Pünkösd napja után

 

 

Pünkösd napján, amikor Péter megkeresztelkedett Szent Szellemmel, és elkezdett nyelveken szólni, Isten ereje beköltözött a belsejébe. Akkor Péter felállt, és néhány percen át prédikált, aminek hatására háromezer ember tért meg és nyert üdvösséget! Erő volt szavaiban! Máskor, amint ment fel a Templomba, így szólt az első nyomorékhoz, akivel találkozott:

Ap.Csel. 3:6.
Aranyam és ezüstöm nincs, de amim van, azt neked adom: Jézus nevében kelj fel és járj!

 

Ennek a férfinak a szemei alighanem elkerekedtek, és valami ilyesmi járhatott a fejében: "Így még soha senki nem beszélt velem. Mindig ilyeneket mondtak: Ó, az Úr áldjon meg téged. Egy szép napon majd meglátod, megérte! Te az Úrért szenvedsz. Isten így akar megtanítani veled valamit."

És akkor jön ez a Péter, és azt mondja neki: ...amim van, azt neked adom: Jézus nevében kelj fel és járj!

A nyomorék nyilván azt gondolta magában: "Azt nem tudom, hogy mije van, de azt tudom, hogy nekem az kell, dicsőség az Úrnak!" Péter erre a kezénél fogva fölsegítette, ő pedig felurott!

Péter megtanulta konrollálni a nyelvét. Pünkösd után nem látunk többé olyat, hogy a hirtelen beszéde miatt bajba került volna. Ez viszont nagyon sokat elárul. Isten ereje azután kezdett működni Péter életében, miután megkeresztelkedett Szent Szellemmel. A Szent Szellem szelídítette meg a nyelvét.

A tiédet is megszelídíti, ha megengeded neki; ha megszívleled Isten szavát! A Szent Szellem az emberben belülről kifelé munkálkodik.

A beszédünk lehet betegségek okozója, de lehet a gyógyulás előidézője is. Szánk beszédével kiűzhetjük a betegségeket és a bajokat testünkből.

Vannak, akik erre azt mondják: "Ez úgy hangzik, mint a pozitív gondolkodás vagy a keresztény tudomány."

Nem, szó sincs itt keresztény tudományról! Nem tagadjuk a betegség létét. Csupán a betegséglétezési jogát tagadjuk a testünkben, mert a Krisztus testének tagjai vagyunk!

I. Kor. 12:27.
Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai.

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv