Nem vagy egyedül

 

 

 

 

„Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ímé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a Mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a Mennybe.”
Apostolok cselekedetei 1:9-11.

Mielőtt Jézus a Mennybe ment volna a tanítványok megkérdezték tőle, mikor állítja helyre Izrael királyságát. Úgy gondolták, hogy Jézus meg fogja szabadítani őket a római uralomtól. Nem, Jézus sohasem egy földi uralkodásról beszélt.

Sokszor esünk mi is hasonló félreértésbe. Olvasunk egy buzdító, ígérettel teljes igeverset a Bibliából. Úgy érezzük, hogy ezt az Úr mondja nekünk. Várjuk a megvalósulását földi szinten és nem történik semmi. Az Úr ezt mondja: „Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr.” (Ézsaiás 55:8). Az Isten gondolata jobb, mint a mi gondolataink a saját dolgaink felől. Mi sokszor rövidtávon látjuk a dolgainkat. De az Úr hosszú távon látja életünk menetét. Bizony sokszor aláztam meg én is magam Isten előtt. Elismertem, hogy jobb volt, hogy Ő nem úgy és nem akkor teljesítette be ígéretét az életemben. Mert Ő hosszútávon sokkal, de sokkal jobbat készített el nekem.

Jézus felment a Mennybe. A tanítványok egyedül maradtak. Bizony sokszor irigyeltük őket, hogy ők láthatták Jézust és beszélhettek is vele. Nekünk ez nem adatott meg. De van egy fontos dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Jézus felment a Mennybe, de Ő ott nem tétlenül „csak úgy elvan”. Ő az Isten jobbján van és esedezik értünk. Erről a Rómaiakhoz írt levél 8:34. versében olvasunk. Jézus figyelemmel kíséri az életünket és az Atya előtt esedezik értünk. Ez nem csak egy egyszerű kérés. Az esedezés azt jelenti, hogy Ő átérzi, mi van bennünk. Tudja, ismeri az emberi érzéseket, hiszen ebben a testben élt. Teljes benső erejével kéri az Atyát, közbenjár, esedezik értünk.

Ha eddig azt gondoltad, hogy nincs, aki megértsen, felejtsd el. Jézus Krisztus, aki ma is az Isten jobbján van esedezik érted. Ő az igazi és egyetlen közbenjáró Isten és ember között. Őbenne megbízhatsz. Ő segít! Ő megért! Légy bátor hozzá fordulni!

Az Úr ezt mondja: „...Ami pedig nektek túl nehéz, azt hozzátok elém és én meghallgatom azt.” (5Mózes 1:17). Hozd hát az Úr elé, ami túl nehéz! Tedd meg most! Higgy Benne! Bízz Istenedben és rövidesen meglátod, hogy a nehéz dolgok megoldódnak és a lehetetlen dolgok, könnyűvé válnak.