Szív-vér-és keringési problémák esetén

 

Köszönöm Uram, hogy szívem erővel teljes, a Te életednek
ritmusára ver, ahogy Te azt teremtetted. A tiszta és friss vér
eljut testem minden sejtjéhez, a bővölködő élet meg−
újulására, teljes egészséget teremt bennem. (Ján. 15,5. Gal. 2,20.)
A vérnyomásom tökéletes. A Mindenható teremtő élete
folyik az ereimben, és megtisztítja ereimet minden le−
rakódástól, minden szűkülettől és minden elzáródástól,
így az érfalaim rugalmassá válnak és a vérkeringésem
tökéletes, Jézus nevében. (3Móz. 17,14. Márk 11,23.)
A szívem erős. A szívverésem szabályos. Szívem az élet
és egészség ritmusát veri, Isten életének áramlását bizto−
sítja a testemben. Mivel bennem Krisztus élete van,
a szívem minden dobbanása erővel teljes, biztosítja a vér
bőséges áramlását a testemben. A vérem tökéletes áramlá−
sa megtisztít minden betegségtől és fájdalomtól. (Ján. 17,23. 
Ef. 2,6. Gal. 2,20.)
Így szól az Úr: „Ekkor elmentem melletted és láttalak
véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj!
mondék ismét néked: A te véredben élj! (Ezék. 16,6.)
Ekkor elmentem melletted és kiterjesztettem fölötted szár−
nyamat és befödöztem mezítelenségedet, és megesküdtem
neked és szövetségre léptem veled; azt mondja az Úr Isten,
és lettél az enyém. És megmostalak vízzel és elmostam
rólad véredet, és megkentelek olajjal.” (Ezék. 16,8. 9.)
Mert így szól a Magasságos és Felséges, aki az örökké−
valóságban lakozik, és akinek neve Szent: Magasságban és
szentségben lakom, de a megtört és alázatos szelleművel is,
hogy megelevenítsem az alázatosok szellemét, és meg−
elevenítsem a megtörtek szívét. (Ésa. 57,15.)
Megparancsolom a vértesteimnek, hogy elpusztítsanak
minden betegséggócot, minden vírust és baktériumot,
amely a testembe kerül. Testem minden sejtjének meg−
parancsolom, hogy Istentől elrendelt tökéletes rendben
működjön, Jézus nevében. (Róm. 5,17. Luk. 17,6.)
Testem minden olyan sejtje, amely nem életet és egészséget
terem, levágatik az élet forrásáról. Az immunrendszerem
nem teszi lehetővé a káros sejtek életben maradását,
elpusztítja az összes rendellenes sejtet a testemben, Jézus
nevében. (Ján. 15,2. Luk. 17,6. Márk 11,23.)
Megváltást kaptam a törvény átka alól, és a szívem Isten
életének ritmusát veri. Isten Igéje szellem és élet a szá−
momra. Ez a szent erő folyik az ereimben, megtisztítja
ereimet és véremet minden betegségtől, szennyeződés−
től. (Gal. 3,13. Péld. 4,20–22.) Ámen.