Vagyok

 

- Itt most úgy látsz Engem, mint az ítélet urát, de meg kell ismerned úgy is, mint a Szombat 
Urát. Mindkettő ÉN VAGYOK. Meg kell ismerned Engem, a Seregek Urát, és látnod kell 
seregeimet is, de ismerj meg a Békesség Fejedelmeként is. ÉN VAGYOK a Júda Oroszlánja, de 
ÉN VAGYOK a Bárány is. Ha megismered bölcsességemét, azt is tudni fogod, mikor minek van 
az ideje. Ha úgy hirdetsz Engem, mint Oroszlánt, amikor Én éppen Bárányként akarok 
közeledni, az nem vall bölcsességre. Tudnod kell, hogyan kövess Engem, a Seregek urát, 
amikor csatába indulok, de azt is, mikor ülj le Velem, a Szombat urával.
Ehhez fel kell ismerned az Általam elkészített időket és alkalmakat - ez pedig csak akkor fog 
sikerülni, ha közel maradsz Hozzám.
Akik segítségül hívják nevemet, de nem keresnek Engem, egyre jobban el fognak távolodni az 
Én időzítésemtől - ezzel ítélem meg őket. Nem ott lesznek, ahol kellene; nem azt teszik, ami 
helyes lenne; nem azt az üzenetet hirdetik, amire szükség lenne. Aratni akarnak majd a vetés 
idején, és vetni, amikor aratni kellene - így munkájuk nem lesz gyümölcsöző.
A nevem nem az, hogy „VOLTAM", sem nem „LESZEK", hanem „VAGYOK". Ha igazán meg 
akarsz ismerni, a jelenben kell ismerned. Nem ismerhetsz meg úgy, amint VAGYOK, csak ha 
minden nap hozzám jössz. Nem ismerhetsz meg olyannak, amilyen igazából VAGYOK, csak ha 
állandóan Bennem lakozol.
Itt megízlelted ítéleteimet. Hamarosan meglátsz Engem más módokon is. De teljesen csak 
akkor ismerhetsz meg amint VAGYOK, amikor majd itt élsz az örökkévalóságban. Itt az Én 
természetem különböző vonásai tökéletesen egybeilleszkednek - ezt azonban nehezedre esik 
felismerni és összeegyeztetni, amikor a földi világból nézel Rám. Az ítélet Terme lényemnek azt 
a részét mutatja meg, amelyet hamarosan a világ is meg fog látni. Ez kétségtelenül fontos része 
lesz az üzenetnek, amit rád bíztam, de csak egy része az egésznek. Lehet, hogy az egyik városra 
valóban ítéletemet küldöm, a másiknak ugyanakkor irgalmamat mutatom meg; éhséget 
bocsátok az egyik nemzetre, de bőséget a másikra. Ahhoz, hogy igazán megértsd, amit 
cselekszem, az Én jelenlétem valóságából kell látnod és értened mindezt, s nem elég ha a 
jelenségek felszínét látod.
Abban az időszakban, ami a Földre következik, az irántam való szereteted vagy megerősödik, 
vagy menthetetlenül elhidegülsz Tőlem. ÉN VAGYOK az élet. Ha nem maradsz állandóan 
szorosan Mellettem, elveszted a benned lévő életet. ÉN VAGYOK a világosság. Ha nem ma-
radsz a Közelemben, elsötétül a szíved.
Mindezt az értelmeddel már eddig is tudtad, sőt tanítottad is. De most a szíveddel is meg kell 
ismerned, be kell fogadnod, és eszerint kell élned. Az étet forrásai a szívből erednek, nem az 
értelemből. Az Én bölcsességem nem csak az értelmedben, sem nem csak a szívedben fészkel, 
hanem értelmed és szíved tökéletes egységében, harmóniájában lakozik. Mivel az ember az EN 
képemre és hasonlatosságomra teremtetett, az ember értelme és szíve soha nem érthet egyet 
Tőlem függetlenül Akkor bízhatom majd rád hatalmamat, ha értelmed és szíved megegyezik 
egymással. Akkor majd kérhetsz, amit csak akarsz, megteszem, mert teljes egységben leszel 
Velem.
Azért engedtem meg, hogy meglásd ítélőszékemet, még ítéleted elrendelt ideje előtt, mert nehéz 
időkben kell járnod. Ezzel teljesítettem, amit kértél. Bár nem vetted észre, mindazzal, amit 
megengedtem az életedben, már abban az időben is minden nap válaszoltam a kérésedre, 
amikor arra vártál, hogy idejöhess.
