Rákbetegség, daganatok, csomók, izületi gyulladás esetén

 

(Az előbbi imádság után javasolt, szintén naponta legalább háromszor, a tünetek
erősödése esetén többször. Hatalommal, teljes hittel, meggyőződéssel mondjuk el!)
Jézus megváltott a törvény átka alól, ezért megtiltom, hogy
daganatok vagy csomók legyenek a testemben. Isten élete
által, mely bennem van, megszűnik minden képződmény
a testemben, amit nem Isten rendelt és teremtett. Isten
mindenható ereje helyreállítja az erőmet és egészsége−
met. (Gal. 3,13. Márk 11,23. Róm. 8,11.)
Az én Atyám a szőlőműves, Jézus a szőlőtő, én a szőlő−
vessző. Az Atya kertjében nem teremhetnek rendellenes
sejtek, rákos daganatok, mert Jézus nem táplálja, nem ad
életet e sejteknek. Ezek a sejtek elszáradnak, mert le−
vágatnak az élet forrásáról; megsemmisülnek a testemben.
Én az igazi szőlőtőn maradok. Jézus élete van bennem,
mely a Mindenható teremtő ereje és örök szeretete által
olyan tökéletes és egészséges sejteket teremt testemben,
amelyek az Ő örök életét és dicsőségét hirdetik. (Ján. 15,1–5.)
Csomóknak és daganatoknak nem adok többé helyet a
testemben, mert nincs joguk a testemhez. A múlt dolgai
közé tartoznak, mert Isten akaratából kiszabadultam a
sötétség hatalmából. (Kol. 1,13.)
Testem minden szerve és sejtje abban a tökéletességben
működik, ahogy azt Isten megtervezte és teremtette.
Testemben megtiltom a rendellenességet és a hibás
működést Jézus nevében. (1Móz. 1,26. 27. 31.)
Atyám, a Te Igéd részemmé, a testem szerves részévé vált;
a Te Igéd testté lett bennem. A Te szent Igéd a testem
vérkeringési rendszerében áramlik. Ahogy a Te Igéd azereimben áramlik, eljut testem minden szervéhez, minden
sejtjéhez. A Te életed szent ritmusát veri a szívem, szent
életet juttatva a testem szerveihez és sejtjeihez. Ez a szent
és minden erővel teljes élet visszaállítja és újjáépíti,
megújítja testemet, mivel Te elküldted az Igédet és az Ige
által meggyógyítottál engem. (Ésa. 55,10. 11. Zsolt. 107,20.)
Ahogy a Te Igéd megnyilvánul bennem, minden rendelle−
nes sejt nyomtalanul eltűnik a testemben. A daganatok,
csomók és izületi problémák a múlté, mert Isten erejét
az ellenség nem állhatja. Követelem a csontjaimtól és
izületeimtől a tökéletes működést, Jézus szent nevében.
(Márk 11,23. Mát. 17,20. Ján. 14,13.)
A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye meg−
szabadított a bűn és a halál törvényétől. A Te életed erővel
tölti meg testem minden sejtjét. (Róm. 8,2.) 
A betegségnek meg kell futnia előlem a Szent Szellem
ereje által, mert ellenállok neki Jézus nevében. (Jak. 4,7.) 
Ellenállok a betegségnek, mint az ördögtől való kísértés−
nek. A testemben nem létezhetnek daganatok, mert Isten
Szelleme lakik bennem és Isten Igéje gyökeret vert a
szívemben, erősen növekedik bennem és hatalmat vesz
az életemben. Győztes vagyok a betegség felett, mert
nagyobb Isten Szelleme, aki bennem van, mint a beteg−
ség, ami e világban van. (Márk 4,8. Csel. 19,20. 1Ján. 4,4.) 
Isten és az Ő kegyelmességének Igéje — aki az Úr Jézus
Krisztus — felépít és meggyógyít engem, és romol−
hatatlan örökséget ad nékem minden megszenteltek
között. (Csel. 20,32.) 
A betegség nem uralkodik felettem, mert az én meg−
vallásom Isten Igéje. (Márk 11,23.) Jézus nevében! Ámen!