XVI. Közbenjárás: 7. Mindenkinek szolgájává lenni

Róma 12:15.
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.

Meg kell tanítani a szívünket erre az érzékenységre, hogy együtt tudjunk érezni másokkal. Tanulnunk kell Jézustól, ahogy ott állt Lázár sírjánál, szívében igen megindula, és Ő is könnyekre fakadt.Először a szívünknek meg kell tanulni együtt sírni a sírókkal, hogy a közbenjárásunk hatékony legyen.

Páltól is sokat tanulhatunk ezen a téren, miként azonosult másokkal az Evangéliumért, vagyis azért, hogy elnyerjék az örök életet. Még a saját üdvösségét is odaadta volna, csakhogy izraelita atyafiai üdvözüljenek.

Róma 9:2. 3.
Nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én  szívemnek fájdalma, mert kívánom, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint.

Pálnak szívbéli fájdalmat okozott, hogy a körülötte élők nem fogadták el az üdvösségüket. Olyan erősen égette a vágy a szívét, hogy még a saját üdvösségét is odaadta volna érte. Mint látjuk, mindent meg is tett, csak hogy némelyeket az Úrhoz vezessen.

1 Korinthus 9:19-23.
Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá lettem, hogy a törvény alatt lévőket megnyerjem; a törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye alá tartozó, hogy a törvény nélkül valókat megnyerjem. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenekké lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. Ezt pedig az Evangéliumért teszem, hogy részestárs legyek abban.

Jézus, a Hatalmas Közbenjáró is ezt tette, amikor Isten voltát letette, kiürítette önmagát, és szolgai formát öltött fel, emberré lett. (Fil. 2:7. 8.) Jézusnak is azonosulnia kellett az elveszett emberrel, hogy szabadulást hozzon a számára. A hatékony közbenjárás az azonosulássalkezdődik. Isten bennünk lévő szeretete és a Szent Szellem segítsége nélkül nem lenne hatékony a közbenjárás. A hatékony közbenjárás Isten szeretete által születik meg a szívünkön, Isten Szelleme által.

A nyelvek imája, amiről egy külön fejezetben szólunk majd részletesen, igen gyakran visz el minket Isten szívének olyan mélységeibe, ahol Isten könyörületessége olyan erősen tör elő, hogy az teljesen átitatja a szívünket. Anélkül, hogy akár észlelnénk, imádságunk közbenjárásba mehet át a Szent Szellem által. Nem mindig fog tudatosulni bennünk, hogy most éppen közbenjártunk valamiért, de ez egyáltalán nem baj. Nem az a fontos, hogy mindig tudjuk, hogy éppen miért folyt a közbenjárás, hanem az, hogy megtörténjen.

Ha egyszer megtapasztaljuk Isten szívének mélységeiben a könyörület áradatát, az olyan mértékig fogja átitatni a szívünket, hogy maradandó nyomot hagy majd bennünk, mint ahogy az olaj is mindenben, amit átitat. Újra és újra Isten elé fogunk járulni, hogy keressük a szívét, a Szent Szellem által Krisztusban, hogy rendelkezésre álljunk, hogy kiönthesse irgalmát az ítéletet és büntetést érdemlő világra. Ahogy akkor ott a kereszten a Krisztus testén át, úgy most is az Ő Testén át kell kiáradnia a földre Isten könyörületének, és ez mi vagyunk. Vegyük komolyan ezt a helyünket, és legyünk szorgalmasak a közbenjáró imádságban!