Ültess magot

 

 

Nagyon sok ember vágyik gyógyulás után. Szeretnék learatni gyógyulásukat, szeretnék learatni fizikai szükségleteik betöltését. Ugyanakkor magot soha nem ültetnekMózes 1. könyve tartalmazza azt a törvényt, hogy minden csak a maga fajtáját képes megteremni.

Lehetek én a legjobb rizstermelő farmer egész Arkansas államban, ha csak ülök a házamban, és ezt mondogatom: Hála Istennek, én hiszek a rizsben! Nagypapám is hitt a rizsben. Apukám is hitt a rizsben. Bátyám is hisz a riszben. De szép is lenne, ha mindenkinek lenne rizsföldje!

Lehet tíz tonna vetőmagom a raktáramban, de ha csak ott üldögélek a házamban, és hálát adok Istennek azért, hogy hiszek a riszben, és nem teszem meg azt, amit meg kell tennem, nevezetesen, hogy elvetem a magot, akkor nem fogok aratni egyetlen egy rizst sem!

Nagyon sok keresztény így él. Mondogatják magukban: Hiszem, hogy az Úr meg tudja tenni. Igen, testvérem, én hiszem, hogy Isten meg tud engem gyógyítani!

Az az igazság, hogy az ördög is tudja, hogy Isten mindenható. Ez önmagában még nem egy különösképpen mélyreható megállapítás.

Nekünk azt kell megállapítanunk, hogy Isten vajon akar-e valamit megtenni? Az Ige azt mondja, hogy akar! Innentől annyi a dolgunk, hogy elkezdjünk ezzel egyetérteni!

Az Ige az, ami működik... Nem az imánk működik; az Ige és a hit az, ami működik. A hitet nem az ima hozza működésbe.

Sokan úgy gondolják, hogy ha valamiért elég sokat imádkoznak, az előbb-utóbb működni fog. Pedig nem! Öntsünk tiszta vizet a pohárba! A hit hatására működőképessé válik az ima, de az ima önmagában nem hozza működésbe a hitet. A hit működik ima nélkül is. Az ima viszont nem működik hit nélkül.

Isten Igéje alapján tehát megállapítottuk, hogy amit kimondunk, azt megkaphatjuk. Ezt nem túl sokan gyakorolják így, mert még soha nem gondoltak arra, hogy kontrollálniuk kellene szavaikat. Ezt Jézus mondta, nem én mondom, én csak elmondom, hogy Ő mit mondott. Annyi eszem azonban van, hogy higgyek benne: Jézus tudta, miről beszél. Azt a rendkívüli horderejű megállapítást tette, hogyaz ember megkaphatja, amit kimond.

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv