VIII. Hitünk megvallása: 1. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz

Zsidó 4:14.
Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.

Ahhoz, hogy sikeresen be tudjuk tölteni azt a dicsőséges elhívást, amelyre minket Isten Krisztusban elhívott, alapvető fontosságú, hogy pontos megértésünk legyen Jézus jelenlegi szolgálatáról az Atya jobbján a mi érdekünkben.

Olyan főpapot rendelt nekünk az Isten az új szövetségben, aki áthatolt az egeken, és magasan minden levegőbeli hatalmasság és fejedelemség fölé magasztaltatott. 
A sötétség minden ereje fölé, közvetlenül az Atya jobbjára emeltetett. A világegyetem legmagasabb hatalmi helyére emelte Őt Isten, és örök szolgálatot adományozott neki. Örök főpapi szolgálatot tölt be értünk:
Mindenha él, hogy közbenjárjon érettünk.

Zsidó 7:25-28.
Ezért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy közbenjárjon érettük. Mert ilyen főpap illet minket, szent,  ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lett, akinek nincs  szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, amikor Önmagát feláldozta. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés szava az örök tökéletes Fiút.


Ezekből a sorokból kicseng, hogy milyen hatalmas főpapunk van Isten előtt.

A törvény betöltésével Isten új papságot rendelt el.
 A törvény után való esküvés szava elrendelte az örök tökéletes Fiút. Isten esküje volt ez. Az ószövetségi papok esküvés nélkül lettek papokká, de Jézus esküvéssel lett örök főpappá. Isten esküjével. Isten a szent vér fölött tett esküt. Ez a vér nem idegen vér volt, mint az ószövetségi papság idején. Ők bakok és tulkok vérével áldoztak. Az állatok vérében lévő élet évről évre elfedte a törvényszegést, és így a szövetséges nép bűnei el lettek fedezve a vér által.