Ő hordozta el betegségeinket és bűneinket

 

 

I. Péter 2:24.
Aki maga vitte fel bűneinket saját testében a fára, hogy meghalván a bűnöknek, éljünk az igazságnak: akinek sebeivel meggyógyultatok.

Isten Igéje azt mondja, hogy meggyógyultunk. A betegség a törvény átkának  kategóriájába tartozik:

Gal. 3:13.
Krisztus váltott meg bennünket a törvény átkától, átokká tétetvén értünk...

A Máté ev.-ban pedig ez áll:

Máté 8:17.
Hogy beteljesedjék, amit szólt Ésaiás, a próféta, ezt mondván: Ő vette el erőtlenségeinket, és Ő viselte betegségeinket.

Krisztus tehát a mi erőtlenségeinket vette el, és a mi betegségeinket hordozta el.

Meg kell tanulnunk úgy olvasni a Szentírást, hogy saját magunkra vonatkoztassuk! Az Ésaiás könyve 53:5-ben ez áll:

Az Ő sebeivel meggyógyultunk. Az Ő sebeivel meggyógyultál!

Erre mondhatja valaki: "Jó, jó, de te ezt nem érted. Egyáltalán nem érzem gyógyultnak magam, és nem is úgy nézek ki!" Ez az ember a látható világ rendszere által van beprogramozva, az öt fizikai érzékszerv által. Az ilyen emberekben nincs benne az Ige. Lehet több-kevesebb információjuk az Igéről, sőt még abban is hihetnek, hogy Isten Igéje igaz, de mindaddig, amíg az Ige részükké nem válik, addig nincs ott bennük.

Ők azt mondják, nem értem, de én nagyon is értem. Világosan látom, hogy nem Isten Igéje, hanem a saját érzéseik irányítják őket.

Ha viszont az embert már átprogramozta Isten Igéje, attól kezdve nagyon egyszerű ellene állni az ördögnek. Isten és az Ő Igéje egyek. Mindig egyetértenek.

Meg kell tanulnunk fölemelkedni Isten beszédének szintjére azáltal, hogy folyamatosan azt idézzük, amit Isten mondott. Ekkor aztán bátran kijelenthetjük: "Isten Igéjének értelmében nem vagyok beteg. Jézus elvette a betegségemet, elhordozta helyettem, ezért én elveszem a gyógyulásomat Isten Igéjén keresztül!"

Éppúgy, ahogy Jézus elhordozta a bűneinket; elhordozta a betegségeinket is. Semmivel nincs többjoga a betegségnek működni a testünkben, mint a bűnnek!

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv