Ő 
szeretett fiának országába. (Kol.1.13.)
Fiává fogadott engem (Efézus.1.6.)  és a nevem fel van írva az élet 
könyvébe. (Filippi 4.3.)
Új erőt kaptam. Hatalmat kaptam arra, hogy skorpiókon és kígyókon 
tapossak és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nekem. 
(Luk. 10.19.)
Hatalmam van a démonok felett, hogy kiűzzem azokat, kezemet a 
betegekre tehetem, és azok meggyógyulnak (Márk 16.18.)
Jézus Krisztus által, még a győzteseknél is győztesebb vagyok. 
(Róm. 8.34.)
Krisztus által minden lehetséges nekem. (Fil.4.13.)
Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Ő az, aki megbocsátja minden vétkemet és meggyógyítja minden 
betegségemet. Ő az, aki megváltja életemet a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg engem. Ő az, aki jóval tölti be a te ékességemet, és megújul az ifjúságom, mint a sasé. (Zsolt. 103. 2.-5.)
Megvallom azért, hogy nem félek. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy. (Zsolt. 23.4.)
Nem csüggedek, mert Te vagy az én Istenem. Te megsegítesz engem, 
megerősítesz engem, a Te igazságod jobbjával támogatsz engem. 
(Esaias 41.10.)
Nem a félelemnek, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét adtad nekem. (2Tim. 1.7.)
Bennem az erő szelleme van. Bennem a szeretet szelleme van. Bennem a józanság szelleme van. Elfedez engem a Bárány vére. Az Úr előttem jár. 
Jézus én bennem él. Az Úr angyala tábort jár körülöttem. (Zsolt. 34.7.)
Alattam vannak a mindenható Isten karjai (V.Móz.33.27.) 
 
Jóság és kegyelem követnek engem életem minden idejében. (Zsolt 23.6.) 
A félelemnek nincs helye az életemben. Bátran megvallom, hogy a mai nap egy jó nap. Ma egészséges vagyok. Ma telve vagyok Isten 
szeretetével. Ma telve vagyok az Úr örömével. Ma telve vagyok az Isten békességével. Ma telve vagyok az Isten bölcsességével. Ma telve vagyok a 
Szent Szellemmel. A mai napon is mind ez az enyém. 
Ma is tudni fogok segíteni valakinek, hogy rátaláljon Isten kegyelmére és irgalmára. Ma örvendezek abban, hogy a menny az én otthonom. Ma örvendezek abban, hogy az egész családom az Úr sátrában lakozik. (Ap.Csel.16.31.)
Ez az én megvallásom. Bátran mondom az ördög, az angyalok, az Úr 
Jézus és Isten, az én Atyám előtt. Köszönöm neked Atyám a Jézus 
nevében, hogy az enyém lehet mind az, amit kérek. Az én megvallásom eléd jut. És ezt a te Igédre alapozva mondom. Jézus az én megvallásom főpapja. Ő ma is megteszi ezt. 
Kedves Barátaim! Bátran valljátok meg ezeket a dolgokat minden nap, és meg fogjátok látni, hogy Isten az Ő Ígéreteit megtartja. 
A CSODA A TE SZÁDBAN VAN!