Jobb, ha a földi élet tapasztalatain keresztül ismered meg utaimat és ítéleteimet, mintha itt 
járva jutsz erre az ismeretre. Azért ajándékoztalak meg ezekkel az átélésekkel, mert hírnök 
vagy - és az idő rövid. Igazában már mindazt tudtad, amit itt megtanultál, csak éppen nem éltél 
ezek szerint. Kegyelemből adtam neked mindezeket az élményeket, de most már el kell 
határoznod, hogy ennek megfelelően is fogsz élni.
Sok más hírnököt is fogok küldeni, hogy megtanítsák népemet, hogyan éljenek igazságos 
ítéleteim szerint, s így ne vesszenek el, amikor ítéleteim a Földet sújtják. Hallgassatok 
hírnökeimre, és késlekedés nélkül engedelmeskedjetek a Tőlem származó szavaiknak, mivel az 
idő rövidre van szabva. Ha halljátok őket, de nem engedelmeskedtek, súlyosabb ítéletet vontok 
magatokra. Ez így igazságos, mert akinek többet adtak, attól többet is kérnek számon.
Ez az a korszak, amikor az ismeret (tudás) megsokasodik. Hasonlóképpen gyarapodik az Én 
utam megismerése, megértése is népem között. A te nemzedéked több ismeretet kapott, mint 
bármelyik előző generáció, mégis kevesen élnek közöttetek annak megfelelően, amit tudnak és 
értenek. Ezentúl már nem nézem el többé, ha valaki azt mondja, hogy hisz Bennem, mégsem 
engedelmeskedik Nekem. Ezek az életükkel arra tanítják népemet, hogy az engedetlenség 
elfogadható.
Amint Salamon megírta: „Mivel a gonosz tettek feletti ítéletet nem hajtják végre azon 
nyomban, az emberek fiainak szíve megtelik gonoszsággal". Az Én népemhez tartozók közül is 
sokan így Jártak - és a szeretet meghidegült bennük. Kegyelemből küldöm ítéleteimet hama-
rosan és hirtelen rájuk, mielőtt teljesen átadnák szívüket a gonoszságnak. Meg fogják tanulni, 
hogy a bűnért Járó fizetség: a halál. Nem hívhatnak többé segítségül, hogy szabadítsam meg 
őket a bajból - ha még mindig a bűnt szeretik. Adok még egy kis haladékot, hogy ti ítéljétek 
meg magatokat, s ne En legyek kénytelen erre, de ez az idő hamar elmúlik.
Mivel te itt Jártál, tőled még többet várok el. Még több kegyelmet is kapsz Tőlem, hogy azok 
szerint az igazságok szerint élj, amiket ismersz, de minden nap Kegyelmem Trónja elé kell 
Jönnöd érte, hogy átvehesd. Üjra mondom: elérkezett az az idő, amikor senki sem képes többé 
megállni az igazságban anélkül, hogy naponta Kegyelmem Trónusához Jönne. Amit 
hamarosan elmondok neked, azzal az a célom, hogy te és akik veled vannak ne csak túlélők 
legyetek, hanem szilárdan megálljatok és győzzetek. Az egész teremtett világ meg fogja tudni, 
hogy a világosság erősebb a sötétségnél, amikor az Én népem a közelgő sötétség idején 
helytáll és győzedelmeskedik.
- Az élet és a halál magvait egyaránt elvetették a Földön - az élet és a halál aratásának ideje 
közeleg. Én azért jöttem, hogy életet adjak nektek. A Gonosz azért jön, hogy halált osszon. A 
következő időben mindkettő a maga teljességében fog megmutatkozni. Ezért a Nékem 
engedelmeskedőknek az élet bőségét olyan tele marokkal adom, amilyet a Földön még soha 
nem láttak. Bizony, különbség lesz azok között, akik Engem szolgáinak, és azok között, akik a 
Gonoszt. Válaszd az életet, hogy élhess! Válaszd az életet, azáltal, hogy engedelmeskedsz 
Nekem! Ha Engem választasz, és az Én igazi fényem világít benned, ez a világosság minden 
nappal erősebben ragyog. Ebből tudhatjátok, hogy valóban az Én világosságomban Jártok. A 
Jó talajba vetett mag folyvást növekedik és sokasodik ~ gyümölcseitekről ismernek fel titeket.