Teremtő erő bennünk

 

 

Az ember Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett. Isten szájából teremtő erő áradt ki, és azóta mindnyájan Isten képmását hordozzuk. Így aztán a Szentírás értelmében, ahogyan azt Jézus szavai is megerősítették, ugyanaz a képesség rejlik, illetve lakozik bennünk.

Ádám átadta az embernek adott tekintélyt a sátánnak. Jézus viszont visszaszerezte ugyanezt a tekintélyt. Ő szűztől született.

Ahogyan ő megszületett egy szűztől, ugyanezen a módon teremtette Isten az egész univerzumot. Kimondta, hogy legyen meg. Az ő számára pedig nem lehetetlen, hogy véghezvigye minden kijelentését.

Amikor rábukkant egy ifjú hölgyre, akimegegyezett vele, a dolog máris lehetségessé vált:

Lukács 1:34.
Akkor Mária így szólt az angyalhoz: Hogyan lesz ez, hiszen én férfit nem ismerek?

Egy pillanatra sem kételkedett abban, hogy ez lehetséges, csak arra volt kíváncsi, hogyan. Az angyal pedig így válaszolt neki:

Lukács 1:35.
A Szent Szellem száll rád, és a Legnagyobb ereje árnyékoz be...

Mária erre így reagált:

Lukács 1:38.
...legyen nekem a te beszéded szerint.

Megegyezett tehát az Igével, ily módon megalapozva ezt a tényt a földön, és aztán a dolog létre jött.

Miért volna mindez hihetetlen?

Isten azt mondta az Igében, hogy mi újjászülettünk... nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból Isten beszéde által, amely él, és örökké megmarad. (I. Péter 1:23.) Amikor Isten a beszédét beültette a szellemünkbe, olyan új teremtménnyé váltunk, amely addig még nem létezett, és amely az élő Isten Szelleméből született újjá.

Az emberi szellem újjászületésére azért kerülhetett sor, mert Isten beszéde ott tartózkodott a szellemünkben. Ennek hatására keztünk el az Ige alapján cselekedni, és újjászülettünk. Új teremtménnyé lettünk. Addig bűnösök voltunk, de most újjászülettünk Isten igazságosságává, akik minden szempontból képesek vagyunk arra, hogy megálljunk az Atya jelenlétében szent bátorsággal, és ezt mondjuk: "Atyám, a te Fiadnak, Jézus Krisztusnak a nevében jövök hozzád, mentesen a kárhoztatástól való félelemtől, hiszen Krisztusban Isten igazságosságává lettem."  Nem nyomorult bűnösök vagyunk tehát, akik csúsznak-másznak a porban, siránkozva és könyörögve: "Drága Istenem, kérlek segíts!", mint ahogy erről egyesek még dalokat is írtak. Nem; mi Isten igazságossága vagyunk, társörökösei Jézus Krisztusnak!

Az az Ige tehát, amelyet Isten beültetett a szellemünkbe, új teremtménnyé tett, mivel Isten beszéde így rendelte el.

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv)