Rangsor a királyságban

 

Ott maradtam egyedül az "Üdvösség" szintjén a sebesülteknek szolgáló angyalok 
társaságában. Ahogy elindultam közöttük, mindannyian fél térdre ereszkedtek, és a 
legnagyobb tisztelettel viseltettek irántam. Végül egyiküket megkérdeztem, miért teszik 
ezt, hiszen közülük a legkisebb is sokkal hatalmasabb nálam. 
- A köntös miatt - válaszolta. - Ez a királyságban a legnagyobb rang. 
- De hiszen ez csak egy egyszerű köpeny! - tiltakoztam 
Nem! - válaszolta az angyal. - Te az Isten kegyelmét öltözted föl, amelynél nincsen nagyobb 
erő a földön! 
- De hiszen több ezren viseljük ugyanezt a köpenyt. Hogy jelenthetne ez rangot? - kérdeztem. 
- Ti mindannyian félelmetes bajnokok, a Király fiai és leányai vagytok. Ő ugyanezt a köpenyt 
viselte, amikor a földön járt. Ameddig ezt viseled, addig se mennyen, se földön nincs olyan 
erő, amely megállhatna előtted. A mennyben és a pokolban mindenki felismeri ezt a köntöst. 
Mi csak az Ő szolgái vagyunk, de Ő benned lakik, és te az Ő kegyelmébe vagy felöltözve. 
Ha nem viseltem volna a köpenyt, amely dicsőséges páncélomat eltakarta, akkor az angyal 
szavai és irántam tanúsított viselkedése ugyancsak táplálták volna büszkeségemet. Azonban 
egy ilyen otromba és egyszerű köpenyben lehetetlen volt felfuvalkodni. Ennek ellenére 
kezdtem jobban érezni magam benn