VI. A hit szava: 1. Ha valaki azt mondja ennek a hegynek

Márk 11:23.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt MONDJA ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit MOND megtörténik, meglesz néki, amit MONDOTT.


Ugyanez a szellemi iagzság olvasható a Máté evangeliuma szerint is:

Máté 21:21.
Ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem aztmondjátok e hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is meglészen.


Ezekben az igeversekben Jézus nem az imádságról tanít bennünket, mégis az itt olvasható igazság szerves részét képezi a sikeres és gyümölcsöző imaéletnek. Itt nem arról tanít Jézus, hogy kérjünk az Atyától az Ő nevében. Nem kérésről, nem imáról van szó. A hatalommal kimondott szavak erejéről van szó. Ilyenkor nem Istenhez szólunk, hanem a világ elemeinek parancsolaunk.Mindannak, ami az életünk során az utunkba áll, és akadályoz bennünket, hogy Isten akarata tökéletesen végbemenjen az életünkben: dolgoknak és helyzeteknek, amelyeknek meg kell változni az életünkben, parancsolhatunk, hogy keljen fel az életünkből, és vesse magát a tengerbe.

A hit parancsszava akkor működik hatékonyan az életünkben, ha tisztában vagyunk azzal a hatalommal, amit Isten adott nekünk Krisztusban. Tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban, és a szívedben biztosnak kell lenned abban, hogy annak a bizonyos helyzetnek vagy dolgognak, aminek parancsoltál, ugyanúgy kell engedelmeskednie Jézus nevére, mintha maga Jézus adta volna ki a parancsot.

A hit parancsszava tehát nem kérés, nem imádság. Nem könyörgünk annak a hegynek, hogy keljen fel végre, nem siránkozunk, hogy még mindig ott van. Parancsolunk, teljes hatalommal, Jézus nevében. Kiadjuk a parancsot, hogy keljen fel és távozzon el az életünkből.

A hit 
ebben az esetben is szükséges, mert nincs értelme úgy parancsolgatni, hogy közben kételkedés van a szívünkben. Jézus ezért hozzáteszi: és szívében nem kételkedik, hanem hiszi. Mit kell hinnünk ebben az esetben?
Azt, hogy amit mondunk, parancsolunk, az megtörténik.

Amikor ördögöknek, helyzeteknek, hegyeknek, akadályoknek parancsolunk, akkor nem saját erőnkre támaszkodunk, mert az nem lenne elég a hegyek elmozdítására.

  • Hogyan kapcsolható össze az előző fejezetben taglalt hit imája a hit parancsszavával?
  • Mi a teendő például, ha már elmondtad a hit imáját gyógyulásodért, és a testedben egy bizonyos idő után sem látod semmi jelét a pozitív irányú változásnak?

Sokan elbizonytalanodnak ezen a ponton, és újra megkérik Istentől ugyanazt a gyógyulást, amiért egyszer már hitben imádkoztak. Egyesek meg feladják a hitüket. 
Egyik sem követendő példa a számunkra. Számunkra Isten Igéje a követendő példa.

Márk 11:23 szerint megparancsolhatod a tüneteknek, hogy keljenek fel a testedről, és vessék magukat a tengerbe. Ugyanígy parancsolhatsz a fájdalomnak. Míg a hit imáját csak egyszer kell elmondanunk, addig a hit parancsszavát kiadhatjuk naponta többször is, ahányszor csak szükségét látjuk. Ilyenkor  ugyanis nem imádkozunk újra és újra, hanem parancsolunk Jézus nevében, hatalommal.

Megparancsolhatod a testednek, hogy engedelmeskedjék az Igének, és öltse fel magára a Krisztustól kapott gyógyulását.


Az alábbi törénet jól példázza, hogyan segítheti a hit szava az életünket. Egy texasi farmer mesélte, hogy miután hallotta Jézus tanítását a hittel teljes szavak hatalmáról, gondolta munkára fogja ezt az igazságot az életében. Farmjára bemenet, útjában volt egy nagy fa. Ahányszor arra járt, be- vagy kihajtott, minen alkalommal idézte a Márk 11:23-at, és az Ige alapján megparancsolta az útjában álló fának, hogy keljen fel az útjából, szakadjon ki gyökerestől. A fa meg sem mozdult, nem szakadt ki elsőre, de többedszerre sem. Telt-múlt az idő. A farmer pedig továbbra is gyakorolta a hitét. Egy napon egy hatalmas eső kerekedett, az egész környéken tombolt a vihar. Másnap, ahogy kihajtott, nem akart hinni a szemének. Kitartó hite megteremte a gyümölcsét. A farmon lévő többi fának nem esett bántódása, de az a fa, amelyik az útjában volt, gyökerestől kiszaggattatott.

A hit parancsszava alkalmazható az életünk bármely területére. Amikor Jézus a hegymozgatásról beszél, nem a domborzati térképen jelölt hegyek elmozdításáról beszél.

Amire Jézus képletesen utal, az az éltünkben tornyosuló problémák, leküzdhetetlennek látszó akadályok elmozdítása, hittel és hatalommal teljes szavainkkal. Sikeres "hegymozgató" az lehet, aki a szívében nem kételkedik, hanem hiszi...