Változtasd meg a világot

 

 

Isten szájában teremtő erő van. A mi szánkban is teremtő erő van. Ez persze nem azt jelenti, hogy nekiállhatunk egy új világot megteremteni. Azt azonban feltétlenül jelenti, hogy megváltoztathatjuk azt a világot, amelyben élünk. Szánk beszédével új világot teremthetünk magunk körül, feltéve, hogy a félelem beszéde helyett megtanulunk hittel teli szavakat kimondani.

A félelem nem más, mint a hit hátrameneti fokozata. A félelem abból származik, hogy rossz dolgokban hiszünk. A félelem hit az ellenség képeséégeiben.

Mit is mondott Jézus?

Máté 12:35.
Egy jó ember a szívének jó kincséből hoz elő jó dolgokat...

Vajon honnan származnak a jó dolgok az életben? Jézus erre azt mondja, hogy a szívből. Nem azt mondta, hogy onnan, hogy az ember kora reggeltől késő éjszakáig dolgozik, addig amíg már a hús is lekopik az ujjairól. Azt mondta, hogy az életben a jó dolgok a szívből származnak, abból, amit ott tárolunk. Az az információ fog eredményeket produkálni számunkra, amellyel a szellemünket beprogramozzuk. Minden csak magafajtát képes produkálni. A hitből hit áll elő. A félelemből kimondott szavak csak még nagyobb félelemhez vezetnek.

Amikor azt mondom, hogy szellem, akkor voltaképpen a szívről beszélek. A szív és a szellem egy és ugyanaz. Úgy kell beprogramoznunk a szellemünket Isten Igéjével, hogy elkezdjük kimondaniazokat a dolgokat, amelyeket Isten mond rólunk az Igéjében.

Utánozzuk Istent! Mondjuk ugyanazt, mint Ő! Álljatok ellene az ördögnek, és elmenekül előletek!

A mai egyház egyik legfontosabb problémája, hogy nem tiszteli kellőképpen az Ige tekintélyét. A betegség első tünetére máris azt mondják a keresztények: "Beteg vagyok."

Jakab 4:7.
Rendeljétek alá magatokat Istennek! Álljatok ellene az ördögnek, és elmenekül előletek!

Istennek alárendelni magunkat annyit tesz, mint alárendelni magunkat az Igének! Rendeld alá magadat Istennek! Rendeld alá magadat Isten beszédének!

Jézus is a kimondott szó segítségével állt ellene a sátánnak.

Máté 4: 4,7,10.
Ő azonban válaszolt, és ezt mondta: Meg van írva, ne csak kenyéren éljen az ember, hanem minden szóval, amely kijön Isten száján!...;
Jézus ezt mondta neki: Megint csak meg van írva:  Ne kísértsd az Urat, Istenedet!...; 
Akkor Jézus azt mondta neki: Menj innen, sátán, mert meg van írva: Az Urat, Istenedet imádd, és csak Őt szolgáld!

Így beszélt a sátánnal, az pedig elment.

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv)