XIII. Egy szívvel-lélekkel való ima: 6. A Szellem egysége

Nem csupán azért hatékonyabb imádság az egy szívvel-lélekkel való imádság, mert hitek és erők összeadódásáról van szó. Nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is más az, ami az egységben létrejön. Az Ószövetségben tanultuk: egy megfutamít ezret, kettő pedig nem kétezret, hanem tízezret... azaz nagyon sokat, azaz akármennyit. Az egység tehát ilyen hatalmasra növeli az esélyt. Amikor a földön a szívek egységbe kerülnek, akkor tudunk a mennyel igazán közös nevezőre kerülni, és akkor leszünk képesek megérinteni és megtapasztalni a menny egységéből fakadó mérhetetlen dicsőség kiáradását. Erre az egységre csak a Szent Szellem által vagyunk képesek,ezért int minket az Ige az Efézus 4:3-ban: Hogy megtartsuk a Szellem egységét a békesség kötelékében.

Törekednünk és vigyáznunk kell erre a Szellemtől született egységre, amiben az Atya igen gyönyörködik. Az A
tya, a Fiú és a Szent Szellem igen nagy örömüket találják a szívekben létrejött egységben. Mi sem példázza ezt jobban, mint hogy Ők hárman is egyek a szentháromságban.

Az Úr Jézusnak a velünk való egysége, amit a szőlőtő-szőlővessző példázata oly gyönyörűen fejez ki,tesz minket képessé, hogy itt a földön egységben legyen a szívünk a szőlőgazda - az Atya - szívének örömére és gyönyörűségére a Szent Szellem által.