Semmiképpen sem hagylak el

 

"Semmiképpen sem hagylak el, sem nem hagylak cserben." (Zsidó 13:5)

Jézus visszajövetele, a hívők elragadtatása szintén a Biblia tanítása. Jézus visszajön mindazokért, akik az Ővéi. Jézus visszajön gyülekezeti testéért, az Anyaszentegyházért, azaz érted és értem is.

"És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." (János 14:3)

"Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk."(I. Thess. 4:16-17)

"És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel." (Lukács 21:17)

"Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését." (Titus 2:13)

"Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik Őt várják üdvösségükre." 
(Zsidó 9:28)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)