VI. A hit szava: 2. Mustármagnyi hit elegendő

Mekkora hit kell hozzá, hogy hegyeket tudjunk mozgatni? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy nekem erre nincs elég hitem, Jézus megnyugtatásunkra a mustármag példáját adja nekünk.

Máté 17:20.
Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt MONDANÁTOK ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

Lukács 17:6.
Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt MONDANÁTOK ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltasál a tengerbe; és engedne néktek.


Jézus tanítása szerint mustármagnyi hit elegendő ahhoz, hogy az elemek engedelmeskedjenek nekünk. Nem annyira a hitünk nagysága a siker kulcsa, hiszen a mustármag a legkisebb méretű mag, hanem sokkal inkább a hitünk kitartásán van a hangsúly.

A hit szavával nemcsak útakadályokat lehet elparancsolni, hanem hittel teljes szavainkkal azt is megtehetjük, hogy bizonyos dolgokat felszólítunk, hogy hozzánk jöjjenek. Például, miután a szükséges anyagiakért imádkoztunk, hitben elfogadtuk, vagyis megvan már nekünk, amit szellemben kértünk, akkor értelemszerűen nem fogunk újra kérni az Atyától. Hogy felgyorsítsuk a pénz útját, a pénzt felszólíthatjuk, hogy hozzánk jöjjön. Szólhatunk a pénzhez: Pénz, hozzám jössz Jézus nevében! Ezt természetesen megtehetjük naponta többször is, a hit szava hallatán a pénz annál jobban fog igyekezni, hogy megérkezzen hozzánk. A pénz hozzánk jutásának lehet még egy akadálya: az ellenség visszatartó ereje. Ilyen esetben meg kell törnünk az ellenség erejét, és meg kell parancsolnunk neki, hogy engedje el a minket jogosan megillető pénzt. ekkor a hatalom parancsszavát kell kiadnunk. 

A pénz nem az égből fog lepottyanni hozzánk, Isten nem használ a mennyben földi valutákat. Természetfeletti "intézkedésekre" ugyan, de a földi keretek között kell, hogy hozzánk jöjjön, leggyakrabban fizetés formájában. Az előbbiekhez hasonlóan, magunkhoz szólíthatunk például egy jól fizető, kellemes légkörű munkahelyet, ha éppen arra van szükségünk. Megjegyzendő: az, hogy egy keresztény dolgozzon, teljes igei alapokon nyugvó rendelés. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék - tanítja az Ige. Ezért minden reggel örömteljes szívvel mehetünk be a munkahelyünkre, az esetleg felmerülő nehézségek ellenére is, mivel tudjuk, hogy igei rendelést teljesítettünk aznapra az életünkben.

A munkahely és a jó fizetés egy keresztény életében igen fontos.
 A keresztényeknek nem alamizsnából kell tengetniük az életüket. A keresztényeknek bőség rendeltetett, minden szükségük betöltésére, és még a felett is, hogy az Úr munkáit is tudják támogatni a fölöslegből. Igei úton járunk el tehát, ha a Márk 11:23-ban lefektetett szellemi törvény szerint a hit szavát gyakoroljuk, és magunkhoz szólítunk egy jól fizető munkahelyet. 


Márk 11:23
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.