XVI. Közbenjárás: 5. Az új szövetség közbenjárója

1 Timótheus 2:5.
Mert egy az Isten, EGY A KÖZBENJÁRÓ is Isten és emberek között, AZ EMBER KRISZTUS JÉZUS.

Az ember Jézus Krisztus az egyetlen közbenjárója az embernek Isten előtt az új szövetségben, legyen szó akár az elveszettekről, akár Isten gyermekeiről.

Az új szövetség egy jobb szövetség, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Az újszövetségi közbenjárás is számos lényegi ponton különbözik az ószövetségitől. Tekintsük át ezeket röviden.

  • Az ember közbenjárója az új szövetségben nem a földön él, hanem a mennyei szentélybe lépett be, hogy most Isten színe előtt megjelenjen érettünk. (Zsid. 9:24.)
  • Az új szövetség közbenjárója örökké él, hogy közbenjárjon érettünk. (Zsid. 7:25.)
  • Az új szövetség közbenjárója Isten jobbján foglal helyet, hogy esedezzék, közbenjárjon érettünk. (Róm. 8:34.) Isten jobbja a legmagasabb hatalom helye a világegyetemben. Kicsoda kárhoztathat minket, ha Isten a közbenjáró megigazultságát adja nekünk - az örök tökéletes Fiú - közbenjárása által.

Emlékezzünk Ábrahám közbenjárására. Öt igaz kedvéért Isten megkegyelmezett volna az egész bűnös városnak, és Mózes közbenjárására, miként imádkozott. Vagy törölj el engem is e bűnös néppel, vagy az én igazságomért tartsd meg az egész népet.

Jézus közbenjárása által az egy igazért, az egy ember Jézus Krisztus igazságáért Isten kiengesztelődött az egész világgal, és mindazokat igaznak nyilvánította, akik hitben elfogadják megváltásukat.

Az egyetlen különbség Jézus igazsága és a mi igazságunk között az, hogy

  • Jézus a bűn és a szellemi halál felett aratott győzelme által szerezte az igazságát,
  • nekünk pedig az Ő közbenjárása által adatott. Kegyelemből lettünk igaznak nyilvánítva.Ezáltal Jézus igazságában állhatunk a trón előtt, mintha a bűn soha nem létezett volna az életünkben.