Ütőerek, sejtek

 

Jézus nevében az én ereim nem szűkülnek és nem záród−
nak el. Ti erek, tiszták, rugalmasak, tökéletesen átjárhatóak
vagytok, pontosan úgy működtök, ahogy Isten elrendelte.
(Luk. 17,6. Márk 11,23. Ésa. 55,11. Ján. 14,13. 14.)
A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye
megszabadított a bűn, a betegség és a halál törvényétől,
ezért nem engedem, hogy bűn, betegség vagy halál ural−
kodjon felettem. (Róm. 8,2. Róm. 6,13. 14.)
Ugyanaz a Szellem lakik bennem is, mint aki Jézust
feltámasztotta a halálból, és ez a mindenható erő
szétáramlik az ereimben, egészséget teremt a testem−
ben. (Róm. 8,11.)
Jézus nevében megtiltom a testemnek, hogy a betegség
bármilyen formájának, mint hazugságnak engedjen; mert
minden betegség a hazugság atyjától való. (Ján. 8,44.)
Megtiltom a testemnek, hogy a vírusok és baktériumok
megtévesztő hazugságára hallgasson. Megtiltom a testem−
nek, hogy az élet és az egészség ellen munkálkodjon.
Testem a betegségtüneteket nem fogadja el. Testem minden
sejtje életet és egészséget képvisel. (Ján. 10,10.) Ámen.