VII. A hit parancsszava: 4. Hatalmat kaptunk

A hit parancsszava akkor fog hatékonyan működni az életünkben, ha megértjük: hatalmat kaptunk arra, hogy parancsoljunk az elemeknek, dolgoknak, helyzeteknek, ördögöknek Jézus nevében. Jézus nekünk adta ezt a hatalmat az ellenség minden ereje felett. Ezt a hatalmat az Ő nevében gyakorolhatjuk.

Lukács 10:19.
Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek MINDEN erején, és SEMMI nem árthat néktek.

 

Hatalmunk az ellenség minden erejére kiterjed, és ha e hatalmat valóban gyakoroljuk, semmi nem képes ártani nekünk. A hatalom gyakorlása során - a hit parancsszavával - akkor leszünk eredményesek, ha tudjuk a szívünkben, hogy annak, aminek parancsoltunk, pontosan úgy kell engedelmeskednie a mi szavunk hallatán, mintha maga Jézus adta volna ki a parancsot.Isten el is várja tőlünk, keresztényektől, hogy ne nézzük tétlenül a gonosz erejének pusztítását, hanem gyakoroljuk ezt a hatalmunkat Krisztusban. Az Ige bátorít minket: Amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világon. (1 Ján. 4:17.) Jézus a példa előttünk.

Ahogy Jézusnak engedelmeskedtek az elemek és ördögök, úgy nekünk is engedelmeskedniük kell, Jézus nevére. Ő maga adott a szavaival biztosítékot erre: amit csak parancsoltok az én nevemben, én megcselekszem azt. Bátran használjuk Jézus nevét az életünkben, mert Jézus nevének hallatán a Szent Szellem csodálatos kenete kiárad a bensőnkből. Ahogy már az Ószövetségbeből is tudjuk ezt:a Te neved kiöntött drága kenet. (Én. 1:3.)

Jézus azonban azonnal hozzáteszi, hogy ne ennek örüljetek mindenek felett, hanem inkább annak, hogy Isten gyermekei lehettek, hogy a neveitek fel vannak írva a mennyben.

Lukács 10:20.
De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.


Az ördögökkel csak ideig-óráig lesz dolgunk, tudjuk: a végső helyünk és ítéletünk előre el van rendelve. Az ördög és serege, a pokol és a halál a tűznek tavába fognak vettetni. amikor Isten új eget és új földet teremt, a régiekről még csak említést sem tesz majd senki. Az viszont örök gyönyörűségünk marad, hogy az Atyának fiai lehetünk Krisztusban.

Köszönjük Istennek, hogy gyermekeinek fogadott.
 Örvendezzünk a fiúságunkban, és gyakoroljuk a fiúsággal járó jogainkat és hatalmunkat, hogy az életünk megdicsőíthesse az Atyát a Fiúban a Szellem ereje által.