V. A hit imája: 2. Higgyétek hogy megnyertétek

Márk 11:24.
Azért mondom néktek: Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek, és meglészen néktek.


 kérés imájának tehát egyben a hit imájának kell lennie. 
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor az imában kéred azt a bizonyos dolgot,hitben el is kell fogadnod, hogy megkaptad. Többet nem kell ugyanazt kérned, mert már megvan neked. Nem látod még, de tudod, hogy megnyerted, megvan, a szívedben megkaptad. Ez egy belső tudás, belső meggyőződés, ami minden láthatónál erősebb kell hogy legyen benned.

A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés (Zsidó 11:1.)

hitről - ami szükséges a kérés imájában, hiszen ez a hit eredményezi, hogy MEGLESZ neked, amit kértél -, könyveket lehet írni, itt azonban csak röviden említjük meg a hit fontosságát a kérés imájában.

1 János 5:14. 15.
És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle.


Az Ő akarata szerint kérünk valamit - mondja az Ige. Ez sokakat megzavar, mert kérésük hit imájához hozzáteszik, ha ez a Te akaratod. Mi Isten akarata? Hogy a ti örömötök teljes legyen.(János 16:24.) Ez pedig nagyon tág teret ad az imáinknak. Kicsi, apróbb dolgoktól kezdve a nagy horderejű dolgokig minden belefér. Az életünk apróbb dolgai is fontosak az Atyának, ha nekünk fontosak, hiszen az Ő akarata az, hogy az örömünk teljes legyen.

Például, bár apróságnak tűnhet, mégis kérhetjük ez alapján, hogy a buszunk épp akkor jöjjön, amikor odaérünk a megállóba, hogy ne kelljen várnunk, mivel sietünk. Apróságnak tűnik, mégis beleillik a kérés imájába. Valóban kérhetünk, amit csak akarunk, ahogy az Ige mondja, mindaddig, amíg a szeretet parancsolatát meg nem sértjük.

János 15:7.
Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, KÉRJETEK, amit csak akartok, és MEGLESZ az néktek.


Ha Krisztusban maradunk, és az Ige bennünk marad, akkor biztos nem fogunk olyat kérni, ami az Atya akaratával ellentétesvagy sérti a szeretet parancsát, így bátran mondhatta Jézus, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Életünk gyümölcstermő szakaszához érkezve, Jézus újra bátorít minket, hogy akármit kérhetünk az Atyától Jézus nevében, megadja nekünk.

János 15:16.
Én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit KÉRTEK az atyától az én nevemben, MEGADJA néktek.

  • Miért hangsúlyozza oly nagyon az Ige, hogy kérjünk?
  • Miért nem ad nekünk Isten anélkül is, hiszen tudja, hogy mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk Tőle? Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek Tőle. (Máté 6:8.)

Azért, mert ahhoz, hogy odaadja, szüksége van arra a hitre, amit te a kérés pillanatában felszabadítasz, és kiárasztasz magadból. A hited nélkül Isten nem tud odaadni semmit, szüksége van a hitedre.

  • Te kérsz,
  • kiárasztod a hitedet,
  • Isten meghallgatja a kérés imáját,
  • megválaszolja neked, vagyis odaadja, amit kérsz,
  • de ettől az még a levegőben fog lebegni, amíg a hiteddel be nem fogadod a szívedbe.

Az Atya odaadja, te pedig befogadod a szívedbe. Szellemtől szellembe. Ezért fontos hinned, hogy megkaptad, és akkor lesz meg neked.

A kérés azért fontos tehát Istennek, mert Isten használja a kérés közben felszabaduló hitünket.Mire? Arra, hogy nekünk adhassa, amit kértünk tőle. Azt is mondhatnánk, hogy a hit az az autó, amin a kért dolog hozzánk érkezik. Ha a kérés pillanatában nem szabadítod fel a hitedet, Isten nem tudja min elküldeni neked, amit kértél.

A hit imája nem az egyetlen fajta imádság, ahogy imádkozhatunk. Isten sokfajta imádságot tanít nekünk az Igében. Ne legyen megtévesztő a számunkra ennek az imaformának a neve: hit imája. Ez nem azt jelenti, hogy csak ebben az esetben kell hitet gyakorolni. Az összes további imádságfajtánál is szükséges, hogy hittel imádkozzunk, hiszen tudjuk, hogy hit nékül lehetetlen Istennek tetszeni. A hit imájánál azonban kiemelt fontossága van az imádság pillanatában felszabaduló hitünknek, mert ez által tudjuk befogadni, amit kértünk. Ezért hívjuk ezt az imát ahit imájának.