Az első tanú

 

- Isten ítélete az első lépés a Menny birodalmába - mondta egy számomra addig ismeretlen 
hang. – Amikor eljön az ítélet Napja, mindenki megismeri a Királyt és
megértik ítéleteit. Azon a napon megszabadul a Föld. Eddig azt kérted, hogy ítéljen meg téged, 
most kérd ugyanezt az egész világ számára!
Megfordultam, hogy lássam, ki szólt. Magas termetű, ragyogó megjelenésű férfi volt, bár 
dicsfénye kicsit halványabb, mint az ítélet Termében levőké. Azt gondoltam, talán angyal 
lehet, de akkor megszólalt:
- Lót vagyok. Hozzám hasonlóan az az elhivatásod, hogy nehéz korban élj. Kövesd Ábrahám 
példáját, ahogy .közbenjárt Sodomáért. Azokban az időkben, amikor a romlottság ellepi a 
Földet, a hit emberei is felkelnek. Ábrahámhoz hasonlóan kell használnod hitedet, amint 
közbenjársz a gonoszokért, de azt is végig kell nézned, ahogyan Isten ítélete a Földre zúdul. Az 
Úr már nem tűrheti sokáig az emberiség növekvő gonoszságát. Én hallgattam, és sokan 
elvesztek. Ne légy olyan, mint én voltam - és ne hallgass!
- Kérlek folytasd! Hogyan figyelmeztessem őket? - kérdeztem.
Azt hittem, pusztán azzal, hogy másmilyen vagyok, figyelmeztetem az embereket. De nem 
elég különbözőnek lenni! A Szent Szellem ereje, amely meggyőz bennünket a bűnről, a 
kimondott szavakon keresztül nyilvánul meg. Amit az Úr Sodomával tett, az JEL, intő példa, 
hogy másoknak ne kelljen ugyanúgy elpusztulniuk. Az én történetemmel figyelmeztetheted 
azokat, akik most a pusztulás felé haladnak. Ma sok olyan város van, amelyek gonoszságát az 
Úr nem tűrheti már sokáig. Ha nem kelnek fel azok, akik az Urat ismerik, akkor hamarosan sok 
város Sodorna sorsára jut.
- Közeledik az Ítélet Napja. Akkor majd az egész teremtett világ megismeri Isten bölcs 
ítéleteit, de te ne várj addig. Naponta keresd az Úr ítéleteit, és hirdesd őket. Ha Isten népe az Ő 
ítéleteiben jár, akkor sokan mások is megismerhetik azokat, mielőtt eljön az ítélet nagy Napja. 
Ezáltal sokan megmenekülnek majd. Isten nem akarja, hogy akár egy is elvesszen, vagy bárki 
kárt valljon az övéi közül azon a napon.
- A földi emberek vakok. Nem veszik észre, ha pusztán a tetteiddel tanúskodsz. Az ítélet 
üzenetét szavakban kell közölni. A Szent Szellem felkeni a szavakat, de ahhoz, hogy ezt 
megtehesse, előbb ki kell mondanunk azokat. Isten trónjának alapja az igazságosság és az igaz 
ítélet. Isten népe már valamit megértett Isten igazságosságából, de csak kevesen ismerik igaz 
ítéleteit. Az Úr saját házában állítja fel trónját, ezért házanépét ítéli meg először.
- Élj azok szerint az igazságok szerint, amiket itt tanultál, és tanítsd azokat! Isten ítéletei 
közelednek. Ha Isten népe az ő ítéleteiben jár mielőtt eljön az ítélet Napja, akkor dicsőséges 
lesz számukra az a nap. De ha nem élnek azok szerint, akkor ők is megismerik azt a szörnyű 
kétségbeesést, amely a világra vár. ítéletei nem volnának igazságosak, ha nem vonatkoznának 
mindenkire egyaránt. Rajtad és másokon keresztül Isten újra kérleli népét: ítéljék meg 
magukat, hogy ne essenek ítélet alá. Neked is hasonlóképpen figyelmeztetned és kérlelned kell 
az embereket.
Lót az ajtó felé irányította tekintetemet. Még mindig sötétnek és visszataszítónak tűnt, csakúgy, 
mint az Isten ítéleteiről szóló tanítások, gondoltam. Az ÚR bennünket körülvevő dicsőségében 
még sivárabbnak látszott, de most már értettem, hogy mennyire dicsőségesek Isten ítéletei. 
Megértettem, hogy majdnem minden ajtó, amin átvezet bennünket, először visszataszítónak 
tűnik, azután válik dicsőségessé. Úgy tűnik, hogy minél sivárabbnak látszik egy ajtó, annál 
dicsőségesebb lesz a túloldalon. Hitre van szükségünk, hogy belépjünk rajtuk, de mindig 
nagyobb dicsőségre vezetnek.
Lót folytatta gondolataimat. Mint már megtanultam, itt mindenki számára nyilvánvalóak a 
gondolataink.
- Amint belépsz ezen az ajtón, még többet tapasztalsz Isten dicsőségéből, amely nem csak az a 
ragyogás, amelyet ezen a helyen és az Úr körül látsz. Nem is csak az érzések, amiket benne 
élsz át, hanem ítéletein keresztül is megnyilvánulnak. Nem ez az egyetlen módja, de azért vagy 
itt, hogy ezt ismerd meg. Megtanulod másként meglátni dicsőségét, amint belépsz az ajtón. Az 
Úr meg fogja mutatni dicsőségét népének, mert ezáltal fognak megváltozni. Amikor meglátják, 
örvendezni fognak mindenben, még az ítéleteiben is