Új teremtés

 

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."  (II. Kor. 5:17)

Új teremtés vagy. Ez a legnagyobb csoda, ami az életedben valaha is történt, vagy történni fog. Isten Szelleme költözött a szívedbe, Ő lett a te Mennyei Atyád. Szeret téged, örömét leli benned, a te örömöd az Ő öröme is. Minden egyes lépésedet szerető figyelemmel kíséri és vezetni szeretne, hogy  minden lépésedet áldás kísérje. Ő minden szükségedet betölti az életed bármely területén. A te dolgod csak annyi, hogy hittel elfogad a szerető gondoskodást. Engedd, hogy Atyád az Igéje fényességében vezesse minden lépésedet.

"Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk." (János 14:23)

"Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek."  (János 15:7)

"És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek."  (János 16:23)

"Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. 
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?  
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? 
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől.Elég minden napnak a maga baja."  
(Máté 6:8, 26, 30, 34)

"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!"  (Máté 7:11)

Most már te is Isten családjába tartozol. Isten a te Atyád és te az Ő gyermeke vagy.
Atyádat az Ő Igéjén, a Biblián keresztül ismerheted meg.
Újjászületed szellemed egyedül Isten Igéje által tud növekedni és fejlődni.
A te szellemed is Isten Igéje, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozik.

"Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;"  (I. Péter 2:2)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)