Vedd át hit által kegyelemből

Vedd át hit által kegyelemből

 

Képzeld el, hogy egy gyógyító összejövetelen vagy. Egy alkoholtól bűzlő alkoholista bemegy a gyülekezetbe. A zongorista, egy idősödő hölgy mögé ül, aki 50 éve szolgál a gyülekezetben. Mindketten ízületi csúzban szenvednek. Isten gyógyító ereje jelen van. Egyszer csak az alkoholista, aki azelőtt soha nem volt gyülekezetben, meggyógyul. A zongorista nem.

A legtöbb ember ilyen történeteket hallva felháborodna és összezavarodna. Talán ezt kérdeznék: "Nem kellett volna Istennek meggyógyítania ezt a kedves, idős hölgyet, aki szolgálta Őt hűségesen éveken keresztül, és nem ezt a züllött alkoholistát?"

Látod, nem tudjuk kiérdemelni Isten áldásait. Az Isten irántunk való szeretetébe és kegyelmébe vetett hitünk által kapjuk meg ezeket. Ha megkapjuk a legnagyobb áldást - az üdvösséget - egyszerűen azáltal, hogy HISSZÜK, hogy Jézus megszerezte a számunkra, és nem mi dolgozunk meg érte, miből gondoljuk, hogy a többi, csekélyebb áldások elérhetőek a mi munkánk által?

Szóval, ha a lányom, Jessica megbetegszik, nem megyek az Atyához ezt mondva: "Atyám, gyógyítsd meg a lányom, mert Joseph Prince pásztor vagyok, és gyógyulásról prédikálok az embereknek."

Nem, én Jézus vére által megyek oda Hozzá,

és azt mondom: "Atyám, köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus elszenvedte Jessica betegségét a (saját) testében. Egyedül ezen az alapon és a Te kegyelmedből gyógyultnak nyilvánítom őt a Jézus nevében."

Mikor egyszerűen elhiszed, hogy megkapod az áldásaidat egyedül Jézus bevégzett munkája és az Ő kegyelme által, meg fogod kapni az áldásaid!

Galata 3:5

Mit gondoltok, Isten azért adja Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a Törvény előírásait? Nem! Azért teszi mindezt, mert amikor meghallottátok az örömhírt, hittetek!

Egyszerű Fordítás

Annakokáért, aki a Szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-e?

Károli Gáspár fordítás

Joseph Prince

 

 

forrás: https://www.uzenetek.com/2011/04/vedd-at-hit-altal-kegyelembol.html#ixzz2SFkwTHkg