XVI. Közbenjárás: 6. Akik Őáltala járulnak Istenhez

megváltás hatalmas helyettesítő munkájában Jézus bűnné lett érettünk, a mi bűneinket vette magára, és megfizette érte az árat. Ő volt a váltság, hogy most Isten kijelenthesse felettünk Jézus közbenjárása által az Ő (Jézus) igazságát, mint a mi megigazultságunkat. Az egy igaz közbenjárása által Isten mindazokat igaznak nyilvánította, akik hitben Jézus elé járulnak.

További lényeges különbséget látunk tehát az ószövetségi és újszövetségi közbenjárás között:Jézus újszövetségi közbenjárása által a bűnös nemcsak hogy megtartatik, hanem megváltozik a státusza Isten előtt: a nem igaz állapotából a váltság által igaznak nyilváníttatik. Isten megigazítja a bűnöst Jézus közbenjárása által, és Jézus igazságát adja neki. Isten igaznak nyilvánítja a nem igazat a váltság, a szent vér által, úgy hogy közben az Ő (Isten) igazsága megmarad. Isten - az engesztelő véráldozat által - igaz marad, amikor megigazítja azt (a nem igazat, az elveszett embert), aki a Jézus hitéből való. (Róm. 3:26.) Isten ezt a szellemi újjászületés által munkálja.

Összefoglalva:
 Jézus közbenjárása által a nem igaz, az elveszett megtartatik, és az igaz Jézus Krisztus igazságát kapja meg, vagyis megigazul, igaznak nyilváníttatik. Milyen hatalmas és örök közbenjárás ez Jézus részéről.

Jézus közel három és fél éves földi szolgálatát követően, halála, feltámadása és mennybemenetele után, több mint kétezer éve végzi közbenjárását Isten színe előtt az emberért - nemcsak a Gyülekezetért. A Zsidókhoz írt levél 7:25 szerint:

Ezért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy közbenjárjon érettük.

Most, hogy áttekintettük Jézus közbenjáró szolgálatát, és láttuk, hogy Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között (1 Tim. 2:5.), felmerülhet a kérdés, miért mondja akkor nekünk az Ige, hogy tartassanak közbenjárások minden emberért. (1 Tim. 2:1.)? Ha valóban Jézus az egyetlen közbenjáró, márpedig az Ige az igazság, akkor hogy tudunk mi eleget tenni annak, hogy közbenjárásokban járuljunk az  Atya elé? Úgy, hogy Jézus helyett ad nekünk a közbenjáró imádság szolgálatában, azáltal, hogy az Ő Testének tagjai vagyunk.

1 Korinthus 6:15.
Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai?


1 Korinthus 12:27.
Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint.

Krisztus a Test feje, mi pedig a Test tagjai. A fej és a test egyek. Mivel egyek vagyunk vele, a földön nekünk kell véghezvinnünk az Ő akaratát, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ő a Hatalmas Közbenjáró az emberért, mi pedig egyek vagyunk vele az Ő közbenjáró szolgálatában, amiből az következik, hogy ki kell vennünk a részünket a közbenjáró imádságban.

Jézus nemcsak a közbenjárói szolgálatát osztja meg velünk, hanem ahogy azt majd egy későbbi fejezetben látni fogjuk, a főpapi szolgálatában is részt ad nekünk, mert papokká és királyokká tett minket az Ő Istene előtt. (1 Pét. 2:5. 9. Jel. 5:10.) Sőt, mi több, még a kiengesztelés szolgálatát is megosztotta velünk:

2 Korinthus 5:20. (KJV)
Most tehát Krisztus követei lettünk, mintha Isten kérne titeket miáltalunk, KRISZTUS HELYETT IMÁDKOZUNK: béküljetek meg az Istennel.

Látjuk tehát, hogy Krisztus mindezeket a szolgálatait megosztja velünk, vagyis számít ránk ezekben.Miként tudunk a közbenjáró szolgálatában hatékonyan részt venni? Úgy, ha megtanuljuk a szívünket a saját dolgainkról mások dolgaira irányítani. Mit értek ezalatt? Pontosan azt, amit a Biblia tanít a nekünk erről. Mindenkinek szolgájává lenni